onsdag 19 maj 2010

Politiken i Älmhult

Igår skrev jag om politiken i Älmhult i Vem får betala och kritiserade bland annat centern i Älmhult.

Jag noterar idag att fotbollsarenan rustas upp för 800 000 kronor, trots att den kommer att flyttas på lite sikt och att man ignorerar belysningen i haganässpåret.

Jag kommer definitivt att driva frågan om att dra om Haganässpåret så att man kan sätta upp belysning där omgående, och jag kommer, vilket överhuvudtaget inte nämns, att driva frågan om att få upp belysning på de andra motionsspåren i kommunen, som ligger i de mindre orterna.

Nu tycker jag visserligen att båda motionsspåren i Älmhult ska ha belysning, men det finns trots allt ett spår med belysning där, så det känns viktigare och mer prioriterat med belysning på de orter där man inte alls kan röra sig efter mörkrets inbrott på mjukt och motionsvänligt underlag.

Anledningen till att jag tycker det ska prioriteras är att hälsa är viktigt och att det berör i teorin alla invånare istället för några få som förslag som förslag inom kultur- och fritidsområdet vanligtvis gör.

För sakens skull bör det också påpekas att Klöxhults motionsspår, som är det enda som är belyst nu i kommunen mig veterligen, inte kom upp via kommunens förtjänst i så hög grad eftersom det var kommunens orienteringsklubb, OK Älme, som skötte om det.

Utan dem hade det inte kommit upp fortfarande, trots att det gått 5 år efter Gudrun...

Visserligen så bidrog kommunen med materialet men arbetet utfördes för en liten peng av klubbens medlemmar. Men i slutändan så valde kommunen att bryta mot det kontrakt man ingått när man inte ville uppfylla löftena i kontrakten om att lägga en ny lämplig beläggning på motionsspåret.

Kontentan blev att OK Älme valde att bryta kontraktet eftersom kommunen inte uppfyllde sin del av det hela och i stället får kommunen sköta motionsspåret för en summa som är betydligt högre än de drygt 10 000 kronor som jag har för mig att klubben fick, vilket lär bli dyrare.

Ja om man nu alls väljer att sköta om det...


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar