lördag 11 juni 2011

Alliansen i svårigheter

Att regeringen led ett välförtjänt nederlag skrev jag om för några dagar sen, när de fick hela oppositionen mot sig när det gäller Fas3 och hur det har hanterats.

Även om det är som jag och flera andra konstaterat innan, att regeringen får igenom 90% av sin politik, eftersom det är så ofta som sd stödjer dem, så finns det ändå ett antal inte oviktiga frågor som gått emot dem, som Aftonbladet listar idag:

Kontanthantering
Oppositionen fick igenom krav på att en lag för sluten kontanthantering i detaljhandeln ska införas.
Arbetsmiljö
Trots att alliansen reserverar sig får oppositionen igenom att hänsyn till arbetsmiljö måste tas vid offentliga upphandlingar.
Försvaret
Oppositionen ger regeringen i uppdrag att tillsätta en luftförsvarsutredning.
Datalagring
Mot regeringens vilja bordläggs förslaget om att genomdriva EU:s datalagringsdirektiv i ett år.
Stalkning
Oppositionen drev igenom ett skydd för personer som upprepade gånger utsätts för hot och trakasserier.
Regeringskansliet
Oppositionspartierna tvingar regeringen att spara in 300 miljoner på Regeringskansliet.
Jordbruk
Mot regeringens vilja införs förbud mot att kastrera griskultingar utan bedövning.
Statliga bolag
Oppositionen sätter stopp för regeringens planer på att sälja Vattenfall.
Även andelar i Nordea, Posten, Telia Sonera och SBAB.
Skolan
Opositionen får igenom krav på utredningar av de senaste årens skolreformer.
Arbetslösa
Två gånger har regeringen fått stryk i frågan, först genomdrevs att arbetslösa ska slippa söka jobb utanför sin bostadsort och yrkeskompetens de första 100 dagarna. Sedan krav på att göra det lättare för deltidsarbetslösa att stämpla.
Fas 3
Inga nya personer ska överföras till den sista delen av jobb- och utvecklingsgarantin.
Därför är det märkligt att läsa, vilket var en nyhet för mig, att Ärenden kan förhalas i flera år hos regeringen och att det är oerhört svårt för riksdagen att påverka regeringen att lyda de demokratiska beslut som har tagits, eftersom regeringen sitter på resurserna och möjligheterna.

Oavsett vad man tycker om demokratiskt fattade beslut så är det knappast demokratiskt vettigt att fördröja dem med flera år längre tid nu än vad som var vanligt 2008-2009. Men som konstaterat tidigare så är moderaterna inte så bra på demokrati...

En trevligare konsekvens av det hela är att alliansen får svårare att samarbeta med de bakbundna småpartierna, vilket även styrs av att de har så litet utrymme kvar, innan de helt halkar ur riksdagen och därför hela tiden måste synas vara egna och inte, som tidigare, helt uppslukade av de stora moderaterna.

Det är ingen avundsvärd sits moderaterna är i, men även stora buffliga partier behöver lära sig samarbeta.

Till sist noterar jag att en av SvD:s ledarskribenter ondgör sig över LAS. Men som alla vet så existerar det numera så många undantag, att det är svårt att se att LAS verkligen fungerar som det var tänkt, eller så "illa" som skribenten försöker göra det till. Ett exempel på det är från landstingsvärlden i dagens GP.Vad står det i Las? Jo, att en uppsägning ska vara sakligt grundad. Men det finns ett kryphål. I Las  39 § står att en arbetsgivare kan köpa sig fri från fällande dom. För att göra det svårare att bli av med en anställd sattes ett högt pris, 32 månadslöner.

Anställningsskyddet kan alltså sättas ur spel på helt laglig väg. Om landstinget gått vidare med avsked och fått stryk i AD hade man kunnat köpa sig fri från en fällande dom på prislistan i Las. Landstinget hotade med uppsägning. Låtsades som att man skulle gå vidare med avsked. Att man var beredd att ta en tvist i AD. Och om man förlorade skulle läkaren ändå inte få tillbaka sin anställning.
Det är dessutom inte det enda undantaget, utan det finns exempel på fler...

Mindre företag kan undanta två från LAS och Facket godkänner många undantag, vilket gör att Undantagen från LAS är onödiga i de flesta fallen, eftersom de flesta företag inte ser några problem med uppsägningsreglerna.

Eftersom jag själv tycker trygghet för den anställda individen är viktigare, så tycker jag att den här utvecklingen är allvarlig och en ännu mer urholkad LAS gynnar knappast tryggheten för de anställda.

media svd svd svd svd svd svd dn dn ab ab ab exp exp gp gp dag hdInga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar