tisdag 27 april 2010

Så här ser hela interpellationen ut

Jag noterar att Smålandsposten skriver om hur V ifrågsätter privata Apotek och om Lennart Värmbys interpellation bakom den.

Här finns hela interpellationen:
Interpellation

Till Landstingsstyrelsens ordförandeFörsämrad service med privatiserade apotek?

Med motivering att apoteken i Sverige skulle fungera bättre har den borgerliga regeringen drivit igenom en privatisering. I Kronoberg finns nu sex olika företag, som driver de 23 apoteken. I Växjö är valfriheten som störst. Där finns fem av de sex företag som tagit över de befintliga apoteken från det tidigare statliga monopolet.

Fler intressenter är på väg att etablera sig inom den lönsamma medicinbranschen. ICA, Åhléns och andra varuhuskedjor är på gång att öppna apotek.

Det verkar alltså som att – åtminstone i större städer – antalet apotek kommer att öka och därmed tillgängligheten. Men blir det verkligen bättre för oss som patienter?

Flera patienter har hört av sig sedan reformen genomfördes och de klagar på en och samma sak; de har kommit till apoteket för att hämta ut sin medicin, men eftersom den inte funnits inne för tillfället fått veta att de får återkomma någon eller några dagar senare. När de då påpekat att ”ni kan väl ringa till apoteket på Teleborg och se om de har medicinen hemma” blir svaret: Nej, det är ett annat företag!
Tidigare med en och samma ägare samarbetade apoteken. Om det ena apoteket inte hade den efterfrågade dosen på lager, så kunde ett annat ha och det var inga problem att förmedla.

Patienten är naturligtvis idag fri att fortsätta sin vandring till ett annat apotek och begära sin medicin, men är detta en förbättring sett som service för den enskilde?

Mina frågor:

1. Patienten i centrum heter det ofta – på vilket sätt blir servicen och tillgängligheten bättre, när apoteken inte längre kan samverka, trots att de finns på samma ort eller kommun?

2. Det sägs från borgerligt håll att konkurrens ger lägre priser och bättre service. Receptfria värktabletter och annat som nu kan köpas snart sagt överallt visar sig vid prisjämförelser snarare ha stigit i pris. På vilket sätt är privatiseringen till gagn för oss vanliga medborgare?

3. Närhet till vård är viktig. När nu stora varuhuskedjor etablerar apoteksavdelningar är risken uppenbar att de små apoteken på småorterna går samma öde till mötes som lanthandlarna. Hur ska distributionen ordnas till de många multisjuka på mindre orter eller i glesbygd, som har svårigheter med att själva ta sig till de stora köpcentra med apotek, som kommer att ta över?

Växjö 2010-04-26


Lennart Värmby, landstingsledamot (V)
Sant kan vara att det är lättare att få tag på apotektsvaror utan rcept. Men att det plötsligt är svårare att få ut receptbelagda. De sistnämnda är vanligtvis de viktigaste att få ut och jag har svårt att se att den här förändringen gjort någon som helst förbättring, förutom för de som tjänar pengar på hanteringen av mediciner, som gjort dem dyrare dessutom.

Att det dessutom gör att apoteken riskerar försvinna på mindre orter, som så mycket annat, gör det hela ännu allvarligare. Vem ska köra ut medicinen till dem som inte har anhöriga i närheten som kan hjälpa dem?

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar