torsdag 18 februari 2010

Mycket märkligt

Fler saker än valfusk att reagera på skrev jag om igår:Några saker som borde få minst lika mycket media, och som fler borde reagera på, vilket jag personligen tycker är minst lika allvarligt, är det faktum att vi fortfarande kommer att tillåta hemliga donationer till partierna trots kritik från europarådet enligt Beatrice Ask.

När vi redan nu har en uppenbar situation där det visar att risken för korruption verkligen finns så vore det på tiden att inte bara moderaterna, utan även de andra partierna som inte vill förändra de regler vi har nu, tar sig en allvarlig funderare på en förändring i detta.

Det är ju inte utan man undrar om anonymiteten finns till för partierna eller bidragstagarna. Det kan då omöjligt var för de viktigaste i denna fråga: Väljarna.

 Det gör det därför roligt att se hur DN:s ledarsida tycks hålla med mina åsikter sen igår:Att bjuda en nyvärvad medlem på första avgiften är en småsak jämfört med att inför en personvalskampanj ta emot hemliga bidrag på tiotusentals eller rentav hundratusentals kronor. Men i Ekot i går hänvisade Beatrice Ask till valhemligheten.
Att väljaren på valdagen ska vara fri att följa sin egen övertygelse är en grundläggande demokratisk princip. Ingen ska behöva oroa sig över vad andra tycker om hennes partival. Varken släktingar och vänner eller grupper ute i samhället ska kunna pressa en väljare att rösta mot sin övertygelse.
Men mot detta står att demokratin också skadas av att finansiellt starka grupper kan köpa sig makt genom hemliga bidrag till vissa kandidater eller partier. En statlig utredning som kom 2004 förordade därför en beloppsgräns. Från 20.000 kronor per år skulle partier och enskilda kandidater vara skyldiga att redovisa namnet på givaren.
Det var en kompromiss mellan de två motstående intressena. Naturligtvis kan man tänka sig både en högre och en lägre gräns. I Tyskland till exempel behöver bidrag under 10.000 euro inte redovisas, vilket innebära att ribban där ligger ungefär fem gånger så högt. Det avgörande är inte exakt var den läggs utan att det finns en gräns och att större bidrag redovisas offentligt.
Den som regelbundet tar emot större summor kan utan att kanske ens för sig själv erkänna det börja anpassa sitt agerade så att givaren inte ska bli besviken och strypa penningflödet. Kravet på öppenhet skapar en motkraft. När den gråzon av frestelser som hemliga partibidrag skapar plötsligt lyses upp stiger priset för anpasslighet.
Att alla riksdagspartier utom Moderaterna och Kristdemokraterna frivilligt har valt att redovisa bidrag över 20.000 kronor är bra. Men öppenhet och transparens är så viktigt för demokratin att Sverige borde följa övriga Europa och lagstifta.

Jag var, som man kan se av mitt svar på en kommentar i gårdagens inlägg osäker på vilka partier som redovisar sina inkomster. Jag hade i bakhuvudet att det fanns de som gjorde det, men jag kom inte ihåg, som DN:s ledarsida berättar, att det är så illa att det bara är Kd och M av riksdagspartierna som inte redovisar sina inkomster.

Det gör det dessutom till mycket märkligt och betydligt mer illaluktande att justitieministern går emot rekommendationen för att freda sitt eget parti, mot bättre vetande och mot hur de flesta andra demokratier tycks hantera frågan och hennes resonemang liknar något betydligt värre än ett demokratiskt västland.

Men som vanligt är det viktigare att sänka skatter och göra unga och fattiga ännu fattigare, för vem bryr sig om varifrån de rika får sina bidrag?

Någonstans blir jag dessutom besviken på Bildts hantering av utrikespolitiken. Även om jag av många, för en vänsterpartist självklara anledningar, tycker illa om Bildts syn på politik, så har jag ändå haft en viss respekt för hans gedigna och långa erfarenhet av utrikespolitik. Men efter gårdagen så blev jag oerhört besviken över hur han hanterar, för att inte säga säljer ut den och den tidigare så självklara svenska neutralitetspolitiken, på ett sätt som får mig att börja fundera på om de och Sd har snackat sig samman om utrikespolitiken.

Skillnaden är väl att Sd åtminstone är ärliga om att de gett upp den, som om omvärlden inte alls påverkar Sverige, och i synnerhet Sd:s kärnfråga... Undrar om det är någon mer fråga de tänker skippa för att markera att de är ett enfrågeparti?

Mer media ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab svd svd svd svd svd svd hd hd hd hd hd sds dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn dn smp

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

2 kommentarer: