söndag 13 mars 2011

Utbildning är viktigt

Att utbildning är viktigt tror jag inte att någon betvivlar. Att lärare har utbildning för att bli goda pedagoger tror jag inte heller någon betvivlar.

Märkligt nog så har vi däremot en högsta chef för lärarna och skolväsendet i landet som är utan utbildning, utöver grundskola i det civila livet.

Inte undra på att det ofta blir fel när han öppnar munnen i utbildningsfrågor...

Läraren är skolans viktigaste resurs. Och lärarens viktigaste verktyg är att varje lektion undervisa och leda klassen. Pedagogiska trender har länge drivit lärarna bort från lärarledd undervisning. Den utvecklingen måste brytas och lärarna måste åter ta plats i klassrummet. Genom att undervisa, instruera och vara lärare kan lärarkåren vända skolans negativa trend. Det är hög tid att låta lärarna vara lärare.

Det är bra att vår minister har insikten om att läraren är skolans viktigaste resurs. Då  hoppas jag att han ser till att kommunerna får hårdare krav på sig att anställa fler lärare och fler vuxna, något som gynnar eleverna och dess kunnande.

Vill han tillbaka till katederundervisningen m m så behövs det fler lärare och det lär kosta skattepengar. Men hur det ska gå till i praktiken säger han inget om...

Det finns dessutom mer kritik, som han inte heller nämner något om, som tas upp i ett par DN-artiklar från förra året.

Svenska skolan på efterkälken:


Nyligen visade en rapport från Skolinspektionen att svenska rektorer har svårt att hinna med och uppfylla sin roll som pedagogisk ledare och ägnar väldigt lite tid åt att besöka lärare som undervisar i klassrummen.
Sveriges skolsystem är nu inne i en gigantisk reformprocess där regeringen beslutat att allt från lärarutbildning till skollagar, gymnasie- och grundskolan ska förändras i snabbt tempo, där det mesta sjösätts nästa år.
– Lärare är i alltför hög grad ett ensamyrke i Sverige. Det är för stort fokus på ren drift. Och det finns för få närvarande pedagogiska Ledare som lärarna behöver, säger Eva-Lis Sirén, Lärarförbundets ordförande.

Svenska elevers resultat försämras, vilket påverkas av det fria skolvalet, som Björklund inte alls vill ha bort, eftersom det tydligen är viktigare än att eleverna lär sig mer och bättre på sikt:


Anders Jakobsson, docent i pedagogik vid Malmö högskola, anser att det fria skolvalet är en viktig förklaring till de sämre resultaten. De välmotiverade och högpresterande eleverna väljer bort vissa skolor, vilket missgynnar de elever som blir kvar, hävdar han:
– När de resursstarka eleverna försvinner från klassrummet blir det inte längre några intressanta samtal och möten, utan enbart faktaundervisning. Det är inte lika spännande för eleverna. För att få bra resultat krävs att man tränas i problemlösning och får tillämpa sina kunskaper.
Han kallar det fria skolvalet för en sorteringsmotor, som sorterar elever på bra respektive dåliga skolor, och anser att det har fått allvarliga konsekvenser.
– Det har gjort att resultaten i den svenska skolan har blivit sämre. Om man tittar på Finland som ligger i toppen i Pisa-undersökningen så har de en sammanhållen skola med väldigt små skillnader, säger han.
Skolverket pekar också på den ökade segregationen som en viktig orsak till kunskapsraset, liksom mer eget arbete i skolorna och brist på särskilt stöd till svaga elever.
Utbildningsminister Jan Björklund (FP) säger sig vara villig att diskutera konsekvenserna av det fria skolvalet.
– Om det verkligen är en orsak kanske vi bör ha kompensatoriska inslag i systemet, för att ge mer stöd till skolor som har låga resultat. Men att elever och föräldrar ska välja skola – den reformen har kommit för att stanna, säger han.

 Lite självkritik mot den egna politiken hade varit på plats, men att förändra det man själv  infört, även om det går ut över elever, lärare, kunskaperna och hela skola är omöjligt...


Björklund och hans märkliga skolpolitik har jag skrivit om ett antal gånger innan och jag tror inte det är slut med detta inlägget heller...


What took you so long Björklund?En ny skola behövsPå vilket sätt är skolk i betygen relevant?Beklämmande om betyg


Media dag gp dag hd hd skd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar