måndag 12 april 2010

M anammar nyspråk från Orwell

Det ger en direkt bisarr känsla när man läser om moderaternas satsning på vad de kallar kampanj för rättvisa:

Rättvisa står i centrum för kampanjen som lyfter fyra frågor:

 • Full sysselsättning.
 • Låg skatt på vanliga löner.
 • Alla har rätt till en bra start i livet.
 • Alla har rätt till lika vård.


Full sysselsättning är man långt ifrån, till att börja med.

Låg skatt på vanliga löner lyckas man bättre med. Men, vilket är ett stort MEN, man har lyckats bättre med att se till att höginkomsttagare får ännu mer pengar över än de som faktiskt behöver det, de med låga löner.

Det är bara att gå till inlägget Orättvis beskattning av sjuka och arbetslösa, där jag konstaterade att jag som tjänade ca 90 000 kronor mer än min sjukskrivna sambo fick betala 26% skatt och hon fick betala 33%, för att konstatera att moderaternas politik inte är rättvis.

I slutändan gör att jag med mina 90 000 mer per år bara betalar 13 000 kronor mer i skatt, trots att jag har betydligt mer möjligheter att betala.

Det är omöjligt att se det hela som något annat än ett direkt hån av de som inte har möjlighet att jobba även om de vill göra det aldrig så mycket.

Alla har rätt till bra vård, men trots det så finns det gott om exempel på motsatsen där folk tar sitt eller andras liv i slutändan i det moderat styrda landet och moderat styrda landstinget...

Ett rättvist samhälle är ett jämlikt samhälle eftersom de nästan alltid är bättre. Det är inte ett samhälle där diakoner från kyrkan varnar för ett nytt klassamhälle som precis som kommunerna ser en tydlig ökning av fattiga.

Som andra noterat så behövs det knappast flerbarnstillägg för de som redan lever i en familj. Det som behövs är hjälp där det är dåligt med pengar, som till de ensamstående mammor som har dålig ekonomi, som Vänsterpartiets Ulla Andersson konstaterar:När jag bad Riksdagensutredningstjänst beräkna inkomstutvecklingen för ensamstående kvinnor med barn var siffrorna jag fick tillbaka alarmerande. De visade att under den här mandatperioden har antalet fattiga ensamstående kvinnor med barn ökat med 22 000 personer.
Totalt lever 57 000 av de ensamstående mammorna under den relativa fattigdomsgränsen i dag, alltså en dryg fjärdedel av alla ensamma mammor. Med relativ fattigdom menas när hushållets disponibla inkomst är lägre än 60 procent av medianinkomsten för svenska hushåll.
Det här är ovärdigt ett välfärdssamhälle. Det skulle vara oacceptabelt i ett jämställt samhälle värt namnet. Nu måste vi få till en förändring. Ensamstående föräldrar och deras barn har rätt till ett värdigt liv utan fattigdom.
En av orsakerna till de allt sämre ekonomiska villkoren för ensamstående föräldrar är att underhållsstödet har urholkats. Sedan 1994 har ersättningsnivån bara ökat med 100 kronor. Ensamma mammor har lägst ekonomisk standard oavsett stöd i form av barn- och bostadsbidrag och tjänar till exempel bara drygt hälften av en sammanboende pappas lön. Det är dags att vi indexreglerar underhållsstödet och höjer det med 200 kronor per månad.
Stressen som ensamstående mödrar lever med gör att de oftare har sämre hälsa än andra grupper i samhället. Därför behöver vi en modern sjukförsäkring utan stupstock. Regeringens drastiska försämring av sjukförsäkringen har lett till försämrade levnadsförutsättningar för ensamstående föräldrar.
De senaste åren har sysselsättningen minskat bland ensamstående föräldrar. Den har minskat trots att den har ökat generellt bland resten av befolkningen. Därför är möjligheten att deltidsstämpla, riktiga ersättningsnivåer i a-kassan och rätten till fasta jobb på heltid avgörande reformer som direkt förbättrar och påverkar ensamståendes ekonomiska situation i rätt riktning.
Vi andra, med en hjälpligt bra inkomst, klarar oss och behöver knappast utnyttja de människor som lever på knappa resurser.

Efter den här satsningen på "rättvisa" så förväntar jag mig slagord om att "Krig är fred", "Frihet är slaveri" och "Okunnighet är styrka", som passar väl in i deras nuvarande retorik...

Uppdaterat Det ser betydligt bättre ut hos socialdemokraterna: Vi har omprövat politiken – här är våra fyra nya mål:

Utvecklingen har ibland gått åt fel håll även när vi socialdemokrater haft regeringsmakten. Därför har vi omprövat vår politik. För att nå målet om full sysselsättning sätter vi nu upp ett delmål om 80 procents sysselsättning i åldrarna 20–64 år. Vi vill fortsätta att bygga ut högskolan och vårt nya mål är att hälften i varje årskull ska ha påbörjat högre studier före 25 års ålder. Med höjda flerbarnstillägg, höjt tilläggsbidrag för studenter med barn och höjt underhållsstöd för ensamstående föräldrar vill vi minska antalet barn i familjer som har socialbidrag med 50 000 till år 2015
Det känns som en betydligt mer trovärdig satsning från sossarna än vad moderaternas satsning tycks vara.

Mer media st M exp svd svd hd ab dag

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!4 kommentarer:

 1. Din sjukskrivna sambo betalar ingen skatt oavsett procentsats. Hon lever på bidrag!
  Med dina 90000 betalar du förutom 13000 mer i skatt även 25% i moms på resterande samt att din arbetsgivare betalar in flera tusen kr extra i arbetsgivaravgift. Dvs. du betalar mer än tillräckligt.

  SvaraRadera
 2. Det dras skatt från hennes sjukersättning oavsett var hon får pengarna ifrån. Det som räknas för individen är hur mycket pengar man har att försöka överleva på.

  SvaraRadera
 3. Den anonyme har nog aldrig varit sjuk eftersom denne/a inte vet att det dras skatt på sjukersättningen.

  SvaraRadera