fredag 29 april 2011

Viktigt och modigt av Sjöberg!

Det är både viktigt och modigt att kända människor som varit utsatta för övergrepp väljer att stiga fram och tala om vad de har varit med om, som nu Patrik Sjöberg gör i och med att han har gjort offentligt att han varit utsatt för övergrepp av sin styvfar och tränare.

Det kan mycket väl fungera som katalysator, inte bara för enskilda människor som är, eller varit, utsatta för övergrepp. Det kan också öppna upp för en bredare diskussion kring utnyttjandet av andra människor, inte minst ungdomar, i alla andra situationer också.

Att, som Sjöberg säger på flera ställen, människor som har ett onaturligt intresse för barn och unga söker sig till idrottsföreningar med ungdomsverksamhet betvivlar jag inte alls.

Jag är väl medveten om att det är ett trubbigt redskap att använda sig av att få göra sökningar i brottsregister när det gäller anställningar till vissa typer av jobb. Men ska man, med hänsyn till barnen, få göra det där, så är det en självklarhet att få göra det i andra sammanhang där det finns många ungdomar som är i beroendeställning av vuxna.

Att jag tycker det är trubbigt beror på att man enbart hitta dömda personer, vilket gör att t ex Sjöbergs styvfar och tränare, som jag förstått det, inte hade hittats ändå.

Dessutom är jag av åsikten att dömda människor som så alltid ska ha en andra chans, men att det likväl är vettigt att en dömd pedofil inte få vistas själv bland barn eller att någon med flera domar om ekonomiska oegentligheter inte ska sättas att ta hand om en förenings ekonomi.

Det är något som riksidrottsförbundet har drivit ska vara möjligt, men som regeringen inte har varken besvarat eller agerat kring på 1,5 år, och med tanke på Beatrice Asks negativa svar så kommer det inte att komma heller, oavsett vad Reinfeldt försöker säga för att släta över.

Värdegrundsfrågor både bör och är något som idrottsföreningar ska ägna sig åt, i synnerhet om de uppbär någon form av skattefinansierat bidrag. Det är bara synd att regeringen är så ointresserade av att se till att de får en möjlighet att driva den här typen av frågor...

Till sist kan jag lägga till att jag är glad att Patrik Sjöberg är en vuxen och välkänd man och får fler andra vuxna män att bekräfta det han påstår. Tyvärr är jag övertygad om att om han varit en kille eller tjej i början av tonåren, eller ännu yngre, så hade det höjts fler tvivlande röster, som ifrågasatt vad han påstår.

De som hävdar att de varit utsatta för övergrepp utan att ha varit det är oerhört få och det stora mörkertalet ligger i de som inget vågar säga alls. Det hoppas jag kan minska tack vare Sjöberg.

Notabelt är också att Sjöberg ansetts vara en strulpelle på många sätt, men det här kan mycket väl vara en förklaring till hans agerande, precis som för många andra yngre "struliga" människors sätt.

Uppdaterat Läser man vidare om vad en tidigare elitsimmerska varit med om, så undrar man över vuxenvärlden som inte ens kan reagera på ett vettigt sätt när hon berättar om vad hon varit med om?

media ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn dn dn hd hd hd hd hd hd hd hd gp gp gp gp gp skd exp

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar