onsdag 4 augusti 2010

Upprusta alla kommunens motionsspår – Ett löfte från Vänsterpartiet

Sedan rätt många år tillbaka så har jag retat mig på att Älmhults kommun, under det centerpartistiska och borgerliga styret, varit så snåla med kommunens motionsspår, när grannkommunerna sedan länge lagat de i stormen Gudrun nedfallna och förstörda belysningarna och motionsspåren. Det är naturligtvis självklart för de som rör sig i spåren att de används mycket och ger mycket.

Däremot var det inte helt lätt att komma fram med andra bevis för det, än de rent känslomässiga, och de statistiskt vaga åsikterna om att man ser mycket folk som rör sig i de som är välskötta, vilket har gällt alla de orter jag bott på genom åren.

Därför blev jag rätt glad när jag hittade en undersökning gjord över klöxhultsområdets skog och motionsspår, som sammanställdes i början av året, och som mycket tydligt kunde visa att det jag ansåg tycktes vara rätt och att det fanns många goda effekter av välskötta motionsspår som kan användas året om.

Jag tycker det är märkligt att se att små samhällen som jag bott i, som Skånes minsta kommun Perstorp, som har två olika motionsspår och Gemla, som ligger i Växjö kommun. En kommun som har flera andra välskötta motionsspår och där Gemla ligger bara några kilometer från motionsspåret i Alvesta kommun. Det är oerhört konstigt att Älmhults kommun inte kan uppbringa vettig skötsel varken i kommunens huvudort eller de mindre orterna.

Vore det inte för OK Älme, kommunens orienteringsklubb, som tidigare hade skötseln av motionsspåret i Klöxhult, så hade sannolikt inte där funnits något elljus heller eftersom det var klubbens medlemmar som utförde arbetet med att sätta upp lyktstolparna där.

Sen jag flyttade till Liatorp för ett drygt år sen, som har ett motionsspår, och jag kommit ut som politiskt aktiv, så är det hart när den enda frågan människor tagit upp med mig, vilket visar både på att folk på mindre orter också använder motionsspåren och irriterar sig över att de ofta blir bortglömda, trots att de betalar lika mycket skatt som de som bor inne i Älmhult.

Upprusta alla kommunens motionsspår – Ett förslag från Vänsterpartiet

Vänsterpartiet föreslår en upprustning och elektrifiering av kommunens motionsspår, så att så många som möjligt kan använda dem under även den mörka delen av året. Det ska påbörjas omgående under mandatperioden och fortsätta vidare under en längre tid. 
Sedan stormen Gudrun så har alla kommunens motionsspår mer eller mindre ignorerats av kommunen. 
Det som är mest saknat är elen, så att vi får elljusspår, och inte bara motionsspår, på alla ställen där det finns motionsspår idag, för att kunna utnyttja dem året om.
Det behövs även bättre underlag, i form av fint grus, för att underlätta för de som har svårare att gå, sitter i rullstol eller har barnvagn med sig. 
Såren efter stormen och skogsmaskinerna är på flera ställen påtagliga och är i vissa fall allt annat än lätta att gå i. Att ha motionsspår som är i gott skick är en självklarhet för att främja folkhälsan, på ett för kommunen relativt billigt sätt. Kostnaden betalas igen i  form av ökad hälsa för Älmhultsborna, då åtskilliga undersökningar visar att motion och vistelse i naturen ger friskare människor. I slutändan ger det samhället bättre ekonomi. 
Camilla Oskarsson gjorde undersökningen ”Sociala och ekonomiska värden i den tätortsnära skogen” som projektarbete. Hon kom fram till flera olika intressanta slutsatser, efter att ha använt sig av klöxhultsområdet och dess invånare i sin undersökning. 
Hon fick fram att 75% av invånarna använder sig av motionsspåret minst en gång i veckan och att alla som besvarat hennes enkät anser att den har betydelse för deras hälsa. 
Vad som mer kom fram var att 60% tycker att kommunen kan avstå mer än 50 000 kronor per år från skogens intäkter för att skydda de sociala värdena. Väljer man att bekosta via skatter så är det endast 29% som säger tvärt nej till den lösningen.
Kostnaden för Klöxhultsborna i detta exemplet blir 3.50 kronor per månad. Viljan att finansiera förbättringarna finns med andra ord och det lättaste sättet vore att använda sig av skogsintäkterna.
Det är svårt att se att övriga av de boende i kommunen skulle ha en annan åsikt än de i Klöxhult, inte minst eftersom Oskarssons siffror är liknande som gäller för riket i övrigt. 
Det finns även besparingar att göra i form av att uppfylla de krav som stod i avtalet med kommunens orienteringsklubb, som tidigare skötte spåret i Klöxhult. Klubben fick endast 13 000 kronor per år, men valde att säga upp avtalet när kommunen inte ville fullfölja återställandet av motionsspåret, som utlovat enligt kontraktet. Att kommunen nu själva övertagit skötseln fördyrar och riskerar att försämra eftersom antalet arbetstimmar som läggs på spåret sannolikt kommer att minska. 
I kommunens målsättning för mark- och skogsinnehav står det att innehavet ska möjliggöra friluftsliv och rekreation för att främja välbefinnande och hälsa och att vägar och stigar ska underhållas för att bli attraktiva för motion. 
Vänsterpartiet tycker att är dags att kommunen lever upp till det fullt ut, även i motionsspåren utanför centralorten, så att så många som möjligt kan utnyttja motionsspåren oavsett årstid och eventuella funktionshinder. 
Därför kommer Vänsterpartiet under nästa mandatperiod att driva en politik som möjliggör detta. 
Vad det gäller Haganässpåret så finns det naturligtvis ingen anledning att rusta upp det innan man har dragit om det enligt de förslag som finns för att passa in med Haganäsleden.
Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar