måndag 25 oktober 2010

Kanske kan vi slippa spårbilarna nu...

Det ser ut som om vi kanske kan slippa spårbilarna i Älmhult, efter mycket om och men...

Jag har varit direkt emot den satsningen sen första gången jag hörde talas om det, eftersom det är för dyrt för en liten kommun som Älmhult att vara nästan först i världen med något. En så liten kommun bör ägna sina skattepengar till säkra projekt, så det inte blir som med reningsverket som inte fungerade något vidare, trots dyra pengar och ny bra teknik...

Jag har skrivit om det flera gånger innan, i följande inlägg:

Spårbilar i Älmhult (en opublicerad insändare):

Om inte Skåne, där bara Malmö har 100 000 fler invånare än hela Kronobergs län, ser möjligheten i det, så blir det obegripligt att lilla Älmhult ska finansiera något som bara skapats i verkligheten på ett enda ställe i världen. Att det dessutom är 35 år sen det skapades utan att få efterföljare talar sitt tydliga språk…

Konsult avråder från spårbilar:

Undersökningen av spårbilarna har kostat 60 000 kronor, vilket är en relativt liten summa, men ändå ett slöseri av skattepengar som utan att tveka kunnat användas på betydligt bättre sätt.
Tveksamheter över spårbilar:

Det argumenteras fortfarande för att spårbilar kan bli ett lyft för Stockholm, vilket möjligen är rätt ställe att lägga den typen av satsningar i.

Men jag håller allvarligt talat med om att en satsning på cyklar, både där och här, borde vara ännu mer givande.

I synnerhet i Älmhult med det lilla befolkningsunderlaget som finns här. Ordentliga cykelbanor och lånecyklar a la Köpenhamn vore inte bara billigare och miljövänligare, utan även en teknik som är minst sagt väl känd genom århundraden och knappast kostar miljoner av skattepengar, som man annars vill spara så mycket på...
Politiken i Älmhult:

Men det känns verkligen som en satsning som blir dyr om den görs och det är en ny lösning som mig veterligen ingen svensk kommun tidigare gett sig på. Vilket gör det till en lika stor chansning som förändringen av reningsverket, också det ett centerförslag, som var ett nytt och oprovat kort som jag förstår det och som inte fungerade heller. En så liten kommun som Älmhult ska naturligtvis inte gå i bräschen för ny teknik med skattepengar, utan ska hålla sig till beprövade kort man vet fungerar.
Nu hoppas jag att jag aldrig mer behöver skriva om osannolika, orealistiska och orimligt dyra projekt som ingen annan vill satsa på, i vår lilla fattiga kommun...

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar