lördag 16 april 2011

Privatisering fungerar inte inom sjukvården

Det är ett mycket lysande exempel på att formen av privatiserat system, som det vi har idag, med möjligheten att få starta vårdcentraler med skattepengar, men som styrs av hur de privata ägarna till vårdcentralerna vill placera vårdcentralerna.

Självfallet vill de placera de där de kan tjäna så stora pengar som möjligt och inte där det finns människor som är i behov av vård och faktiskt betalar lika hög skatt som alla andra.


Den rödagröna oppositionen var emot att inte få möjligheten att styra satsningarna till dit de behövs som i Lammhult, istället för att riskera överetablering i Växjö.

Märkligt nog så är det fortfarande skattepengar som betalar de privata satsningarna, så väl som de landstingsägda. Bara det att de som sagt inte hamnar där det gynnar befolkningens behov och hälsa främst.

Ett typexempel är de läkare som i lilla Lammhult ville starta vårdcentral, men som inte fick tillräckligt många som listade sig för att det skulle löna sig.

Det trots att de först var anställda som hyrläkare i Lammhult och under landstingets flagga på landstingets vårdcentral, som de ville ta över, och utnyttjade möjligheten att göra reklam för sig själva.

I stället väljer de att flytta sin verksamhet till Ljungby, som visserligen är i behov av en vårdcentral till, men nu istället har två intresserade, något som utbudet av patienter inte räcker till heller, för att de tror att där finns pengar att tjäna.

Nej det vore bättre, mycket bättre, om landstinget hade talat om var behovet fanns och anvisat dem orter där de fått starta sin verksamhet, om det nu alls ska finnas privat etableringsrätt med skattepengar som betalar verksamheten.

Läs även vidare i insändaren Smålandshälsan och Landstinget svek oss, om Lammhult som fortfarande har problem med att få läkare att jobba på orten.
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

2 kommentarer:

  1. Har inte mkt att tillägga annat än att en ökning av antalet läkare (säg en fördubbling) på väldigt kort sikt skulle minska kostnaden för just läkare i våra landsting. Som det är nu så upprätthålls löner och utbut pressas ned på artificiellt vis, dvs genom att inte utbilda lika många som egentligen behövs. Det är det gamla skråväsendet som gör sig påmint, dock så torde vi idag kunna se bortom detta och också se till att få ner läkarlöner på jorden men viktigast, få bättre patientvård.

    Hade vi tillgång till fler läkare med lägre löner så tror jag att det oerhört skadliga (för patienten) fenomenet stafettläkare skulle minskas drastiskt.

    SvaraRadera
  2. Jag delar din uppfattning fullt ut!

    Jag ser att det är ett politiskt beslut att inte utöka antalet platser inom läkarutbildningarna i Sverige som är mycket svårt att förstå. Det går dessutom, som i vissa länder, tvinga in fler år som exempelvis at-läkare eller liknande, för att få dem att stanna kvar i Sverige.

    SvaraRadera