torsdag 18 februari 2010

En tjänsteman istället för en politiker

Jag läser om att kommunens överförmyndare är mycket sårbar, eftersom att ersättaren inte kan överta överförmyndarens uppgifter om hon frånvarar. "Mycket sårbar" känns som ett understatement minst sagt...

Att det dessutom finns ett stort antal ärende som väntar på hjälp understryker det faktumet att det borde ageras för att lösa problemen så fort som möjligt.

Vänsterpartiets lösning, i vart fall på lite sikt, är att se till att överförmyndarens uppgifter (läs även om God man och förvaltare) läggs på en tjänsteman som är möjlig att kontakta för exempelvis förmyndarna när de behöver hjälp på kontorstid och som  har möjlighet att lägga mer tid på jobbet vid tillfälliga toppar. Som det är nu är möjligheten att kontakta överförmyndaren ganska begränsade tidsmässigt.

En möjlig lösning är exempelvis att ha en kommunjurist som även ska handha överförmyndarens uppgifter, en tjänst som går att dela med andra kommuner.

Men det viktigaste är dock enligt mig att arbetsuppgifterna hinns med och att det är lätt att kontakta överförmyndaren, eftersom det handlar om människor i ett utsatt läge ur flera olika synvinklar.

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

2 kommentarer:

  1. en lösning vore total insikt i politiken och ekonomin av kommuner och riksdagen.

    att ha möten bakom låsa dörrar ska förbjudas likaså möten bakom folks rygg.

    Och kommuners och riksdagens ekonomi ska människor ha 100% full insikt över i realtime digitalt.

    SvaraRadera
  2. Många möten är ju offentliga men det är ju mkt få människor som kommer ändå så jag är tveksam till om det hjälper.

    SvaraRadera