söndag 12 september 2010

Odemokratiskt agerande

Det finns mängder av uppgifter om fusk kring valet från flera olika håll.

I vanlig ordning så är det de gånger det är politiker från S som misstänks för inblandning som det blir mest skriverier.

Men det tystas snabbt ner när vanvården av minkar snabbt tystades ner av jordbruksverket, som agerar på ett sätt som påminner direkt om gamla tiders myndigheter i valfri diktaturstat:
När pressmeddelandet ska gå ut har verket inte fått fler än sju av de 39 inväntade checklistorna, plus några korta nedteckningar av samtal med länsstyrelserna och två mejl som på några få rader redogör för intrycken från två farmbesök i Västra Götaland och fyra i Skåne. Någon kontrollrapport, som ju är inspektörens enda rättsgiltiga bedömning, har verket inte. Inte en enda. Men planen följs och ett pressmeddelande skickas ut: 40 procent av landets minkfarmer har kontrollerats. Sammanställningen av resultaten tyder inte på dålig omsorg om djuren. Kontrollanterna beskriver djuren som lugna och välmående och med låg frekvens av skador. Bara enstaka döda djur hittades.
Medierna vidarebefordrar glatt och okritiskt uppgifterna och företrädare för Jordbruksverkets ledning understryker hur sant ”sammanställningen av kontrollmyndigheternas resultat” speglar bilden av minkfarmerna.
Ett välregisserat skådespel av en myndighet som slår politiskt följe med en regering som till varje pris vill undvika obehagliga frågor i valtider. Det är grovt. Och framför allt är det stötande att de otäcka uppgifter som faktiskt hunnit komma in till verket sållats bort.
Inspektörerna har rapporterat om förekomsten av ”halvuppätna djur” (mejl från Västra Götalands länsstyrelse 11 augusti), att en hel del minkar visar så kallade stereotypier, att två av de fyra kontrollerade farmerna i Skåne struntade i att behandla sjuka minkar, att flera minkfarmare avlivade minkar på ett plågsamt sätt, bland annat genom slag ihuvudet eller genom att vrida nacken av dem.
Pressmeddelandet får stor genomslagskraft. Det blir lugnt och regeringen är nöjd. Jordbruksministern tackar Jordbruksverket och Jordbruksverkets ledning tackar i sin tur länsstyrelserna för ”snabbfotat samarbete” och för handlingskraft och alert agerande (mejl den 16 augusti).
Vad som sedan följer väcker ingen uppmärksamhet alls. Länsstyrelsernas ”riktiga” kontrollrapporter visar att mer än 28 procent av de kontrollerade farmerna saknar tillstånd att driva minknäring. De har därmed gjort sig skyldiga till brott, ett brott som borde anmälas till åtal. Men varken länsstyrelserna eller Jordbruksverket anmäler.
Flera farmare avlivar, i uppenbar strid mot Djurskyddslagen, minkar genom att vrida nacken av dem eller genom slag i huvudet. Det är djurplågeri, ett brott som myndigheterna är skyldiga att ta itu med. Men myndigheterna låter det passera. Ingen ingriper. Över 41 procent av farmerna förde inte journal över döda djur. Det är, återigen, ett brott mot Djurskyddslagen och farmarna borde ges ett föreläggande. Ingen åtgärd. Ett par farmer har ingen frys för förvaring av döda minkar i väntan på ”destruktion”. De döda djuren grävs ned. Det är ett brott mot Miljöbalken. Ingen åtgärd. Antalet skadade, döda eller halvuppätna minkar som upptäckts vid kontrollerna är faktiskt stort. Djuren har inte värnats som lagen föreskriver.
Naturligtvis så ställer man sig genast frågan vilka frågor mer det är som har försvunnit ut ur debatten som medierna valt att ignorera eller inte undersöka ordentligt. Endast en tidning har uppmärksammat risk för fusk när valförrättarna inte kontrollerar legitimation hos de röstande. Endast en tidning konstaterar att de djupare analyserna kring skolan ignoreras, och istället har vi en debatt om betyg, som om det vore det enda viktiga...

Som en arbetslös kvinna säger i en intervju hos DN så har de stora framtidsfrågorna försvunnit bort. Ett exempel är miljöfrågan, som det är oerhört tyst om nu, trots att många anser den vara en oerhört viktig fråga. Inte undra på att miljöpartiet tappar mark just nu.

Kristdemokraternas ledare pratar om etik på DN-debatt. Det vore på sin plats att istället prata om etiken för hur den här valrörelsen har drivits, inte bara från högerpolitikernas håll, utan även för mediernas del. Sällan har jag sett så tydlig styrning och acceptans från medier, och en direkt ovilja att faktiskt utreda oklarhet från visst håll, samtidigt som man fortsätter lyfta fram saker som hände för många år sen...

Hur är det med etiken i det egna partiet, där äldre- och folkhälsoministern lovar saker hon haft makten att förändra under fyra år, och där partiledaren jämför Ohly med Sverigedemokraterna?

Nä, istället är det betydligt bättre de rödgrönas förslag över äldrevården, som faktiskt gynnar grupper som behöver stödet, framför de som egentligen har råd att klara sig själva, och som inte fortsätter att bygga ut klassamhället, så att skillnaden mellan fattig och rik ökar.

En viss tröst finns det att för en gångs skull både arbetsgivarsidan och den fackliga sidan kan göra gemensam sak mot regeringen när de vill ha rätt att jobba till 69 år, då det knappast är de som haft tyngre arbeten som gynnas av förslaget.

Men det är definitivt en klen tröst i dagens politiska Sverige...

Läs även De moderata skandalerna och Borgerlig media förnekar sig inte, samt följande från Vänsterpartiet:


Djur är levande varelser. Djur har behov. Djur känner stress, smärta och lidande. Det är aldrig rätt att nyttja ett djur till vilka syften som helst. Vänsterpartiets djurrättspolitik är en politik för djuren.

Under alliansregeringens fyra år har djurskyddet kraftigt försämrats. Världens första djurskyddsmyndighet lades ned. Anslagen till alternativ till djurförsök har mer än halverats. Den tidigare regeringens förslag om ökat skydd för djuren inom pälsnäringen har slopats, djurskyddstillsynen har kraftigt försämrats och ökad jakt på flera olika djurslag har införts.

Vänsterpartiet vill förbjuda pälsdjursfarmar. Kraven på transporter och slakterier ska skärpas. Kastrering av smågrisar utan bedövning ska förbjudas. Sverige ska vara ledande inom den djuretiska forskningen. Antalet djur som utnyttjas i djurförsök ska bringas ned till ett minimum. En handlingsplan ska tas fram för hur antalet djur i försök ska minskas. Fällfångst ska förbjudas. Ingen licensjakt på hotade arter. Djurskyddsorganisationer ska ges talerätt. Vi vill införa en djuretisk ombudsman. Sexuella övergrepp på djur ska förbjudas. En djurskyddslag ska införas som också ger de vilda djuren det skydd som de behöver. Lagen ska också särskilt skydda hemlösa djur. Det ska inte vara tillåtet att avliva ett djur för att det saknar hem.

Detta är bara några av våra förslag på vår politik för djuren. Låt inte den borgerliga regeringen fortsätta urholka djurskyddet. 

Rösta på Vänsterpartiet den 19 september.


Mer media ab ab ab ab svd svd svd svd svd dn dn dn exp exp exp exp exp gp gp kb kb kb kb nsk hd hd dag gp gp gp gp gp gp gp sds sds dag dag


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar