fredag 13 augusti 2010

Problem för småpartierna

Jag noterar att Dagens opinionsredaktör skriver att Kd hindras av otydlig profil och konstaterar följande:

Sekularisering och "moralliberala vindar", som statsvetarprofessorn Henrik Oscarsson talar om, kan vara en förklaring till tappat stöd. Men risken är naturligtvis att KD också tappar sina nuvarande och potentiella kärnväljare i en ung generation om de inte känner att partiet vågar profilera sig utifrån sina grundvärderingar. För alla de små borgerliga partierna gäller det att inte uppfattas som ett "Moderaterna light".
Frågan är om inte en väljargrupp också känner tveksamhet inför att KD uppfattas, och att partiföreträdare själva beskriver sig, som ett konservativt parti. Detta i stället för att utifrån den kristet-sociala värderingsgrunden verka som en pådrivande förändringskraft i samhället.
Det finns ingen anledning för politiker i något parti att huka med sin kristna tro. Också bland verklighetens folk attraheras nog många av en sådan tydlig profil.
Jag tror nu inte att just den otydliga profilen är ett så stort problem. Jag tror snarare att missen att den tydliga moralkonservativa profil som de flesta uppfattar att Kd har, även om partiet i stort förändrats, är och förblir ett förhinder för att dra mer väljare.


Frågan är vad de ska göra för att både attrahera nya väljare och behålla kärnväljarna? I just kd:s fall tror jag det är en omöjlig ekvation eftersom de nya väljarna hittar alternativ i de andra partierna, som dessutom är tydligare med sina åsikter.


Ser man på vilka negativa förändringar inom de mjuka områdena som kd annars drivit på tidigare, så är de i en regering som snarast monterat ner välfärden och gjort många illa som snarare hade behövt hjälp.

Ett sånt exempel finns i Expressen, där mannen till en kvinna som tog livet av sig skriver en debattartikel om hur tyst det är om självmord som en möjlig konsekvens av de nya sjuk- och försäkringsreglerna.

Själv tycker jag det är märkligt att kd:s kärnväljare inte istället ser till den typen av frågor i första hand, som berör mänskligt lidande och hälsa.

Istället väljer kd:s kärnväljare att lyfta fram frågor som abortfrågan, vilket naturligtvis inte är en oviktig fråga, istället för att diskutera vad för lidande politiken har orsakat och borde minska istället, bland de människor som är levande och födda. Ett sånt exempel som borde intressera är frågan om arbetsskador och hur de hanteras via den orättvisa arbetsskadelagen.

Ett liknande försök att försöka profilera sig ser man hos de andra borgerliga partierna också.

Folkpartiet, som borde vara liberalt, målar mer och mer in sig i hörnet för något helt annat och gör utspel om snabbare ungdomsdomstolar och att förbjuda klädesplagg, istället för att i sann liberal anda vara mer intresserade av att skapa mer rättssäkerhet. Som Hd:s ledare skriver så är risken uppenbar att snabbheten snarare riskerar att ta bort rättssäkerheten.

Centerns senaste utspel är att de är alliansen företagsamma röst, den gröna rösten, landsbygdsrösten och alliansens kvinnoröst.

En av frågorna berör varför det startats så få nya företag trots att Maud Olofsson varit näringsminister i fyra år. Det undrar onekligen jag också.

När jag i unga år blev intresserad av politik var det för att Fälldin var den första politikern jag hörde som pratade om det viktiga med miljön. Hade det varit Maud Olofsson då som varit partiledare så är jag tveksam till att jag alls blivit politiskt intresserad. Även om hon försöker föra fram att de värnar om miljön fortfarande så är det omöjligt att se det i politiken de har drivit sen Olofsson tog över som partiledare.

Naturligtvis så  har alla mindre partier svårt att hävda sig jämte de större partierna, så även vänsterpartiet, vilket gör att jag inte alls är förvånad över påståendet att V utmanövrerades av S via Sahlins agerande.

Själv är jag glad att samarbetet löste sig, och det är jag övertygad om att de flesta av S väljare också tycker och tror att det är långt ifrån någon risk för rödgrön röra om de rödgröna får makten efter valet.

Det gäller att inte glömma allvaret bakom valaffischerna och det kommer inte att glömmas med en Rödgrön majoritet.

Mer media exp exp svd svd svd svd svd sds sds smp kvp ab gp gp dn


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar