måndag 23 maj 2011

Det var inte helt väntat...

Det var inte ett helt väntat resultat av moderaternas regionstämma i helgen att de vill skjuta upp beslutet om en sammanslagning av Blekinge och Kronoberg med Skåne tills 2019. Det är rätt många år tills dess och jag tycker precis som jag tyckte innan, att det enda rätta är en folkomröstning om det hela:


Folkomröstning i regionsfrågan!

Jag noterar att de stora partierna i Skåne verkar bestämt sig för att de vill gå tillsammans med Kronobergs län för att skapa en sydsvensk region.

Jag tycker, precis som jag konstaterade i rapporten från Regionfullmäktige, för någon vecka sen, att det bästa är att ha ett sammanhållet Småland.

Normalt sett är jag inte förtjust i för många folkomröstningar, utöver valen, eftersom vi har representativa val.

Men det går att konstatera att i den här frågan hade det varit lämplig, eftersom allmänhetens kännedom om hur regionpolitiken fungerar är låg och få vet vilka frågor de har hand om och att regionfullmäktige utses efter landstings- och kommunalvalen, eftersom landstinget och kommunerna ska ha representanter i regionfullmäktige.

Regionförbundets verksamhet är följande, vilket var okänt för mig innan jag började som aktiv politiker:

  • utveckla länets infrastruktur
  • vara trafikhuvudman i Kronobergs län genom Länstrafiken Kronoberg och Öresundståg
  • stödja och driva nätverk för gemensamma regionala frågor, ex. Energikontor Sydost, Reaktor Sydost, Miljösamverkan Kronoberg-Blekinge med flera
  • stödja, starta och driva regionala kultur-, tillväxt-, miljö- och infrastrukturprojekt med hjälp av statliga medel för regional tillväxt och egna projektmedel
  • föra länets talan och vara regional representant på nationell nivå, ex. genom remissvar
  • arbeta internationell i EU via vårt Brysselkontor och genom att delta i internationella projekt
  • erbjuda tjänstemän och förtroendevalda utbildningar för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte (Kurs & konferens)
  • forska för en bättre välfärd och omsorg (FoU Södra Småland)
  • tillhandahålla utbildningar och informativt skolmaterial för pedagoger (AV-media Kronoberg)
  • stödja länets besöksnäring (AB Destination Smaland)
Sett till de frågorna så ser jag mer problem och att Kronoberg blir bortprioriterat mot de skånska satsningarna mot exempelvis Danmark och Köpenhamn eller satsningar som gynnar de skånska större städerna, som Malmö och Lund.

Frågan är konkret: Vem tror på att Ljungbergmuséet i Ljungby blir prioriterat framför Kulturen i Lund eller Louisiana i Danmark? Vem tror på att Kronobergs slottsruin utanför Växjö får en bättre utveckling när Kronborgs slott med Shakespearanknytning finns i Helsingør och Malmöhus slott finns i Malmö? Vem bryr sig om glasriket i Småland när Österlen syns ofta i media? Vem bryr sig om tågstopp i Gemla och Vislanda när det är överfullt på tågen inom de skånsk-danska storstadsområdena?

Ju längre bort de här satsningarna kommer från hemmaplan och ju mer samhället i stort skiljer sig åt, som det faktum att södra Skåne är tätbefolkat och har större städer och bara Malmö har över 100 000 fler invånare än hela Kronobergs län, desto mer större är risken för att vi blir bortglömda och inte kan påverka vår egen vardag lika bra om innan.Läs även En röst från någon med insikt i frågan.

media skd nsk nsk hd hd hd hd smp smp kvp skd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar