fredag 15 februari 2013

Du är lurad! Se den här dokumentären och förstå varför! - Om Lönesänkarna

NU har både jag och Annika lyckats se den här filmen från Dokument Inifrån. Allt jag kan nynna på är klassikern, Staten och kapitalet, som sitter i samma båt. Men det är ju inte dom som ror, så att svetten lackar...

Jag vet att ekonomi, i synnerhet på statsnivå, oftast är tråkig. MEN den här går att förstå och förklarar många saker, och det är tidigare tvärsäkra människor, vars tvärsäkerhet har svalnat och som numera är kritiska till tänkandet kring ekonomi som gör att du som löntagare får mindre del av arbetsgivarnas vinst än på snart 100 år.

Det förklarar OCKSÅ dagspolitiken, det förklarar OCKSÅ varför Sossarna och även Palme förtjänar kritik än idag, det förklarar OCKSÅ varför S idag är ett litet parti historiskt sett och det förklarar varför, utan att mena det, varför jag är Vänsterpartist.

DÄRFÖR bör även du välja 58 minuter av ditt liv att se den och förstå den och försöka agera mot dina politiker och fackföreningar för att få en förändring!

Hela filmen finns här ett litet tag till: Lönesänkarna på svt.se

"Allt mindre av det växande välståndet kommer vanliga löntagare till del. Inte på hundra år har svenska löntagare fått så lite betalt för vad de faktiskt producerar. De senaste trettio årens ekonomiska politik har gjort Sverige till ett land med kraftigt ökande inkomstskillnader.

Finansmannen Rune Andersson är en av Sveriges rikaste män. Han beskriver hur Sverige blivit ett helt annat land under de trettio år han varit verksam inom det svenska näringslivet.

– I den här klassiska fördelningen mellan arbete och kapital så har kapitalet fått en högre andel av inkomsterna de senaste decennierna. Det är ju en remarkabel ökning, helt klart.

Under hundra år fick varje generation svenskar uppleva påtagligt högre reallöner och en allt högre levnadsstandard. Men sedan slutet av 1970-talet har allt mindre av det växande välståndet kommit vanliga löntagare till del. Inkomsterna i landet har förskjutits från löner till vinster. Enligt Lennart Schön, professor i ekonomisk historia så saknar förändringen motstycke i historien.

– Lönernas andel av de totala inkomsterna i landet har minskat dramatiskt sedan början av 1980-talet. Vi behöver gå tillbaka till 1910-talet för att hitta en så låg andel av inkomsterna som tillfaller löntagarna.

I säsongens första Dokument inifrån undersöker Erik Sandberg hur en serie av medvetna politiska beslut gjort de allra rikaste ännu rikare medan levnadsstandarden för den breda allmänheten inte tillåtits öka i samma takt som för tidigare generationer. Grunden för den ekonomiska politiken lades redan för trettio år sedan och såväl borgerliga som socialdemokratiska regeringar har genomfört åtgärder för att hålla nere löneökningarna i landet. Men politikens syfte har varit en känslig fråga och politikerna har undvikit att tala klarspråk till väljarna.

– Jag vill påstå att man rentav mörkat det här och uttryckt sig oerhört svävande, säger Lars Calmfors, professor i nationalekonomi.

Politikernas förhoppning har varit att löneåterhållsamhet skulle sätta fart på investeringarna och skapa fler jobb ändå har arbetslösheten stigit och investeringsgraden är fortsatt låg. Kanske är det dags att fråga sig om politiken varit effektiv och om den varit värd priset."

Lönesänkarna på svt.se

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar