söndag 18 juli 2010

Att göra sig själv en otjänst

Det måste vara att göra sig själv och sitt parti en rätt stor otjänst att strunta i nix när man ringer till väljare så här inför valet som politiker?

Så vitt jag vet så är folk redan rätt trötta på försäljarna som ringer, och frågan är om det är många som blir gladare när de står och gör mat eller försöker natta ungar och någon försöker ringa och sälja in politiska budskap?

Sen tycker jag i och för sig att det är en annan sak med reklam i brevlådan, och att det kan ses som godkänd samhällsinformation och inte nödvändigtvis som reklam som sådan, i synnerhet när man skickar med valsedlarna.

Jag vet att Vänsterpartiet i grannkommunen har knackat dörr och diskuterat politik med människor, och att de upplevde det positivt, men lite slitsamt och som att man inte hann med så många besök per tillfälle, vilket gör det diskutabelt sett ur vinkeln av hur effektivt det egentligen är.

Den stora risken, i synnerhet på lite sikt eftersom lokaltidningarnas täckning minskar konstant, tror jag är att kommunpolitiken hamnar ännu mer i skymundan om gemene man möjligen ser vad riksmedia visar av politiker, där det i princip bara handlar om rikspolitik. Det är under rätt lång tid, åtminstone där jag bor och har bott senaste årtiondet, som landstingspolitiken blir mindre och mindre bevakad och gör det svårare för människor att bilda sig en uppfattning om hur den fungerar och vilka alternativ man står inför.

Visserligen ska man sätta sig in i vad man har att välja på själv, som väljare i ett demokratiskt land. Eller man borde göra det. Men frågan är hur många som gör det? Politikens innehåll i all ära, men det är inte så sällan man ser partier på lokal nivå handla på ett sätt som deras motsvarighet på riksdagsnivå inte hade gjort, i synnerhet när det handlar om eventuella skandaler, som kan smitta ner de lokala, men oskyldiga, partierna rätt hårt.

Mer media dn


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar