torsdag 1 juli 2010

Värnplikten försvinner idag

Som alltid vid 1 juli så inträder en rad nya lagar och andra förändringar.

Precis som skånskans ledarsida konstaterar, så handlar mycket om diskussionen hos de som vill behålla värnpliktssystemet enbart om nostalgi som inte handlar om hur dagens samhälle ser ut eller fungerar.

I denna frågan är jag på motsatt sida till mitt eget parti, som tycker att värnpliktssystemet ska vara kvar.

Ett starkt argument för att behålla det är onekligen att risken är stor att det bara blir de som helst vill skjuta på allt som rör sig kvar.

Ändå så tycker jag det är för absurt att tvinga in människor i sådant de inte alls vill och min upplevelse bland de av mitt umgänge som gjorde lumpen är knappast att de blev mognare, utan det mesta jag fick höra om var hur mycket sprit de druckit och hur mycket porr de tittat på...

Om det mot förmodan är så att de unga kvinnorna är vinnare på det nya försvaret, som försvarsministern säger, så kanske något ytterligare gott är vunnet. Jag har svårt att se att försvaret inte blir bättre med fler kvinnor.

Däremot är naturligtvis risken uppenbar för att det blir som i andra länder, fattiga utan jobb att se fram mot som hamnar där i brist på inkomst.

Förhoppningsvis så är det inte de som bäst behövs i Afghanistan, om vi nu alls ska skicka dit svenskar...

Mer media ab dn exp exp hd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar