tisdag 2 mars 2010

Mer om politik

Jag skrev under rubriken Politik i morse om alliansens totalt misslyckade och inhumana politik. Nu tycks de även ha hittat enighet kring rut-avdraget, som gynnar de med eget boende och missgynnar de som har det sämst generellt sett, som bor i hyrda bostäder.

Det räcker att man är borta några timmar på jobbet för att sen läsa lite rubriker till för att bygga på det jag skrev om i morse.

Dagen efter sonen dog ska mamman vara på arbetsförmedlingen, annars blir bidraget indraget. Tala om ökad risk för längre sjukskrivningar än nödvändigt om man inte ens får den självklara möjligheten man har som anställd, att få tio dagars ledighet vid närståendes dödsfall som arbetslös.

Är det dessutom en förälders barn som dör så torde det vara väldigt få som är så lugna att de kan utföra något jobb alls och borde även här självfallet få möjligheten att vara sjukskrivna minst tio dagar, om inte annat för att ordna upp det praktiska.

I övrigt undrar jag vad för idiot till borgare som skrivit reglerna, för ingen lär vara i så gott mentalt skick efter ett sånt dödsfall att de gör någon nytta på arbetsförmedlingen alls vid ett sånt tillfälle...

Men jag tror mer och mer på en borgerlig förlust när man läser om senaste opinionsmätningen när centern riskerar att åka ut helt och varken Fp eller Kd rosar marknaden. Jag har bett om det förr, men jag önskar det igen: En riksdag utan Kd och C kommer att göra livet oerhört mycket skönare...

Jag skrev om skolans värld i morse också och nu noterar jag att Björklund som ansvarig minister anser att kritiken är förvirrad... Läser man sågningen av förslaget så noterar man direkt varifrån förvirringen kommer, när man inte ens kan använda sig av begreppet "elev" på ett tydligt sätt, utan att det får olika betydelser i olika sammanhang.

Som om det inte vore nog så ägnar sig Björklund åt ministerstyre dessutom när han säger åt skolan hur undervisningen om kristendom ska se ut...

Skönt däremot är att se att det kommer ett bra och miljövänligt förslag om solceller hemma som kan ge billigare el som är ett mycket bra förslag från Mp om att styra energiförbrukningen utan att egentligen kosta dyra pengar.

Kort sagt så är det oerhört svårt att se att ett så här svårt sargat och på gränsen till förvirrad allians ska ha möjligheten att reda upp den röra de håller på att ställa till med.

Det är inte utan jag tycker lite synd om Reinfeldt som känns förhållandevis klar och tydlig jämfört med sina sorgerliga vänner i alliansen i övrigt.

Mer media ab ab ab svd svd dn dn sds dag
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

1 kommentar:

  1. Intressant det här, en ny rapport som Almega säger sig tagit fram tillsammans med SCB visar det här: Nästan tre fjärdedelar - 71 procent - av de som utnyttjar Rut-avdraget är låg- eller medelinkomsttagare. Det visar nya siffror från SCB och Almega. Under 2008 beviljades 92.465 personer skattereduktion för hushållsnära tjänster. 24,2 procent av dessa var låginkomsttagare och 46,6 procent medelinkomsstagare. Höginkomsttagarna utgör dock en procentuellt lägre del av befolkningen, vilket betyder att de därmed får en högre representationen i förhållande till andra grupper. Statistiken gäller fördelningen för inkomståret 2008. Det var innan den nya fakturamodellen infördes och skattelättnaden fortfarande kom först med deklarationen. Spridningen bland befolkningen tror Lindberg har ökat ännu mer sedan dess. -Jag tror att det framförallt är bland barnfamiljer det ökar, säger Ulf Lindberg, näringspolitisk chef på Almega. Det ligger enligt Almega bakom den missvisande bild av att det framförallt skulle vara höginkomsttagare som köpte hushållsnära tjänster.”

    Här en ren SCB rapport för samma år: Pressmeddelande från SCB 2010-02-11 09:30 Nr 2010:27 Skatter och taxerade inkomster 2008: Hushållsnära tjänster ökade i popularitet 92 000 personer fick skattereduktion för hushållsnära tjänster 2008. Det är dubbelt så många som 2007. Det totala beloppet som skatterna reducerades med ökade ännu mer, från 120 miljoner till 440 miljoner kronor. Ökningen förklaras till stor del av att möjligheten till skattereduktion infördes den 1 juli 2007 och således gällt halva år 2007 och hela 2008. Det är mycket ovanligt med hushållsnära tjänster bland personer med låg inkomst. Halva befolkningen (20 år och äldre) hade 2008 en årsinkomst under 200 000 kronor. Av dem var det endast 6 promille som hade denna skattereduktion. Bland de fem procent av befolkningen som hade över en halv miljon i årsinkomst var det däremot betydligt vanligare. Drygt sju procent av dem hade skattereduktion för hushållsnära tjänster. Det är stora skillnader mellan kommunerna. I kommuner med många höginkomsttagare är det betydligt större andel som har hushållsnära tjänster. I Danderyd var det 6,6 procent och i Lidingö 4,5 procent. I kommunerna Filipstad, Storuman och Åsele var det bara en promille som hade skattereduktion för hushållsnära tjänster 2008. Varför skiljer sig dessa rapporter på så många punkter? Eller är det Almega som ägnar sig åt en väldigt fri tolkning av resultatet? Är det här ännu ett försök att dribbla med siffror som Alliansen utvecklat till en konstart?

    SvaraRadera