tisdag 9 mars 2010

Frågor om kvinnor, skolan och rut

Jag skrev flera inlägg igår och i förrgår angående kvinnodagen, där det sista var Att skjuta sig själv i foten, när det konstaterades att ett företag som riktar sig till föräldrar med barn väljer att sparka flera gravida anställda, som ett bevis på att kvinnodagen fortfarande har sin relevans till de andra 364 dagarna per år som männen är de som lyfts fram allt som oftast.

Det konstateras också fortfarande att yrken med mycket kvinnor i får sämre löner, vilket är oerhört märkligt och man kan onekligen börja undra om motståndet mot kvinnor i styrelser beror på rädsla för sänkta ersättningar från styrelseproffsen...

Själv är jag fortsatt av åsikten att om männen tänkte som kvinnorna så skulle inte bara Sverige, utan världen i övrigt vara en bättre plats, eftersom kvinnorna röstar för välfärd, eftersom de i högre utsträckning, tack vare könsrollerna, är de som först drabbas av och märker av hur illa de slår, när männen hellre sänker skatterna för redan rika.

Men fortfarande står valresultatet skrivet i stjärnorna och än är inte hoppet ute för ett bättre värld under nästa mandatperiod.

Med tanke på att fler är beredda att betala för privat vård, av den typen att försäkringskassan inte alls betalar något av den, så borde en av de största frågorna inför valet vara att inte bara ordna en bra vård för sjuka människor, utan även att kapa ner de köerna som finns och förhindrar folk att komma tillbaka till sina arbeten, något som hade givit mer positiva effekter än exempelvis rut-avdraget, även om det utökas att gälla nästan alla. Konstigt nog är fortfarande tystnaden över konstaterandet av ruts överskattning lika tyst som när en bloggare undrade var alla tog vägen nu?

En anledning att inte rösta på högern är hur vissa vurmar för hemundervisning. I själva verket så är det så att allt börjar med bra lärare och det är inte så att man per definition är en bra lärare, även om man är aldrig så bra förälder.

Dessutom så är frågan hur lätt det blir att upptäcka barn som mår dåligt, har problematiska hemförhållanden och om man kan garantera att de får öva sin sociala kompetens ordentligt? Borde det inte vara viktigare att tänka på barnens bästa, istället för att prata om demokrati för föräldrarna?

sds exp exp exp exp svd hd hd hd hd hd dn dn dag dag dag smp kb kb sds aob aob

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar