söndag 23 maj 2010

Björklund slirar

Att eleverna inte ska bestämma lärarnas lön direkt må vara hänt, som Björklund säger. 

Men att de eleverna inte ska få vara en del av lärarnas tycker jag däremot att han slirar på:

Ingen annanstans i arbetslivet är det medarbetaren som sätter chefens lön. Varför denna modell skulle tillämpas just i skolan, där eleverna inte ens är myndiga, är en svårförståelig tanke. Syftet med idén är säkert inte att nedvärdera läraryrket, men det som är alarmerande är att konstruktörerna av denna idé inte inser att det är just detta som systemet riskerar att leda till.
Indirekt så är det faktiskt så att medarbetarna, på en bra arbetsplats, sätter chefens lön, genom att chefens chef lyssnar på de som är satta direkt att utföra vad chefen gör och både när det gäller bra och dåliga saker blir direkt drabbade av hans beslut. Skillnaden är möjligen att en chef, i vissa fall, löper risken att få sparken om han inte kan sköta sitt jobb.

Att Björklund inte inser det förvånar mig egentligen inte alls, för sen när har han velat lyssna på alla de experter som insett att betygshetsen är till mer nackdel än fördel? Han tycks inte göra det när det gäller förslaget om lärlingsutbildning heller...

Uppdaterat Via Krassman hittar jag på Rädda Barnens hemsida en artikel som visar hur inte bara elever, utan även lärare och rektorer tycker det är bra och självklart att elever ska kunna påverka.

Så funkar alla andra arbetsplatser och alla andra mår bättre om de är på en arbetsplats där de kan påverka:


Ola Stefansson, som är lärare i engelska och historia på gymnasiet säger att det känns bra med elevomdömena.
– Vi blir ju utvärderade. Jag känner mig liksom inte bedömd, och så träffar vi eleverna så mycket att det inte känns konstigt.
Han berättar vidare att han tycker att omdömena är viktiga om man vill förbättra sitt arbete. Och om riskerna med systemet, säger han:
– Det har väl pratats om risker med att lärare skulle kunna sätta "snällbetyg", men är man en professionell lärarkår, så händer det inte.
Fast Björklund tror väl inte att lärarna är så professionella?

Och framförallt så vägrar han, helt i linje med sin opedagogiska inställning att lyssna på de som kan ämnet...

Mer media hd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar