lördag 22 februari 2014

Cynismen hos moderaterna blir värre...

För några dagar sen skrev jag om moderaten Katarina Brännströms cynism över hur cancersjuka som kastas ur sjukförsäkringen när de inte kan ge Försäkringskassan ett datum för deras död...

Cynismen ökas på när fler nyheter om hur BB-verksamheten på flera orter haverera och skadar barn och mödrar, som numera kan behöva betala sig till vård.

Det blir inte bättre när nyheten om sänkt studiestöd från moderaterna når media, och de påstår dessutom att de gör det bättre för Sveriges studenter... 

I själva verket så är det inte bara som Miljöpartiets representanter säger att de studerandes skulder blir högre, utan risken är uppenbar att de som befinner sig på marginalen av att klara sina studier och inte har jättelätt för sig att studera. De kommer att få mer krav på sig att välja att jobba samtidigt som studierna. Vilket är lättförståeligt om man redan som de studerande redan går 849 kr back per månad.

Det är absolut inget ont i att göra det, om man känner att man klarar det. Men risken finns att man får mindre tid över till studierna, vilket är det viktigaste. Det här drabbar naturligtvis mer människor från studieovana hem och människor med föräldrar med lägre inkomst, som inte kan bidra med barnens uppehälle och blir ologiskt att sänka bidragen för de studerande.

Det blir med andra ord ännu ett steg i moderaternas politik med att öka klasskillnaderna mellan de som har det bäst och de som har det sämst i samhället, något som börjar i lägre och lägre åldrar eftersom du redan från de första klasserna behöver en dator för att klara skolan. Men den digitala underklassen finns redan här, för alla har inte råd med en ny dator eller annan teknik som förväntas finnas i alla hem.

Risken är uppenbar att det här dessutom sprider ut sig, så att det blir fler extremistpartier att vänta i politiken. Redan nu ser vi hur klasskillnaderna, via det konstanta marknadstänket, och inte omsorgstänkandet, äter sig in och äter upp assistansbranschen och drabbar funktionshindrade som misstänkliggörs mycket mer än de borde. Utan marknadstänkandet så fanns det inte bransch att bli kriminell och kunna tjäna stora pengar i.

Kvar till tröst för de som hamnar utanför är evighetshjulet som gratisarbetare i Fas3 och orden i den kända sången bör bytas till "den mörknande framtid är vår..." för landets största arbetsgivare är nämligen Fas3.

Vänsterpartiets lösningar, är de som Jonas Sjöstedt lyfte fram för ett kort tag sen:

Det var en laddad Jonas Sjöstedt som klev upp i riksdagens talarstol idag och den alarmerande situation för lärare, elever och föräldrar, som blivit uppenbar för alla i och med de katastrofala resultaten i PISA – undersökningarna, väckte tydligt hans engagemang. Han ägnade en stor del av sitt anförande åt just skolan.
Skolans allvarliga kris är en mix av det nuvarande systemet med skolval, privatiseringsvågen som ännu inte ebbat ut och kommunaliseringen, framhöll Jonas Sjöstedt.  Lösningen ligger i att staten tar ansvar.
- Vi måste få slut på privatiseringarna och vinsterna och vi måste ompröva skolvalet. Vänsterpartiet anser att alla skolor ska vara bra skolor.

Det går även att läsa mer om Vänsterpartiets tankar om skolan på hemsidan:

Vad är det viktigaste för skolan just nu?Klasserna måste bli mindre så att varje elev får mer tid med sin lärare. Då kan alla elever få den hjälp de behöver. Därför behöver skolan mer pengar till ökad lärartäthet.

Vad tycker ni om friskolor?Vi är kritiska mot friskolor som delar ut stora vinster till ägarna. Skattepengar till skolan ska gå till eleverna och inte till privata vinster i friskolorna. Staten ska ta ett större ansvar för ökad rättvisa i skolan. Elevernas behov ska styra hur mycket pengar som fördelas till olika skolor för att skapa en likvärdig skola.

Vad menar ni med ”likvärdig skola”?Elever behöver olika mycket stöd och hjälp för att lära sig. En likvärdig skola kompenserar för elevernas olika förutsättningar, så att de får den hjälp de behöver och ger dem likartade möjligheter att få kunskap. 

media ab ab ab dn dn dn dn dn nsk nsk smp svd svd svd svd svd svd svd svd skd skd skd skd 

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar