torsdag 29 april 2010

Insändare 2

En insändare till tidningen Smålänningen som svar på den debattartikel som Katarina Brännström (m) skrev idag den 29 april:

Vänsterpartiet mer småföretagarvänligt än moderaterna
Jag noterar Katarina Brännströms inlägg den 29/4 och att hon avslutar med att "Moderaterna kommer alltid att vara det mest företagarvänliga partiet".
I november förra året så stämde det inte alls överens med verkligheten då Företagarna undersökte genom att låta sina medlemmar rangordna aktuella förslag från de olika partierna, då bland annat förslaget från Vänsterpartiet om att helt ta bort sjuklöneansvaret hos företag med färre än 10 anställda blev populärare än alla de borgerliga partiernas förslag blev.
Utöver de sakerna så har Vänsterpartiet lagt fram ett antal förslag riktade till mindre företag, som exempelvis en sänkning av arbetsgivaravgiften för enmansföretag och de med få anställda eftersom det stimulera att anställa nya människor och stärkt stöd till skyddsnätet kring personer med eget företag så att de får samma trygghet som anställda, eftersom det är omöjligt att till rimlig kostnad försäkra sig kring ett längre inkomstbortfall idag.
Undrar ni varför Företagarnas undersökning visade ett så oväntat resultat? Man lät bli att tala om vilket parti som låg bakom de olika förslagen, för att medlemmarna inte skulle välja efter partitillhörighet.

Insändaren ovan bygger delvis på ett gammalt blogginlägg.

En tidigare insändare skrev jag om ett helt annat ämne, som blev publicerad på ett antal olika ställen.

Uppdaterat Jag ser att en välbekant socialdemokrat talar om att de är det nya småföretagarpartiet, men jag får hänvisa till texten ovan och konstatera att det inte alls måste vara på det viset, om småföretagarna såg budskapet i första hand och avsändaren i andra hand.

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar