fredag 29 april 2011

Tror ni att vi går på det?
Det är en snudd på bisarr och osannolik vändning under galgen som Sofia Arkelsten levererar i dagens DN-debatt, under rubriken Vi vill nu ta vårt ansvar, där hon påstår att de "ensidigt" kommer att redovisa de bidrag partiet får in, som är på över 20 000 kronor och från privatpersoner och försöker sen styra över det hela till kritik mot sossarna och deras oredovisade stöd från LO.

Det är bara en sak. Arkelsten säger inte med ett ord att de vill förändra lagarna så att alla ska redovisa varifrån pengar, som inte är från  privatpersoner, ska komma.

Det finns bara en enda väg att gå och det är att stifta en lag som talar om att alla pengar över en given summa, säg ett halvt prisbasbelopp (Prisbasbeloppet är 42 000 lite drygt 2011), kommer ifrån som kommer in som bidrag utifrån, oavsett om det är privatpersoner, organisationer eller företag som ligger bakom dem.

Påståendet om att moderaterna inte tar emot pengar från organisationer eller företag går med reglerna som finns idag inte att kontrollera och kommer inte att gå att kontrollera med Arkelstens förslag och "gräsrotsorganisationer" som Alliansens vänner kommer få det lika lätt som innan och kommer att kunna fortsätta sitt dolda stöd.

Att dessutom välja att inte agera för en lag gör att andra partier kan välja att fortsätta smita undan, som exempelvis sd och kd, istället för att redovisa öppet som exempelvis sossarna gör.

Det här påminner gravt om motståndet mot att göra barnkonventionen till lag. Det är bara moderaterna och sd som inte vill värna om barnen heller...

Ska man välja två bra texter som visar hur långt ifrån verkligheten Arkelsten och moderaterna är med sina förslag så kan man välja Aftonbladets ledarblogg och Alliansfritt Sverige.

Arkelsten: ”[Diskussionen har] handlat om Socialdemokraterna och det oavlönade arbetet och oredovisade miljon stödet från LO”
Möjlig invändning: Socialdemokraterna redovisar detta. LO också. Hade Arkelsten dykt upp till seminariet om partifinansiering som arrangerades härom veckan av Arenagruppen hade hon fått denna redovisning uppläst för sig av Socialdemokraternas kassör Tommy Ohlström (både bidrag från privatpsersoner och juridiska personer). Men hon bemödade sig inte ens att tacka nej till inbjudan.
Arkelsten: ”Diskussionen rör hur vi ska ställa oss till […] om de som köper vissa lotter känner till att de därmed direktfinansierar ett politiskt parti […] Det bör tydligt framgå för lottköparen om så är fallet”
Möjlig invändning: De står på lotterna om pengarna går till Socialdemokraterna. Hur mycket tydligare ska man vara?
Arkelsten: ”Dels har det handlat om insamling och bidrag från privatpersoner där Moderaterna varit i blickfånget.”
Möjlig invändning: TV4 har avslöjat att mellan 2000 och 2009 tog Moderaterna emot hemliga donationer till en summa av drygt 80 miljoner kronor. Hur mycket som kom in till valrörelsen 2010 är fortfarande hemligt.
...
Arkelsten: ”Då inte minst genom att göra det möjligt för LO-medlemmar att kunna avstå från att stödja Socialdemokraterna”
Möjlig invändning: Vi har föreningsfrihet i Sverige. Föreningar gör vad de vill med sina pengar, utan att Arkelsten lägger sig i. Tycker man att en organisation man är med i använder sina pengar felaktigt får man välja mellan att arbeta för en förändring eller lämna organisationen. Det brukar kallas ett demokratiskt styrelseskick.
...
Arkelsten: ”Nu tar Moderaterna ett första steg för att öka öppenheten. Vi utgår från att Socialdemokraterna är beredda att också ta sitt ansvar.”
Möjlig invädning: Ni är sist på tåget, inte först. Att ni vill klämma åt Socialdemokraterna och arbetarrörelsen är förståeligt - det var därför Moderaterna bildades. Men det är inte riktigt schyst mot regeringskamraterna i Centerpartiet och Folkpartiet.
 Eller varför inte från Alliansfritt Sverige:

Arkelsten säger att ”år 2009 bidrog till exempel strax över 2.500 privatpersoner med i genomsnitt cirka 770 kronor till Moderaterna.”

Det är drygt 1,9 miljoner kronor.

2009 avslöjade TV4 att Moderaterna mellan 2000 och 2008 tagit emot 80,4 miljoner kronor i hemliga donationer. 30 av dessa miljoner inkom 2006, enligt TV4. Kvar är alltså 50 miljoner, och låt oss vara generösa och anta att 30 av dessa miljoner också kom in valåret 2002.

Kvar är fem miljoner om året, när man har skalat bort de mycket anmärkningsvärda donationstopparna under valåren. Moderaterna har alltså mellan 2008 och 2009 förlorat 60% av sina donationer från privatpersoner.

2010 års donationer är lämpligt nog fortfarande hemliga.

Uppdaterat: SvD:s ledarsida har en direkt obehaglig ledartext om ämnet idag i Frivilliga bidrag borde vara partiernas grund, något jag tycker är totalt förkastligt och något som enbart gynnar de större partierna, inte minst moderaterna med en väljarskara med högst inkomst.

Det missgynnar dessutom demokratin på fler sätt och ökar risken för korruption, eftersom det ger bidragsgivarna större makt  för att ställa krav på att den politik de vill ha faktiskt genomförs. Med systemet idag så klarar sig de flesta partier att gå emot sina bidragsgivare, om de anser att man för en bättre politik på ett annat sätt.

Även Karin Pettersson i Aftonbladet skriver bra idag:

Politisk opinionsbildning sker på vitt skilda sätt. Högern har ett stort nätverk av stiftelser, intresse organisationer, tankesmedjor och delar av näringslivet som stöttar dem med pengar och argument, men där insynen är obefintlig. Exempelvis drev Villaägarna i val rörelsen en kampanj till stöd för alliansen.
Enligt tidningen Resumé kostade kampanjen upp till åtta miljoner kronor, vilket är nästan i nivå med Vänsterpartiets hela valbudget.
Men det är inte detta Arkelsten vill diskutera. I stället försöker hon misstänkliggöra fackligt förtroendevalda som delar ut flygblad eller
arbetar politiskt. Här behövs regler, tycker Arkelsten.
I Sverige råder föreningsfrihet, en rättighet reglerad i grundlagen.
Tanken är att människor själva ska få välja om, hur och var de ska organisera sig, och i vilket syfte. Detta är en rättighet som Moderaterna i andra sammanhang värnar om.
Det struntar moderaterna blankt i. Det är det som är obehagligt. Ett parti som har ambitioner att vara statsbärande ska inte ge sig på människors fri- och rättigheter för att stärka det egna partiets maktbas. Detta är en princip Moderaterna tidigare varit anhängare av, och kriti serat Socialdemokraterna för att bryta mot.
 
I höstas avslöjades att Sofia Arkelsten, som då var partiets miljöpolitiska talesperson, låtit sig bjudas på en lyxresa till Sydfrankrike av oljebolaget Shell.
Efter resan nämnde hon Shell 13 gånger på sin blogg, och berömde deras miljöarbete i riksdagen.
Att Sofia Arkelsten inte är världens mest omdömesgilla person, och att hon har problem med gränsdragningen mellan rätt och fel, visste vi därför sedan tidigare.
Men att Moderaterna har blivit så maktgalna att man är beredda att åsidosätta viktiga principer för att gynna det egna partiets ekonomiska intressen, det var faktiskt något nytt.

(Mina fetningar.)

Naturligtvis så kommer inte sd att ens komma på i närheten av moderaternas halvdana försök till förbättring, utan de väljer att sälla sig till sitt tidigare diktaturliknande resonemang och visar ytterligare en gång brist på att vilja vara ett demokratiskt parti.

media dn dn dn dn dn ab ab ab ab gp gp gp hd dag svd smp hd exp 

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar