söndag 16 maj 2010

Ska vi vänta länge till Eskil?

Utöver all annan dålig politik från den högra sidan så kan man dessutom lägga till möjligheterna för pälsdjursuppfödarna att bryta mot lagarna, vilket verkligen har underlättats sen regeringen snabbt som ögat la ner Djurskyddsmyndigheten och la över deras verksamhet på Jordbruksverket, som plötsligt både skulle stödja och kritiskt granska samma verksamhet, vilket inte verkat gå särskilt bra med tanke på att kontrollerna är färre än tidigare.

Redan 1990 konstaterade Sveriges Veterinärmedicinska Sällskap att pälsnäringen inte lever upp till djurskyddslagens krav när det gäller minkar. Undersökningen visade att minkhållningen visserligen uppfyllde djurskyddslagens krav i fråga om djurhälsa, men att minkarna inte gavs möjlighet att bete sig naturligt och att det ledde till att de utvecklade hög grad av beteendestörningar. I en uppföljande rapport 1996 framfördes kritiken på nytt, eftersom problemen inte hade åtgärdats.
Jordbruksverket kom några år senare fram till samma resultat: minkarna uppvisade allvarliga beteendestörningar som indikerade att uppfödarna inte följde djurskyddslagen. Slutsatsen blev att jordbruksverket ansåg att de traditionella bursystemen för pälsfarmningen måste avvecklas. En statlig utredning konstaterade sedan 2003 att hållningen av minkar måste förändras. Utredningen föreslog att minkindustrin senast 2010 skulle ha utvecklat sin djurhållning så att beteendestörningarna upphört. Om så inte skedde, ansåg utredningen att hållningen kunde förbjudas helt eller delvis.
Även inom EU har man undersökt hur pälsnäringen håller minkar. En expertrapport har konstaterat att hållningen leder till att djuren utvecklar beteendestörningar. Den konstaterade att minkarna inte gavs möjlighet att klättra, simma eller utföra andra för minkar viktiga beteenden.
Jag är naturligtvis inte för att släppa ut minkar, men jag tycker å andra sidan inte, med faktan från citatet ovan i bakhuvudet, det är särskilt konstigt att folk släpper ut minkar och andra djur som inte får en chans att leva hjälpligt naturligt, utan istället får leva så att de får beteendestörningar.

Frågan är om vi måste vänta på att EU ska agera, eller om mot förmodan och allt sunt förnuft en av regeringens sämsta minstrar, i form av Eskil Erlandsson, ska sköta sitt uppdrag på allvar och inte bara bry sig om sina gamla vänner bland djurproducenterna?


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

1 kommentar:

  1. Härligt med folk som tar avstånd från pälsindustrin! Jag vill tipsa om den här listan, för ett pälsfarmsförbud: www.djurensratt.se/forbjudpalsfarmning

    Sprid jättegärna vidare!

    SvaraRadera