tisdag 22 juni 2010

Farlig väg att gå

Alliansen fortsätter med sin privatiseringsiver, trots att personalen är tveksam eftersom det redan fungerar bra.


Det vore mycket bättre att satsa på psyksjuka, som igen konstateras att de får sämre vård när de drabbas av fysiska sjukdomar också.


Ska vi verkligen fortsätta att satsa på ett gott samhället för några, eller ska det gälla alla, eller åtminstone så många som möjligt?


Får regeringen som den, och ledarskribenter vill, att man får göra avdrag för gåvor till ideella organisationer så kommer det att göra ännu större skillnad mellan vilka som har eller inte har. Anledningen är att några organisationer kommer att få mycket, andra mindre och skatterna som ska fördelas någorlunda rättvist mellan de som bäst behöver det, kommer att få ännu mindre än idag.


Vem kommer att satsa på det lilla kommunala vårdboendet i en mindre ort, framför att satsa på större organisationer som kan göra reklam för sig själva?


Mer media sds ab hd skd dn dag


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

7 kommentarer:

 1. Sjukvården börjar likna ett oligopol med ett fåtal aktörer. Att satsa inom sjukvården är ett säkert kort - inget risktagande - då människor alltid kommer att behöva vård. Samhället förlorar i andra änden när dessa privata vårdbolag bedriver personalnedskärningar - fler arbetslösa som ska ha försörjningsstöd - fler drabbas av orimlig arbetsbörda med sjukskrivningar som följd -större risk för felbehandlingar med ökande kostnader för samhället då akutvård inom landstinget krävs

  SvaraRadera
 2. Det blir så himla dogmatiskt, privatisering för privatiseringens egen skull bara...

  SvaraRadera
 3. Tre funderingar som jag önskar få svar på:

  Är ett vinstdrivande oligopol med privata aktörer bättre än ett återinvesterande monopol såsom "ofantliga sektorn"?

  Mångfald - Alleris, Attendo, Carema – vilka fler aktörer finns?

  Vad kommer det kosta skattebetalarna att finansiera ett kontrollsystem för att komma åt fusk med påhittade patienter och undersökningar som inte gjorts?

  SvaraRadera
 4. Nej jag instämmer, enfald istället för mångfald är resultatet. Varför skänka bort skattepengar?

  SvaraRadera
 5. Under mina 15 år i kommunal tjänst så har kommunen varje år gått in och sponsrat det lokala föreningslivet och lokala organisationer. Varför kritiserar du inte det och kallar det att ge bort skattepengar? Det är ju exakt samma sak! Jag personligen tycker dock att både den lokala kvinnojouren och det lokala fotbollslaget är väl värda sponsringen och ser gärna att de så omtalade "mina skattepengar" läggs på detta.

  SvaraRadera
 6. Du tror inte att det gynnar både exempelvis folkhälsan och det allmänna måendet att göra så? Det genererar mer skattepengar som stannar kvar i samhället och fler arbetstillfällen som jag ser det.

  SvaraRadera
 7. Vänd då på myntet och se vad det gör mot den lokala kvinnojouren och fotbollslagets ungdomsverksamhet om sponsringen uteblir. Vi talar trots allt om tämligen små belopp som stödjer sådan verksamhet som inte är skattefinansierad, bygger på ideellt arbete och som ger samhället mångfaldigt mycket mer än om det istället är de sociala myndigheterna eller skolan som ska bedriva motsvarande verksamhet med fullt avlönad personal. Fritidstintressen och ideellt arbete är inte minskade arbetstillfällen, tvärtom, det är engagemang och det måste värdesättas.

  SvaraRadera