söndag 4 mars 2012

De äldre måste få välja själva

Borgerlig ledarskribent vill som Vänsterpartiet, troligen omedvetet hd.se: De äldre måste själva få välja.

Från Vänsterpartiets hemsida:


Vänsterpartiet föreslår att de som bor på äldreboenden får möjlighet till två guldkantstimmar varje vecka. Det ska vara timmar då man får använda personalens hjälp till det man själv önskar. Förslaget kostar en miljard kronor per år och innebär 2500 nya anställda på äldreboendena.
- Våra individuella behov försvinner inte bara för att vi blir äldre. Därför måste personalen ha tid för var och en, utifrån var och ens egna önskemål om vad som är viktigt i livet. Vi kallar det guldkantstimmar, säger Eva Olofsson, äldrepolitisk talesperson (V).


När äldreomsorgens resurser krymper och tiden inte räcker till krävs prioriteringar. Då försvinner det som inte anses vara absolut nödvändigt först. Vänsterpartiet vill bryta den utvecklingen genom statliga pengar till fler anställda på äldreboenden.


- Förslaget innebär två timmar mer hjälp i veckan per person som den äldre själv väljer vad man vill göra med. Det kan vara alltifrån att med personalens hjälp ta en promenad eller gå på konditori till att maila barnbarnen, säger Eva Olofsson.


Satsningen på 1 miljard kronor om året räcker till två timmar per person varje vecka. Efter att i budgeten ha satsat på fler anställda på äldreboendenas demensenheter, satsar Vänsterpartiet i detta nya förslag på fler anställda på övriga äldreboenden.


För mer information:
Eva Olofsson, äldrepolitisk talesperson Vänsterpartiet, tfn. 070-317 10 27.
Vänsterpartiets presstjänst, tfn. 070-620 00 64.
I den här andan skrev jag ihop en motion för Vänsterpartiet i Älmhult som såg ut så här:

Motion om verklig valfrihet

Idag bestämmer kommunen vilka hemtjänstinsatser som ska göras och vilka som ska få det.
Vi tycker det är dags att låta den som är fysiskt förhindrad att själv röra sig obehindrat, får mer makt över sina egna liv och mer valfrihet.
Man är inte nödvändigtvis intellektuellt förhindrad att välja vad man prioriterar främst i sitt liv. De som är berättigade till hemtjänst är individer de också och ska få välja fritt om de vill.
Därför ska de som har hemtjänstinsatser få välja annat än att få rent praktisk hjälp med t ex inköp, städning, tvättning och mat. Man borde själv kunna få bestämma om man istället vill gå i affärer, gå på bio eller teater, köpa nya gardiner och få dem uppsatta osv.
Idag får de över 80 år ansöka om hemtjänst. Vi tycker det bör förändras till att alla över 80 år som vill ha hemtjänst i någon mån, får det upp till åtta timmar per månad, utan prövning. Vill man ha fler timmar än de åtta eller särskilt boende, så ska ansökningarna genomföras på nuvarande sätt.
Vi vill också att man förändrar rätten till särskilt boende till att bli utan prövning, för alla över 90 år.
I kommuner som, med framgång, infört liknande har det visat sig att även tryggheten hos de äldre har ökat. Det påverkar även det psykiska måendet, vilket påverkar övrig hälsa, att få en ökad rörlighet och mer möjlighet till stimulans, vilket kan påverka de reella vårdbehoven och på sikt bli en minskat behov av tyngre vård.
Vänsterpartiet yrkar därför på:
att kommunen utreder möjligheterna för att få de med hemtjänst att själv få välja mer fritt över vad de vill ha sina hemtjänsttimmar till.
att kommunen utreder möjligheterna att låta alla över 80 få upp till 8 timmars hemtjänst i månaden och de över 90 år få särskilt boende utan prövning.
media hd gpInga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

2 kommentarer:

  1. Politikerna är de som sitter överst, över chefen, och bestämmer hur mycket pengar de har att spela med i verksamheterna. Jag som jobbar på golvet har någonting jag vill förmedla till er.

    Vet ni om att vi inom hemtjänsten får ta hand om unga människor som tex psyk skickar över till oss? Det betyder att ingen behöver ta ansvar för den människan eftersom att allt vi inom hemtjänsten gör är att ge hsl (medicin) och uppsnygg,(disk,bädda osv) sedan får denna unga människa ligga bakom gardinerna i ett mörkt rum bäst den vill. Jag undrar hur det har kunnat bli så att vi inom hemtjänsten ska få ta hand om unga människor som behöver mer specialiserad vård, mer än att få medicin och mer än att få diskat efter sig. Dessutom att diska upp efter en ung människa hjälper inte denna, det stjälper. Ibland undrar man verkligen vad det är för uppdrag vi har egentligen. Det är en annan sak om det är en äldre människa. Antagligen, som med allt annat är det för att pengar är allt och styr allting?

    Vi lever i en verklighet där ingen bryr sig och det är för jävligt rent ut sagt!!! Det är bara att konstatera- vi bryr oss inte om människor idag.
    /Marlene

    SvaraRadera