torsdag 17 mars 2011

Bildt hade ekonomiska intressen i Libyen

Det var ett tag sen jag hade möjlighet att nämna något om situationen i Libyen med flera andra diktaturer.

skrev jag bland annat följande:

Normalt sett är jag emot krigsinsatser, som exempelvis i Afghanistan. Men jag är pragmatisk. I fallet Libyen, där ledningen med berått mod väljer att mörda sin egen befolkning i desperation för att få behålla makten kan jag tänka mig att det är motiverat, i synnerhet om man sen backar undan och ser till att landets befolkning får skapa den demokrati de vill ha och inte den demokrati västvärlden tycker de ska ha.

Egypten är ett exempel på där det var oerhört bra att befolkningen fick sköta revolten själva, men jag tror inte helt de länderna går att jämföra eftersom Egypten hade en opposition på ett sätt som Libyen inte lär vara i närheten av att ha. Demokrati eller diktatur, oavsett vad så måste det finnas ett fungerande samhälle med arbeten, sjukvård, skolor  m m, så att det inte blir ett nytt Liberia med ett långt och förödande inbördeskrig, som bara lamslår befolkningen och egentligen är viktigare än frågan om demokrati. Utan en grund av fungerade infrastruktur så fungerar inget annat heller.
Det verkar tyvärr ha varit nödvändigt med en beväpnad motåtgärd, om nu inte det Gaddaffi säger inte är ren propaganda, för det låter som om hans sida av striden är på väg att vinna det kriget.


Jag har full förståelse för att omvärlden tappade koncentrationen till viss del på vad som händer där, till förmån för katastrofen i Japan, men det måste vara möjligt för media att rapportera om flera omvärldshändelser åt gången, för att kunna sätta tryck på ledarna i de länder som kan påverka. Det är trots allt inte mindre synd om de som lider under en diktator för att det är synd om japanerna också.


Det går inte att Stillatigande titta på, men det gäller också att den egna tidningen vågar låta utrikesnyheterna breda ut sig lite mer och välja att hellre låta rapportera från flera olika områden mer kortfattat än fantastiskt mycket från ett enda område, som det tyvärr varit hela det här året.


HD:s ledare säger att den militära tyngden är det som kommer att avgöra, vilket jag inte betvivlar eftersom det är en stor fördel att kunna anfalla från luften.


Det gör det beklämmande att se hur gärna väst både valt att via export/import gynna landet att skapa sig en ekonomi att upprusta sin militär med och i synnerhet att ha exporterat krigsmaterial till landet. Det är omöjligt att inte få blod på sina egna händer.


I vanlig ordning så har Bildt som privatperson och företagsföreträdare varit inblandad i Lundins affärer med Libyen och det kan mycket väl förklara att det tog lång tid att uttala sig mot diktatorn för Bildts del.


Hans Linde uttalar sig på Vänsterpartiets hemsida mot Bildts agerande.


Media svd svd ab ab exp nsk dn hd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar