fredag 18 mars 2011

Är "förfula" ett hållbart argument?

En sak slår mig, så här i katastroftider, med tanke på vad som hänt i Japan och med tanke på diskussionen i Sverige.

Det är märkligt att man, som i artikeln Kärnkraften för farlig - oljan tar slut, så ofta hör argument om att vindkraften "förfular"... Det är svårt att se att kärnkraften gör något vackrare och det är svårt att förstå hur man resonerar kring att energi behövs och att få verkar vara intresserade av att verka för en  hållbar förändring.

Jag inser också att jag gör av med mängder av energi, även om jag gör vad jag kan för att minska åtgången, men jag skulle definitivt aldrig argumentera för att något förfular...

Det stora problemet jag har upplevt är när protesterna började mot vindkraftverk i havsbandet, som även där mycket av argumentationen gick ut på att det var fult och förstörde utsikten... Inte för att vara sån, men ibland är det det man inte ser som är det fulaste, som radioaktivitet och övriga utsläpp från kol- eller oljebaserad förbränning.

Lösningen är knappast att tro att det går att lösa med en enda ultimat energikälla, utan det behövs flera olika typer av energikällor för att få fram den energin som behövs. Att tro att kärnkraften är utan sina problem, ens i Sverige är en myt, som jag lyfte fram igår och som också bekräftas av andra idag från flera olika håll.

Tidigare bodde jag i Skåne och passerade ofta förbi vindkraftverk på öppna fält och jag har svårt att de är, oavsett var de placeras, är särskilt mycket fulare än något annat industriellt byggnadsverk, oavsett om det ger energi eller används till annat. Snarare är det skönt att se att det inte släpper ut något ur en hög skorsten som förstör naturen och människorna.

Ska det komma något enda lite gott ur den här katastrofen som orsakat så många människors liv och så mycket lidande, så är det att det förhoppningsvis kan påskynda processen seriöst att föra fram grön energi i högre grad, så att det verkligen går att tjäna pengar på det, som i vanlig ordning är den främsta drivkraften.

Det brukar hävdas att kärnkraft är en billig och ren energikälla. Jag hoppas ni som tycker det inser en sak: Till dess kostnader behöver också räknas in alla kostnader i samband med en olycka, som den här i Japan nu. Och inte bara den... Man behöver också räkna in allt produktionsbortfall, både det som sker nu och det som aldrig någonsin blir gjort, eftersom människor dött och mark för lång tid förstörts.

Jag vet inte om det går att räkna ut en exakt summa över alla de sakerna. Men det gör definitivt kärnkraften betydligt dyrare rent ekonomiskt. Tyvärr låter sig inte de mänskliga lidandena räknas ut lika lätt...

Dessutom måste du inte bara, som kärnkraftsförespråkare- och byggare, kunna förutse att den värsta tsunamin på 200 år kan drabba dig. Utan du måste kunna se 100 000 år in i framtiden, som jag var inne på tidigare också.

Läs även Privatisering gör Sverige dåligt rustat mot katastrofer, som är en tankeväckande debattartikel:Om Sverige i dag drabbas av en allvarlig kris riskerar en del sjukhus på grund av den bristande samordningen att bli utan el, mat, personal och utan leveranser av läkemedel och andra förnödenheter. Utförare av hemtjänst och äldreomsorg skulle inte klara av att sköta sina uppgifter. Kommunerna skulle inte längre veta vilka vårdtagare de har ansvar för, var de bor eller var nycklarna till dem finns. Skulle de lyckas ta reda på detta så har de ändå ingen personal som kan utföra uppdragen. Sjuka människor skulle på grund av bristerna riskera att bli utan mat och vård, vägarna skulle bli oframkomliga och hela infrastrukturen kunna kollapsa.
Sannolikheten att alla svenskar snabbt skulle få relevant information om detta inträffar är liten. De företag som i dag står för den teknik som krävs för effektiv informationsspridning drivs av privata aktörer och ingår inte i det svenska ”samverkandet”.
Många av de problem som lamslog det svenska samhällets förmåga att stötta och informera svenskar efter tsunamin 2004 kvarstår tyvärr i dag.
Japan investerar drygt 30 gånger mer i krisberedskap per invånare än vad Sverige gör. Japan har naturligtvis större behov, men vi i Sverige behöver ändå se över vår beredskap.
Tyvärr finns det ingen som i dag tar ett helhetsansvar. Förutsättningarna för den viktiga samverkan mellan det offentliga och privata Sverige, som måste ske vid en större kris, existerar inte. Våra myndigheter, kommuner och landsting, som har krisansvaret, är så fokuserade på sina egna uppgifter att de förbiser att näringslivet i dag tagit över mycket av den offentliga servicen.
Det är också läge att komma ihåg att den japanska kärnkraftsindustrin är mer privatiserad än den svenska. Livsviktiga saker, både när det gäller att skapa energi och katastrofhantering är för stora och allvarliga saker för att låta privata intressen ta överhanden för.


I övrigt noterar jag att många nu hävdar att den här katastrofen är värre än Tjernobyl och att det finns risk för att drabba hela Japan, vilket känns allt annat än bra.


Media ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab ab svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn dn dn dn dn exp exp exp exp exp exp gp gp gp gp gp gp gp gp gp gp dag dag dag skd skd skd skd nsk nsk nsk hd hd hd hd hd hd hd hd hd hd smp smp sp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

8 kommentarer:

 1. Du har så skrämmande rätt
  För bara några veckor sedan hade vi/de i oskarshamns kommun en stor kärnkraftsövning Vilket gjorde att kommunens tjänstemän och övriga aktörer var väldigt svåraatt få kontakt med
  De skrev och bad om ursäkt på hemsidan
  Vid en riktig katastrof är det tveksamt om man vill ha en ursäkt för att de är upptagna och ej går att kontakta
  Vi som är allmänhet vet ingenting om vare sig resultat eller hur deras krisplan ser ut konkret för oss
  Att boi denna stad är väldigt dubbelt eftersom denna industri är en av de få arbetsplatser som finns och skapar jobb
  samtidigt går det inte att släppa tanken på att det skulle kunna ske en olycka här på samma sätt som i Japan
  O1 är ju Sveriges äldsta reaktor och O2 är som en gammal Volvo som det skruvas och mekas med oavbrutet
  O3 är så avancerad att expertis inte ens finns i landet utan det måste flygas hit människor från Tyskland och Baltikum för att åtgärda fel och brister
  Alla olyckor är ju osannorlika tills de inträffar

  SvaraRadera
 2. Det låter fullständigt skrämmande att vara så nonchalanta!

  SvaraRadera
 3. Självklart är ju förfular ett giltigt argument mot vindkraften när människor som är emot kärnkraft säger att de tycker att konsekvenserna vid en är för stora.

  Verkligheten är att inga av dem är giltiga argument. Men med tanke på vilka argument du och andra använder emot kärnkraften så får du också acceptera att förfular är ett argument mot vad du tycker.

  /Kalle

  SvaraRadera
 4. Eh? Det är ju rätt stor skillnad mellan en etisk subjektiv upplevelse och en objektivt sett hemsk händelse för alla drabbade.

  Worst carse scenario för båda är milsvida i skillnad.

  SvaraRadera
 5. Du skrev: “Ska det komma något enda lite gott ur den här katastrofen som orsakat så många människors liv och så mycket lidande, så är det att det förhoppningsvis kan påskynda processen seriöst att föra fram grön energi i högre grad” Det är ännu så länge jordbävningen med efterföljande tsunami som orsakat många människor stort lidande. De som hittills främst drabbats av kärnkraftshaveriet är personal vid kärnkraftverket, militärer, brandmän polis etc. Det “mänskliga lidande” som du pratar om är än så länge i stort sett begränsat till dessa personer och deras anhöriga.

  Du skrev: “I övrigt noterar jag att många nu hävdar att den här katastrofen är värre än Tjernobyl och att det finns risk för att drabba hela Japan, vilket känns allt annat än bra.” Vilka hävdar detta – inte några sakkunniga väl.

  Du skrev: “Tidigare bodde jag i Skåne och passerade ofta förbi vindkraftverk på öppna fält och jag har svårt att de är, oavsett var de placeras, är särskilt mycket fulare än något annat industriellt byggnadsverk” Nej ett vindkraftverk är väl inte fulare än någon annan industribyggnad. Problemet är att det behövs ohyggligt många för att på allvar bidra till energiförsörjningen. Jag hoppas jag slipper uppleva den dag hela fjällkedjan är kontaminerad av vindkraftverk. En avveckling av kärnkraften skulle vidare med säkerhet innebära krav på vattenkraftverk I våra orörda älvar vilket jag hoppas slippa uppleva.

  Sverige behöver en ansvarsfull energipolitik där vi säkrar tillgång på el för industrier och hushåll, en energipolitik fri från dagdrömmerier och fantasier, en politik där vi vidareutvecklar kärnkraften för att göra den ännu säkrare och successivt fasar ut de äldsta reaktorerna. Kärnkraften är ingalunda problemfri men ändå det minst dåliga alternativ vi har vad gäller volymproduktion av el.

  Lex Birgitta Dahl var resultatet av en “intellektuell härdsmälta” – en härdsmälta som gjort att vi förlorat decennier av förebyggande och utvecklande arbete.

  Ola Forslund

  SvaraRadera
 6. Ja visst är det det, men som sagt så upplever jag att det är många som tycks tro att problemen kommer att kvarstå en längre tid. Jag har sett siffror på 200 000 som dött pga Tjernobyl, som ett exempel, även om det i de flesta fallen tagit tid. Det är också mänskligt lidande att dö i förtid av cancer.

  Jo och en del finns länkadei texten ovan. Här finns första googleträffen: http://www.expressen.se/nyheter/1.2365560/experten-varre-an-tjernobyl

  Som jag skrev så behövs det flera olika kraftkällor. Allt för många tror att de kan använda sig av en enda. Vattenkraft och vindkraft är några av dem.

  SvaraRadera
 7. Var har du fått siffrorna på att 200000 har dött p.g.a. Tjernobyl. Detta torde vara kraftigt överdrivna siffror om inte rena fantasier. Se länk nedan angående strålningens farlighet. Artikeln är skriven av Robert Nilsson, docent i strålningsbiologi och professor i toxikologi. Där omnämns såväl Tjernobyl som Hiroshima och Nagasaki. http://www.svd.se/opinion/brannpunkt/overdriven-radsla-for-cancer_6021635.svd

  Det enda som hittills är värre än Tjernobyl med denna olycka är att den omfattar fler reaktorer. Inget tyder på att större utsläpp hittills skett eller kommer att ske. Det är svårt att tänka sig värre yttre omständigheter för ett kärnkratfverk än kombinationen av jordbävning och tsunami - det skulle i så fall då vara ett rent militärt angrepp. Kärnkraften är ingalunda problemfri, den behöver vidareutvecklas och förbättras. De äldsta reaktorerna måste givetvis läggas ned på sikt.

  Den artikel du refererar till där Lar Olof Höglund yttrar sig måste man respektera men han verkar inte vara särskilt välinformerad. Bl.a. sägs "Än så länge har det inte uppmätts några extrema strålningsnivåer i omgivningen, något som Lars-Erik Höglund tror bero på att de japanska myndigheterna inte säger hela sanningen." Åtskilliga andra har förklaringar på varför strålningsnivåerna är lägre och varför de aldrig kommer att komma upp i samma nivåer som vid Tjernobyl.

  Ola Forslund

  SvaraRadera
 8. http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/karnkraft/article254565.ece

  "Den officiella dödssiffran för Tjernobylkatastofen stannar på 31 personer som dog i samband med olyckan, men antalet dödsfall som kan kopplas till Tjernobyl uppskattas till hundratusentals personer som dött i cancer och andra strålskador."

  SvaraRadera