lördag 19 mars 2011

Kärnkraftsopinionen vände snabbt

Alternativen till kärnkraft har aldrig varit politiskt intressanta i Sverige och det har varit mycket konstiga argument som jag var inne på igår.

Men precis som Miljöförbundet Jordens Vänner, vars pressmeddelande jag hittade hos Svensson, så är det oerhört viktigt att slutförvaret är säkert under extremt lång tid.

Att SKB framhäver bergrumsförvaret i Forsmark som säkert är tvivelaktigt av flera skäl. Det planerade bergrummet ligger vid Östersjökusten och om en läcka sker kan Östersjön förorenas vilket skulle ge katastrofala följder för hela ekosystemet och alla de människor som bor längs kustområdena. Att bergrummet ligger intill ett aktivt kärnkraftverk utgör dessutom en risk för att avfallsarbetet abrupt måste avbrytas om en olycka skulle uppstå vid kärnkraftsverket så som nu skett vid Fukushimaverket i Japan, säger Sven-Erik Sjöstrand, styrelseledamot i Miljöförbundet Jordens Vänner.
En del problem, och risker, är svårt för oss vanliga lekmän att alls förstå sig på här, för vem kunde räkna ut att brist på experter hotar säkerheten? Eller snarare vem kunde tro att det var på väg att bli en så stor brist att det går ut över just säkerheten?

De här bristerna, hur är det tänkt att man ska veta att de inte uppstår under de närmaste 100 000 åren? Och alla andra risker som vi både kan förutse och inte alls kan förutse? Som garanterad livsnödvändig elförsörjning? Eller som garanterat grundvatten, något som det är svårt att föreställa sig att vi alls kan överleva utan.

I övrigt noterar jag att opinionen för kärnkraft vänder rätt snabbt i Sverige och att det i vanlig ordning är kvinnorna som är mest pålitliga om att vara rädda om moder jord...

Är det inte dags att ta en ny omröstning om kärnkraften nu, som andra har velat ha igen för att de tyckt att resultatet från 1980 spelat ut sin roll? Det behövs eftersom Vår beredskap inte är god  och det borde vara självklart att Säkerheten går före egenintresset.

Media ab ab ab ab ab svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd svd dn dn dn dn dn dn dn gp gp gp gp gp gp gp gp dag dag dag dag dag dag dag dag nsk hd hd hd hd hd hd hd hd hd smp exp exp exp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

6 kommentarer:

 1. Efter Harrisburg och Tjernobyl så var ju kärnkraftsmotståndet stort. Men som bekant så är ju människans minne kort. Och kärnkraftskramarna och elkraftsproducenterna i det här landet har ju en tendens att förringa riskerna med denna kraftkälla och tala om hur oerhört mycket säkrare kärnkraftverken är i Sverige. För dem är det bara profiten som hägrar.
  Dags att skrota kärnkraften för gott eftersom man aldrig kan förutse det oväntade. Det oväntade som ingen trodde kunde hända i japanska Fukushima.

  SvaraRadera
 2. Jag håller med till 100% om att kärnkraften måste avvecklas! Dock inte på det sättet som det gick till förra gången vi stängde ett kärnkraftverk (istället för kärnkraften importeras energi från kolkraftverk!)Man gör det lite för lätt för sig när man bara säger att kärnkraftverken ska stängas och inget om hur vi ska alstra energi istället...

  Forskningspengar behövs till alternativa energikällor, om man inte ska göra som i vissa fattigare länder där elen stängs av några timmar varje dag för att räcka.

  Vind-och solkraft behöver ett stabilt sätt att lagra energi för att vara lämpliga alternativ. Vattenkraften räcker inte ensam till att stabilisera upp energiförsörjningen. Men mycket intressanta försök görs idag med vågkraftverk.

  SvaraRadera
 3. Faktiskt hel Ok att stänga befintlig kärnkraft för mig under några förutsättningar - annars är man utopist och ingen realist:

  - Vad är du beredd att själv avstå från i energiväg (elkraft) om vi stänger nu?
  - Vad ska vi ersätta med - och visa på att det FAKTISKT fungerar utifrån ett makroperspektiv, vilket bland annat innebär stabila nät, reglermöjligheter - vi önskar 50Hz i näten etc.
  - Hur ska prisbilden se ut på elkraft, idag subventionerar kärnkraft i Sverige t.ex. vindkraft via skatter och avgifter.
  - Hur ska vi få kraft till, det jag ser fram emot, transporter som drivs med el? Kommer att kräva stora mängder el (även vätgasdrift kräver mycket el för elektrolytisk framställning).

  Därutöver ser jag inga problem med avveckling.
  Önskar dock realistiska svar och jag är inte rädd för tekniska frågeställningar då jag, med förlov sagt, är avsevärt mer insatt i dessa frågor än gemene man.

  SvaraRadera
 4. Om man frångår tanken på att all el måste vara nätverksburen finns en del intressanta nya alternativ. Eller vad sägs om:
  http://www.youtube.com/watch?v=ZAkM_dV6CFs

  SvaraRadera
 5. Om Harrisburg och Tjernobyl lärde oss nåt så var det att rädslan för kärnkraft är överdriven.
  Fler ofer har skördats vid produktion av andra energislag. Men mot en irrationell rädsla kämpar man förgäves.
  Och jag kan försäkra Ulf att för mig hägrar ingen profit. Jag röstade nej till kärnkraft, men sen tog jag till mig ny kunskap och det fick mig att ändra mig.
  Däremot tycker jag at det är vansinne att gräva ner och gjuta in avfallet. Mycket kan upparbetas och snart kommer nya metoder för avfallshanteringen. Jag tror på utveckling.

  SvaraRadera
 6. Gunnar Johansson20 mars 2011 04:22

  Oavsett vilken tilltro var och en har till kärnkraften som energikälla så blir det i praktiken omöjligt att avstå från den här teknologin inom en överskådlig framtid. Fortfarande är alternativen både orealistiska och otillräckliga, särskilt med tanke på den starka ekonomiska utvecklingen i Asien.

  Däremot kan de befintliga i-länderna, som exempelvis vårt land, minska behovet av ytterligare kärnkraft och annan energi genom att helt enkelt hushålla bättre med el, väme och annan energi än hittills. Därför tillämpar stora delar av Europa redan individuell mätning och debitering av värmen i flerbostadshus. Där anses det vara en självklarhet.

  Gissningsvis är det bara en tidsfråga innan våra riksdagspolitiker fattar beslut om en tvingande lagstiftning för just individuell kostnadsreglering av värme. Den nystartade kärnkraftsdebatten i Sverige i spåren av katastrofen i Japan lär förr eller senare sätta fart även på diskussionen om vad vi här i vårt land kan göra för att minska vårt beroende av både kärnkraft och andra energiformer. Till det har vi den ständiga debatten om klimatförändringarna.

  SvaraRadera