söndag 8 augusti 2010

En skola med omsorg om eleverna - Ja tack!

En och samma opinionsundersökning, och alla olika tidningar väljer olika rubriker för att beskriva resultatet.

Aftonbladet skriver Ingen vet vilket block som leder, svenskan sätter rubriken till Valspurten blir en superrysare, Sydsvenskan Alliansen ökar försprånget, vilket är det samma som Dagen skriver.

Det är lite märkligt, men sanningen är naturligtvis att alla i någon mån har rätt och att det fortsatt ser ut att bli en väldigt spännande valvaka.

Själv ser jag att Vänsterpartiet ska valtala idag och att det följs upp av en bra debattartikel i DN, Skolan är en sedelpress för aggressiva aktiebolag, signerad Lars Ohly och Rossana Dinamarca:
Den svenska skolan har öppnat sig för en industri där aktiebolag berikar sig på elevernas och lärarnas bekostnad.Vänsterpartiet har tittat på årsredovisningar för 25 företag som driver fristående skolor i Sverige med sammanlagt omkring 60.000 elever. Genomgången visar att företagen gör stora vinster och använder olika upplägg för att föra över stora summor pengar från skolverksamhet till ägarna.
I dag har mer än hälften av de fristående skolorna ett aktiebolag som huvudman. Trenden är att detta blir vanligare. Andelen företag som är huvudman för flera skolor ökar. Vi har fått en situation där aggressiva utländska bolag köper upp mindre skolor i Sverige. Varje år går flera hundra miljoner kronor i vinst till de här bolagen, pengar som skulle kunna ge barn bättre möjligheter att lära sig läsa, skriva och räkna. Fristående skolor tjänar pengar på att ha färre lärare anställda. I genomsnitt har de kommunala gymnasieskolorna 8,2 lärare på 100 elever, riksgenomsnittet för fristående skolor är 6,8.
Våra nordiska grannländer har sett till att täppa till de här läckagen från skolan. I Norge är det ett krav att alla offentliga medel ska komma eleverna till del. I Finland drivs skolorna av allmännyttiga samfund och får inte drivas för ekonomisk vinning. I Danmark får bara icke-vinstdrivande stiftelser vara huvudmän, inte aktiebolag. Dessutom får en enskild huvudman inte driva fler än en skola. På det sättet försvarar politiker i Norge, Finland och Danmark barnens rätt till en god utbildning före vinstintresset.
...Vänsterpartiet vill genomföra tre förändringar för att garantera att skolpengen går till eleverna och inte till aktiebolagens vinster.
1. Tillsätt en utredning med uppdrag att lägga förslag på hur de offentliga bidragen till fristående skolor inte ska kunna utbetalas som vinst till ägarna. Riksdagen ska fatta beslut om vilka icke-vinstdrivande driftsformer som är lämpliga för fristående skolor och om begränsningar av antalet skolor som en huvudman kan driva.
2. Inför ett system för att fördela pengar till skolorna som tar hänsyn till elevernas behov. I dag överkompenseras fristående skolor ekonomiskt. Det tydligaste beviset på detta är vinsterna i de fristående skolorna.
3. Inför en särskild avgift för Skolinspektionens prövning för att begränsa antalet ansökningar om att starta friskolor. Många ansökningar är bristfälliga. Det innebär att handläggningstiden blir lång, vilket försvårar för kommuner att göra en bra konsekvensanalys. 
Som av en händelse så skriver även e24.se om det hela i Friskolor står högt i kurs, där bland annat lärarnas riksförbunds ordförande konstaterar att hon var positiv till friskolereformen från början, bland annat för att få upp lärarnas löner, men har konstaterat att det inte har hänt och att risken är stor för att, som det har visat sig, främst är en investering, där kortsiktig vinst är det enda intresset, riskkapitalbolagen ser driften av friskolor som, och inte bryr sig om elevernas behov av kontinuitet.

Som i alla andra nyss privatiserade verksamheter så blir det några få stora bolag som äger huvudelen av skolorna och istället för valfrihet, som var ett av argumenten för att få till stånd friskoloreformen, så får du ett oligopol.

Jag läser i DN om utbrett barnarbete i Sverige på 1800-talet, och utöver att man i vanlig ordning förvånas över många huvudlösa kommentarer, så kan man konstatera att barn fortfarande riskera att vara utsatta om igen, där det främst är ekonomisk vinst som är det intressanta för att driva skolorna.

Nu går det naturligtvis inte att helt jämföra slaveriliknande verksamhet med friskolor, där ett antal drivs av andra än just ekonomisk vinst som huvudintresse. Men de har i gengäld att konstatera att de har det gemensamt, att det är barnen som ska ge kortsiktig vinst till bolag vars enda intresse är att just skapa en så stor vinst på så kort tid som möjligt och att de är en konsekvens av allt för hårt dragen liberalism.

Politiken måste föras mer långsiktigt än idag och det gäller även skolväsendet.

För att sluta där jag började, så hoppas jag att den här typen av diskussion, och artikel som vänsterpartisterna skriver i DN, får väljarna att tänka till. Varken skolor, vård eller apoteksnäring mår bra av att ha ekonomisk vinst som största drivkraft, utan det måste vara omsorgen av människor först och främst som är viktigt.

Läs gärna även Jonas Sjösstedts eminenta inlägg Skattepengar till utbildning - inte privata vinster. Svårare än så behöver man egentligen inte uttrycka det hela.

Uppdaterat Så här långt tycks inte V:s förslag om vinststopp få något stöd av de övriga i den rödgröna samlingen. Men det tycks som om det finns ett rätt stort stöd för det hela även ibland sossarnas väljare och förhoppningsvis så kan S tänka om.


Dessutom rekommenderar jag Helena von Schantz Debet för friskolorna, som är något så ovanligt som en folkpartist som har en betydligt bättre syn på skolorna än vad partiledaren har...

Mer media ab svd dn dn sds sds exp hd hd hd gp dag dag kb gp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

2 kommentarer:

  1. Hej Jerker,
    Vad är kostnaden per i elev i den kommunala skola vs. friskolorna? Och hur ställs det mot elevnöjdheten och deras resultat? Jag gick själv i kommunal skola och engagemanget från mina lärare och skolpersonal upplevde jag som väldigt lågt. Allt var centralstyrt och de få stackars lärare som brann för förändring hade ingeting att säga till om. Däremot har jag fått hört väldigt mycket positivt från elever som går på just friskolor. Jag utgår i från att det finns motsatser också, men det faktum att det finns drivkrafter i samhället som brinner för att skapa ett bättre utbildningsväsen ( som samtidigt kan belönas för sin insats om de gör det bra) är ju den bästa framtidsutveckling som vi kan se i Sverige just nu.

    SvaraRadera
  2. I teorin bör den vara det samma eftersom friskolorna får pengarna från kommunens skattepengar.

    Jag är dock den första att erkänna att en kommunal skola, naturligtvis, inte måste vara bra eller bättre. Det beror ju väldigt mycket på hur mycket pengar och så vidare man är villig att satsa på skolan.

    SvaraRadera