onsdag 4 maj 2011

Ner ner ner ner för backen ner...

Även om vi bor i en kommun som under ett antal år i vart fall befunnit sig på den övre halvan av Svenskt Näringslivs ranking, så är det likväl ett fall nedåt från nummer 56 under 2008 till nummer 84 i årets.

Enkätundersökningen går att ladda ner från Svenskt Näringslivs hemsida och ger mig, som ny politiker några funderingar.

Vi bor i en kommun med relativt mycket mindre företag och som styrs av en borgerlig majoritet, som normalt sett brukar anses vara mest företagsvänlig. Men ändå så upplevs det att omgivningen, i form av politiker, media och kommunala tjänstemäns attityd till företagande enbart är "godtagbart".

Än mer anmärkningsvärt tycker jag det är att "Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens" enbart "Inte godtagbart" och att det är något som bestått under snart 10 år, oavsett vilka som har styrt.

I mitt inlägg 1 maj, så kritiserar jag främst regeringen för att välja att inte satsa mer pengar på relevanta utbildningar och den kritiken understryks även via den delen av svenskt näringsliv som gäller vår kommun. Vi  har samtidigt brist på relevant utbildad arbetskraft och ett antal människor som är arbetslösa, samtidigt som regeringen satsar på nystartsjobb utan framtid.

Frågan är hur mycket vår egen kommun gör för att försöka få fram  utbildat folk, för även de kan välja att skapa utbildningar som tar bort de brister som finns på kompetens i Älmhults kommun.

Det går också att utläsa att det inte tillhör någon av de viktigare frågorna att ha låg kommunalskatt, något som man annars kan tro i lågskattekommunen Älmhult. Viktigare vore det med fler bostäder till rimliga hyror...

Ikeas VD har tidigare, som jag också har kommit in på i bland annat Märkligt om lekplats i Älmhult och i Motion angående två närvarande i förskoleverksamheten, påpekat vikten av att det finns ett utbud för barnfamiljer som lockar människor att vilja flytta hit, oavsett om det gäller en större lekplats som Ikea lovat att bidra med halva kostnaden av eller en väl utbyggd barnomsorg. Varför inte göra Älmhult till Bästa kulturskolekommun? I dagens läge ligger vi på plats nummer 242, vilket onekligen är en plats att skämmas över...

I samband med det första fullmäktige den här mandatperioden så fick vi en presentation av en undersökning som visar att de som kan tänka sig att bosätta sig här är de som har mindre barn eller är på väg att skaffa de.

Det gör också att lågskattepolitiken inte är så viktig, utan snarare kan göra det sämre. Det går inte att vänta på att riskkapitalbolag ska komma hit för att förstöra vår infrastruktur, utan det behövs egna satsningar som passar vår unika kommun, framför nolltaxerande företag.

Det hade också kunnat göra att vi hade fått tågperronger i Diö utan att låna pengar, alternativt att få låna en lägre summa pengar.

e24.se listar framtidsyrkena och det går att konstatera att många av dem är yrken som idag helt eller delvis finansieras via skatter. Även om självfallet den privata företagsamheten är ett måste, vilket naturligtvis Vänsterpartiet är medvetna om, tvärtemot vad många tror, så är en grundtrygghet och grundservice från samhället också ett måste för att dra invånare till en kommun. Har man dessutom lite service till utöver det så drar det fler människor som vill bosätta sig i kommunen.

Men tyvärr så tycks inte det inses av de borgerliga politikerna i Älmhult, utan det påminner mer om en gammal skateboardlåt...Undersökningen i sig och vad den egentligen mäter går självfallet att kritisera, något som Alliansfritt Sverige gör på ett utmärkt sätt.

media e24 svd svd dn skd skd skd skd nsk nsk nsk nsk ab ab ab smp smp kvp gp gp hd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar