tisdag 12 februari 2013

Inte alltid lätt för småpartier

På sätt och vis kan jag förstå båda parterna i diskussionen kring inställda kommunfullmäktigemöten, som fullmäktiges ordförande och sd:s representant diskuterar. 

Men jag undrar om det är värt pengarna för det arvode och förlorad arbetsförtjänst som betalats ut för ett fullmäktige med få frågor, oavsett om man binder ihop det med någon diskussion eller inte?

Jag tycker dagstidningarna, båda två som kommer ut i Älmhult, är generösa med att både skriva om och erbjuda insändarutrymme, ett ställe man sällan ser några andra än vi från Vänsterpartiet och S ta plats. Varken maxialliansen eller Sd tycks intresserade av att diskutera där. 

Sd-Älmhult har visserligen en hemsida, men där skriver de å andra sidan nästan aldrig om älmhultspolitiken, utan ser mer som något helt annat. Än värre är med övriga partier i kommunen, som i princip inte har någon hemsida med dagsaktuella frågor alls.

Det är enbart Vänsterpartiet Älmhult som har en lokalpolitiskt levande hemsida.

Det stora problemet, inte bara på fullmäktige i Älmhult, är nog att för få frågor kommer till fullmäktige, utan de stannar på andra ställen, som kommunstyrelsen eller i de olika nämnderna.

Vilket är ett demokratiproblem eftersom det är fullmäktige som är den folkvalda församlingen. Det går att se på andra kommuner, även i Älmhults storlek, att de väljer att betydligt fler frågor, betydligt fler saker att läsa sig in på och betydligt längre fullmäktige än i Älmhult.


Det är även ett demokratiproblem eftersom det är just kommunfullmäktige som är det som i högst grad bevakas av journalister och därför skrivs om.


Men det är klart, vi har en kommunfullmäktige ordförande som bl a tystat mig som försökte berätta vikten av pengar från staten för en kommuns budget, vilket i medel i landet handlar om ca 18% av inkomsterna, och i Älmhults fall ca 105 miljoner av den totala budgeten. (I sig så anmärkningsvärt att politiker från både maxialliansen och från den röda sidan samt journalister gav mig rätt i att jag borde fått fortsätta).


Andra kommuners ledande politiker, även i borgerligt styrda kommuner, har påpekat det här både skriftligen och muntligen för regeringen. 

Så sent som för någon vecka sen så var det en av moderaternas representanter i Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, som påpekade att det är ett problem för kommunerna när deras kostnader ökar för t ex socialtjänsten, när folk åker ur sjuk- och arbetslöshetsförsäkringssystemen.


Men det här fick jag tyvärr inte ta upp under budgetfullmäktige. Trots att det påverkar Älmhults kommuns politik.


Vilket även det är ett sätt att begränsa demokratin.


Ett annat, där ordföranden i fullmäktige är inblandad är det jag lärde mig på SKL:s demokratidagar 2012, om hur man kan använda internet och sociala medier via en intressant föreläsning av Anders Nordh SKL, som jobbar med medborgardialog och demokratifrågor, samt Anders Lindh, då kommunchef i borgerligt styrda Kinda kommun som är kommunen som jobbat mest med demokratifrågor.


Min redovisning av det fastnade hos fullmäktiges ordförande, som hänvisade till att det fanns en grupp som jobbade med att utveckla de här frågorna och därför inte valde att ens skicka det vidare till gruppen ifråga.


Någonstans där blev jag rätt trött över att konstatera att man skickar iväg mig på föreläsningar som kostar skattebetalarna tusentalskronor, men väljer inte att utnyttja det jag rapporterar vidare.


Av en slump vid en diskussion om demokrati i Allmänna Beredningen i Älmhult så konstaterades det att vår sekreterare vid det mötet sitter med i gruppen som utreder det hela. Jag mailade min redovisning dit, varpå jag fick ett tack och ett konstaterade att det definitivt finns saker från min redovisning de har användning för...


Ett annat exempel är när kommunstyrelsens ordförande, Elisabeth Peltola, i fullmäktige tycker att vi lägger fel sorts motioner, när vi lägger en Motion om cykelställ och att vi bara ska motionera om de större frågorna... Här var det en fråga som allmänheten lyft fram, som man hade försökt få fram en förändring kring på andra sätt, men kört huvudet i väggen.

Det värsta av allt är att det knappast är demokratiskt att försöka tala om för andra partier vilka motioner som är "rätt" att lägga. Att bemöta dem politiskt, på alla sätt och vis, är däremot demokratiskt gångbart och legitimt.

Någonstans tycker jag att den styrande maxialliansen är oerhört bekväma och ignoranta mot demokratin och mindre partier och det är knappast bara vid inställda fullmäktige det märks. 


Tyvärr når det sällan ut till allmänheten.


Vänsterpartiet Älmhult har vid flera tillfällen drivit på om ökad demokrati, bl a via Motion om ökad demokrati, men våra försök bemöts med konstant demokratibrist bland en majoritet av övriga politiker...

Är det någon som orkat läsa ända hit och vill läsa redovisningen från demokratidagarna så mailar jag gärna ut den. Det är bara att skicka ett mail till jerker at mac.se


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar