måndag 18 oktober 2010

Vad Vänsterpartiets jobb borde vara

Jag läste igenom Helena Durojs inlägg V:s jobb: Organisera de som tror på socialism och blir lite frustrerad och besviken.

Kanske är vår historiska uppgift inte ståtligare än att fortsätta med det vi är bäst på: att organisera de mellan fyra och sex procent av den röstande befolkningen som, klassmässigt eller av andra skäl, tror på socialism. Vi ska arbeta mot rasism och för rättvis fördelning, välfärd och jämlikhet. I övrigt ska vi se, stöda och delta i det som händer när människor börjar röra sig igen, även om de inte rör sig tillsammans med oss.
Jag håller inte med. Nog för att jag är socialist men jag läste en undersökning om hur få människor det är som definiera sig som socialister. Så frågan är om man inte ska försöka lyfta blicken en hel del och försöka bli så stora så att man mer på allvar kan påverka politiken. Jag tycker fortfarande att Fagersta och Degerfors sätt att bedriva politik ska belysas och analyseras noga för att se vad som går att ta med till rikspolitiken.

Har inte V tillräckligt länge varit ett litet parti som har kunnat påverka alldeles för lite?Jesper Bengtsson skriver om långsam förnyelse för S och ger en rätt bra analys av hur jag uppfattar både S och V, som är kvar lite för mycket i gamla tankesätt och främst vänder sig till redan frälsta.


Mer media svd svd


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar