torsdag 12 januari 2012

Konskvenser för alla

Det behövs naturligtvis både ett system där politikerna går att avsätta och där politikerna i så hög grad som möjligt är representativa för vilka befolkningen är. Det existerar inget motsatsförhållande och man måste inte välja mellan politiska broilers och glada amatörer enbart och det botar inte att ha färre politiker i riksdagen.


Att inte ha det däremot riskerar att man fortsätter att göra orimliga val, där enbart efterfrågan får styra vad man anser att människor är värda, som med läkaren som jobbade julafton fick så oerhört många mer procent än sjuksköterskan som gjorde det. Det behövs människor som fortfarande minns vanliga människors levnadsvillkor.


Det är omöjligt att se varför man inte kan schemalägga alla som är anställda oavsett om det är av ett landsting, privat vårdgivare eller någon som kommit in via bemanningsföretag.


Det handlar som sagt, ofta om att få pengarna att räcka, och frågan är hur mycket annan vård en orimligt hög lön för en enda person hade räckt till?


Eller ännu mer, hur mycket vård hade man fått om man från allianshåll valt att sälja vårdcentral till marknadsmässigt pris, istället för att på ett helt regelvidrigt sätt ge bort åtskilliga miljoner till privata intressen, när det handlar om skattepengar?


Vi uppmanas att vara ärliga och skötsamma och hushålla med det som är skattefinansierat. Men ska det inte gälla även moderata politiker?


Det påstås att de socioekonomiska riskerna hotar världen, något jag var inne på igår och  (Socioekonomisk enligt Wikipedia).


Jag kan inte se något annat än att det stämmer och att det är fler och än mer neutrala organisationer som varnar för det samma, som OECD.


I mitt eget lilla Älmhult tar det här sig konsekvenser i form av mindre resurser till skola och förskola, vilket onekligen riskerar påverka de som redan har mest problem i sina liv, inte minst med att tillgodogöra sig undervisningen, något som främst barnen, men även samhället riskerar få betala för under lång tid framåt.


Det visar dock, för att knyta an till början, att även fritidspolitiker kan tappa greppet om verkligheten. Mig förvånar det att man från maxialliansen i Älmhult är så blinda för vad människorna i kommunen vill och har för åsikt om hur viktig förskola och skola är.


media svd svd dn dn hd hd hd smp smp smp ab ab ab ab exp exp gp  


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar