fredag 3 juni 2011

Illavarslande över demokratins framtid

Jag tycker verkligen det är illavarslande att demokrati inte är så viktigt för dagens unga och att de kan tänka sig inte bara att sälja sin röst, utan även att låta Sverige styras av en stark diktator.

Hur kan detta komma sig? En möjlighet är den hypotes som min 16-åriga dotter lade fram:
– Alla pratar så mycket om hur bra det går ekonomiskt för Kina och hur bra de har det, och ingen talar om fattigdomen och förtrycket på landsbygden, så de kanske får intrycket att diktatur inte är så farligt.
Kanske det. Det är viktigt att notera att denna grupp unga inte är extremister utan kommer från alla politiska partiers sympatisörer. De har jobb och grundläggande utbildning i ungefär samma utsträckning som andra och samma grad av förtroende för institutioner som kyrka, universitet och försvar och olika typer av organisationer. De är varken mer eller mindre villiga att vara aktiva i olika former av protester och demonstrationer.
Exakt vad orsakerna är vet vi inte. Men låt mig spekulera i några möjligheter. 
Man kan till en början undra vilken demokratilära den yngre generationen fått sig till livs i grundskola och gymnasium? En historielös, mekanisk syn på demokratin (och marknadsekonomin) som inte tar upp dess normativa grundvalar, antagligen. Man måste då fråga sig vem som har utbildat dagens lärare i samhällskunskap och historia att servera en sådan demokratisyn. Det är bara att konstatera att vi på universitet, speciellt inom statsvetenskap, som utbildar de blivande lärarna i historia och samhällsvetenskap i så fall bär ett tungt ansvar.
Vi kan också notera att den här gruppen unga har betydligt lägre förtroende för politiska partier och politiker och att de läser dagstidningar och ser nyheter på tv i betydligt mindre utsträckning än andra. I stället får de sin information främst från twitter och facebook.
De politiska partierna från vänster till höger verkar alltså också ha misslyckats. Avsaknaden av politisk debatt baserad på tydliga ideologiska skillnader, där socialdemokratin talat om skattelättnader och högern fått utrymme att bli arbetarparti, kanske sänt budskapet att valet mellan partier inte spelar någon roll. 
Också tv och dagspressen, som ska informera medborgarna för att demokratin ska fungera, verkar ha misslyckats att nå dessa unga medborgare. Hur ser journalisterna och redaktörerna på sitt ansvar?
Jag kan inte säga mer säkert än vad forskningsledaren med dotter i citatet ovan säger, men jag hoppas på ett uppvaknande, inte minst av den allt mer världsfrånvände skolministern.

Vad jag däremot tror om det hela är att ett samhälle där demokratins grunder sällan diskuteras och där man, som hans dotter är inne på, hela tiden prioriterar ekonomisk vinst och personlig vinning framför rättvisa, jämställdhet, demokrati och jämlikhet aldrig kommer att ha demokrati som något uttalat viktigt.

Varför skulle man inte sälja sin röst där pengar är viktigare och där det är svårt att få fasta jobb till löner som går att leva på, samtidigt som man mer och mer definieras som individ utifrån vad man äger?

Att det inte heller finns tydliga ideologiska skillnader mellan partierna tror jag också spelar roll. Det ser jag däremot som mer svårlösligt, för de partier som försöker bryta av mot den normen får helt enkelt för få röster för att kunna spela roll.

Det är alltså ingen som helst slump att ett parti som sd, som i tiden ligger så nära nazismen ideologiskt får så många röster som de får bland unga.

Det absolut enda goda jag kan se av allt det här är att det bör komma en vänsterideologisk sväng, främst bland unga, inom ett antal år, för att man tröttnar på orättvisorna om man inte tillhör de grupper som är prioriterade.

media svd ab hd gp gp gp gp hd hd exp exp exp dag dag dag dn dn dn skd smp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

17 kommentarer:

 1. Nu är jag i och för sig 32 år och lite utanför nämnda grupp, men jag kan säga att jag tappade förtroende för den svenska demokratin och demokrati i allmänhet för ganska länge seden. Jag tror den hände när internet slog igenom på riktigt och en hel ny värld öppnade sig. Man upptäckte plötsligt helt andra frågor och ämnen som verkade viktiga men som knappast togs upp i vanlig media.

  Jag slutade helt titta på debatter i tv när jag märkte att när de var över så kändes de alltid så otillfredställande, främst därför att varje fråga debatteras så oerhört kort tid. En specifk fråga får sällan mer än ett påstående från vardera sida och sen ytterligare en fråga eller påstående fram och tillbaka. Om intressanta frågor eller påstående ens tas upp får de oftast stå utan svar eller oemotsagda. Dessutom om "vanligt" folk, dvs icke politiker, får vara med i debatten så hittar de allt för ofta folk som inte alls är representativa för mer än sig själv, Men jag antar att det viktiga är att de är underhållande.

  En annan insikt var hur litet Sverige faktiskt är och hur mycket vi påverkas av omvärlden, en omvärld som för det mesta inte har demokrati eller rättvisa som mål, utan där gäller att den eller de med störst makt (ekonomisk eller militär) bestämmer. Vi kan ha en perfekt teoretisk demokrati i Sverige men den är ändå inte mycket värd när vi ändå aldrig kan stå emot trycket från omvärlden.

  Många känner sig, precis som jag, inte hemma på den traditionella vänster/höger-skalan. Jag föraktar vänsterns tendens att dela in alla i grupper som jag inte tycker motsvarar verkligheten alls. Jag föraktar högerns kallhet. Jag föraktar att båda sidor sätter retorik över realism. Jag föraktar att alla partier verkar anpassa sig för att få så många röster som möjligt istället för att representera en ideologi.

  Det ser heller inte bra ut för framtiden. Jag tror vi kommer att bli mer och mer som USA, där personer som Sarah Palin, Donald Trump och Michelle Backmann faktiskt kan ses som seriösa presidentkandidater. Jag ryser vid tanken.

  Ska vi ha någon chans att rädda demokratin så tror jag det måste ske på EU-nivå. Ett riktigt demokratiskt EU är stort nog att ha en chans att sätta rättvisa först. Men ska jag vara ärlig så hoppas jag inte på mer än att demokratins fall blir tillräckligt långsamt så att jag är död innan det blir riktigt illa.

  Wow, det slutade mer deprimerande än vad jag hade tänkt, så jag får väl lägga till en smiley! :)

  SvaraRadera
 2. Tack för ett långt och bra inlägg!

  Några av många problem med EU är det hela tiden känns för långt bort från vår vardag, vilket påverkar att folk röstar ännu mindre till eu-valen. Jag undrar om det är rätt väg att gå? Jag tror man måste komma ännu närmare människors vardag på något sätt.

  SvaraRadera
 3. Jag sympatiserar med tanken men finner den helt orealistisk. Världen ser ut som den gör idag därför att stor alltid vinner över liten.

  Mindre samhällen/länder som sätter rättvisa framför egenintresse kan bara existera i den formen så länge större samhällen/länder som inte gör det, tillåter dem, vilket aldrig håller i längden.

  Visst, Sverige skulle kunna gå ur EU och gå sin egen väg. Men vad händer när ett extremt handelsberoende land bojkottas av USA eller Kina för att vi vägrar ändra ett par lagar som vi anser rättvisa? När de sen med sin styrka tvingar fler och fler länder att också gå med i bojkotten? Att välja principer och rättvisa kommer många gånger att kosta välstånd. Och som världen ser ut så tvivlar jag på att det handlar om att jag bara kommer att ha råd med två datorer istället för fyra, utan om vi kommer att ha råd att äta.

  Lokal demokrati fungerar bara i en liknande omgivning. Jag ser inte hur det skulle vara möjligt att skapa "nerifrån".

  Dessutom, som den pessimist jag är, även om vi lyckas omvandla hela planeten till många små demokratier så öppnar vi istället upp oss för anfall från utomjordingar!

  SvaraRadera
 4. Eventuella utomjordingar är jag övertygad om är det absolut minsta problemet i dagens samhälle.

  SvaraRadera
 5. Jag kan tänka mej att man är MER benägen att skita i demokrati om man har hyfsad utbildning och bra jobb... just för att denna grupp påverkas allra minst av vilket parti som sitter vid makten. Vi har det liksom bra oavsett vilka politiska beslut som fattas.

  SvaraRadera
 6. Vi behöver göra oss av med dagens fossiliserade partisystem, i realiteten ett tomt skal som står kvar därför att det stöttas på konstlad väg, genom mediamonopolism, journalistik, parti- och presstöd. Och förstås genom att inga andra än politiska partier har rätt att bedriva politik.

  Demokrati kan över huvud taget inte vara någonting man överlåter till en kår av professionella yrkesutövare. Redan Aristoteles visste att demokrati är deltagande demokrati, när vanligt folk har och utövar makten. Valdemokrati å andra sidan är det samma som aristokrati.

  Det talas så otroligt mycket om demokrati, men i vårt vardagliga liv i förhållande till myndigheter och arbetsgivare så är vi närmast slavar som förväntas lyda och aldrig ifrågasätta. Vad är en demokrati som saknar förankring i den vardag där människorna trots allt befinner sig?

  Kan demokrati verkligen vara lika med en symbolisk ritual som tar plats vart fjärde år? En sådan "demokrati" syftar snarare till att ge folklig legitimitet åt makthavarna. "All makt utgår från folket" lyder grundlagens första paragraf. Det är träffande. Makten går från folket ut, men vart går den hän? Inte tillbaka till folket i alla fall. "Demokratin" är då ett fiffigt sätt att suga ut makten från folket.


  Riktig demokrati måste innebära att folket underifrån utövar makt som trycker undan den makt som utövas av eliterna ovan (stater, chefer, kapitalister osv).

  SvaraRadera
 7. Dvärghundpossen - Jag tror du har en poäng i vad du säger. Det går att se samma sak i Kina, där de som har bättre utbildning och tjänar pengar är rätt ointresserade av demokrati.

  Sara - Jag håller i huvudsak med dig, men hur gör man när folket ändå inte är intresserade av att få påverka när de har chansen, utöver vid valen?

  SvaraRadera
 8. "Vi kan också notera att den här gruppen unga har betydligt lägre förtroende för politiska partier och politiker och att de läser dagstidningar och ser nyheter på tv i betydligt mindre utsträckning än andra. "
  Tror en stor del av svaret ligger där. Politiskt korrekta politiker och media. Ingen tror på det längre. Politiker pratar, som jag sa en annan gång, inte som människor. De har aldrig hört människor i "verkligheten" som pratar som politiker. Det tror jag inte jag har heller när jag tänker efter. Media målar hela tiden upp extremt förvridna bilder av verkligheten.

  Internet tror jag är boven, eller räddaren som jag ser det.
  40-50-60 och kanske 70-talister har sakta vant sig till dagens utveckling och kommer troligtvis aldrig att förstå, medan dagens ungdomar har kastats in i den kokande kitteln och gör allt för att ta sig ur. Jag är inte förvånad över huvud taget.

  SvaraRadera
 9. Jag tror bara delvis det stämmer. Att människor som bestämmer, oavsett om det är politiker eller företagsledare, är för långt från vanligt folks vardag kan säkert stämma.

  Men internet är inte nödvändigtvis bättre det.

  SvaraRadera
 10. Sverige har ingen större demokrati längre. Vi har två block som lovar i princip samma sak, det enda vi kan rösta om är ideologin och den verkar förändras för blocken varje gång beroende på hur det gick i valet gången innan.

  Att SD kommer in i riksdagen är ingen slump utan en reaktion på att andra partier inte bryr sig om vad folk säger i frågan. Vad var miljöpartiets svar på att SD kommit in? Jo, att stöta på moderaterna om att förenkla invandringen för att få in fler.

  Jag är själv av åsikten att en diktatur är det bästa styret, med rätt person som ledare vill säga. Hur morgondagens Sverige skall se ut styrs av kompromisser, det finns för många viljor som skall hävda sig och visa upp sig inför kommande val. Det skapar en situation där alla beslut som skall tas måste också ge ett antal beslut för att alla skall bli nöjda. I längden ger detta ofullbordade beslut och det ger att vi sällan ser var ett av blocken egentligen hade i åtanke.

  SvaraRadera
 11. Jag tycker det definitivt är bättre på internet, på alla sätt (okej inte alla, det är mycket skit också men det är det värt). För där kommer verkligen alla till tals, vare sig man är anarkist, rasist, kommunist och ja, till och med vänsterpartist ;) eller precis vad som helst, där fungerar det inte längre med politisk korrekthet för det finns alltid människor där som ställer dem jobbiga frågorna. Som svensk media helt verkar ha tappat förmågan att göra.
  Eller se bara vad som hänt i nordafrika, hade opinionsbildningen där skett enbart genom "gammelmedia" så skulle det nog inte hänt speciellt mycket. Därför är det för övrigt så oerhört viktigt att internet förblir en oreglerad anarki där stat och makthavare inte har mer makt än någon annan.

  SvaraRadera
 12. Magnus - Jag har svårt att se ett enda exempel på diktatur som fungerat bra i något samhälle som påminner om dagens. Fördelen med demokrati är att politiker i någon mån måste rätta sig efter folkets åsikt om de ska få behålla sina poster.

  Install - Jag håller med dig om vad det gäller nordafrikarevolutionerna.

  SvaraRadera
 13. Varför det inte finns något bra exempel på diktatur som fungerar har flera skäl. Dels att alla de diktaturer vi ser finns idag har de tagit med våld eller på annat sätt mot folks vilja. Dessutom finns alla diktaturer i utvecklingsländer, där en demokrati skulle fungera på exakt samma sätt som en diktatur. Annars kan man ta Thailand som ett förhållandevis bra exempel där de gula vid makten inte släpper ifrån sig styret trots att de förlorat valet.

  Det jag menar med att diktatur är bättre är om rätt person får den makten och kunna genomföra den ideologi som passar landet och folket bäst.

  Sen är jag nog ganska mycket pessimist också och tror att oavsett om vi har demokrati, anarki, kommunism eller vilket annat styrelseskick som helst, så kommer målet för de som har makten alltid att vara mer makt och mer åt sig själv. Så är människan funtad tyvärr. Få som har andras väl framför sig kommer komma så högt upp att de kan utföra någon makt.

  SvaraRadera
 14. Men du håller inte med om att det är bra att alla kommer till tals (inklusive precis alla)?

  SvaraRadera
 15. Magnus - Tyskland under andra världskriget, som diktatur, kom till efter ett demokratiskt val. Jag menar inte att demokrati är felfritt, men jag har svårt att se att det finns annat än en teoretisk möjlighet att demokrati kan bli bättre. Av någon anledning tycks korruptionen bli större i diktaturer.

  Install - Normalt sett så tycker jag det.

  SvaraRadera
 16. Kan du inte vara konsekvent på den frågan är du inte för yttrandefrihet

  SvaraRadera
 17. Jag är t ex för lagarna om förtal, som nästan alla länder har någon form av lag kring. Det är en begränsning av yttrandefriheten.

  SvaraRadera