torsdag 25 februari 2010

Det är klart...

Det är klart att Federly gör vad han kan för att ta bort ljuset från vad han gjort själv för att rikta ljuset åt något annat håll och för att ge uppmärksamhet åt lokalpolitiken.

Ilmar Reepalu borde lämna sin post så ignorerar han totalt historiska fakta, som det att Reepalu startat ett dialogforum för att komma tillrätta med de problem som finns och att Federly själv väljer att skänka pengar till en stat utan rättssäkerhet som väljer att döda oskyldiga människor och som får stor kritik från bland annat Amnesty och det EU Federly säger sig vara positiv till.

Att Gudmundson sen påstår att hanteringen av det hela är anledningen till att många av judisk bakgrund flyttar till Israel låter som en tankevurpa. Väljer man att flytta så långt iväg och till en annan kultur än den i Sverige så torde det snarare vara så att man flyttar av andra orsaker. Hade man valt att flytta till exempelvis Vellinge, eller någon annan grannkommun med få antiisraeler så hade han kunnat ha en poäng däremot.

Den största boven i dramat är dock, och förblir, staten Israel som fortsätter att agera helt emot gällande regler och väljer att skapa kriser i sina relationer till omvärlden och det gäller för alla att komma ihåg att det är långt ifrån alla av judisk bakgrund som tycker att staten Israels agerande är vettigt, varken för sin egen, judarna eller andra människors del. Högerextrema israeler är inte mer representanter för sitt land än vad Sverigedemokraterna är för Sverige.

Uppdaterat Reepalu gör en pudel och anser sig har vetat för lite, även om det till stora delar verkar ha varit en viss tidning som inte citerat honom rätt. Men med tanke på den tidningens tidigare publicerade texter så är jag inte förvånad...

Mer media dag svd svd svd svd svd dn dn dn hd hd hd sds sds sds sds sds sds dag dag skd skd ab

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

5 kommentarer:

 1. Så låt oss säga att jag stödjer staten Israel (vilket jag i viss utsträckning gör): förtjänar jag därför att bli hotad, kränkt och förföljd? Jag upplever ditt inlägg som förenklandes och trivialiserandes inte bara en minoritets lidanden och demokratiska rättigheter utan också en oerhört komplex konflikt. Personligen utesluter jag inte heller Gudmundsons tes angående immigrationen till Israel: att återigen finna sig i en mycket utsatt position i ytterligare ett land kan mycket väl ha fått många malmöboende judar att tappa tilltron till att ett ickejudiskt samhälle skulle värna om deras grundläggande rättigheter – någonting som i detta fall framstår som ett i stort sett korrekt antagande, dialogforum eller ej.

  SvaraRadera
 2. J.L - Naturligtvis är situationen komplex och jag lever inte i tron att någon av de inblandade är oskyldiga till situationen. Jag har svårt att se att det handlar om många, om ens några, som väljer att byta så radikalt var man bor om det i huvudsak handlar om utsattheten i Sverige.

  Nej du förtjänar inte bli hotad kränkt eller förföljd, inte mer än vad palestinierna förtjänar det samma eller någon annan hårt ansatt grupp av människor förtjänar.

  SvaraRadera
 3. Tack för svar. Nej, jag tvivlar också på att denna mycket beklagliga incident skulle få merparten av de drabbade i området att helt tappa förtroende till det svenska systemet, men jag vill poängtera att en minoritet, särskilt en som har en lång och smärtsam historia av förföljelser och förbrytelser begångna mot sig, har all rätt att ställa sig mycket vaksamma till turbulenta förhållanden – mina egna morföräldrar lämnade till exempel Sverige under en flerårig period efter vad de uppfattade som växande antisemitiska strömningar på 60-talet. Jag tycker också att Reepalu har behandlat situationen oerhört klumpigt, framförallt genom att, möjligtvis omedvetet, begå misstaget att förringa situationen och koppla samman Sveriges judiska befolkning med Israels (för övrigt mycket tvivelaktiga) ageranden i Mellanöstern.

  Jag hoppas verkligen inte att du tolkade det som att jag stödjer förtrycket av palestinier och andra grupper: när jag tillstår att jag i vissa hänseenden är sionist menar jag det i ordets rätta, inte perverterade, bemärkelse, nämligen att jag anser att det bör finnas en stat med judendom som statsreligion, inte att denna stat har rätt att utöva förtryck och bryta mot mänskliga rättigheter. Dock anser jag att formuleringar som ”[d]en största boven i dramat är dock, och förblir, staten Israel” och ”[Israel] väljer att skapa kriser i sina relationer till omvärlden” är olyckliga eftersom de inte bara är onyanserade men också lika irrelevanta till händelseförloppet som Reepalus kommentarer: det här skall och bör inte handla om Israel, utan om en utsatt minoritet av svenska medborgare. Att dra in Israel i denna typ av diskussion kan, även om jag är säker på att detta inte var din avsikt, uppfattas som ett indirekt skuldbeläggande av svenska judar och också som en ursäkt för de ansvarigas agerande. Huruvida svenska judar stödjer Israel anser jag, som sagt, också vara utan vikt: att ta ställning i en omtvistad politisk fråga får i en demokrati inte resultera i hotfulla scenarion. Att så många verkar vilja dra paralleller till konflikten i Mellanöstern i den här frågan befäster också min oro att antisemitism alltför ofta behandlas som en separat företeelse som är underordnad och särskiljd från rasism, något som jag sannerligen hoppas att majoriteten av svenska politiker tar avstånd från. Sådant tänk kan ju omöjligen resultera inte i något annat än ytterligare inskränkthet och segregering. Efter att ha läst dina båda inlägg tror jag dock att det här är en fråga som vi bägge är införstådda med.

  Slutligen, till ett vitt skilt ämne där jag också är övertygad om att våra åsikter är kompatibla: Fredrik Federley är, har alltid varit, och kommer förmodligen alltid förbli, dum i huvudet. Och extremt enerverande. Och dum i huvudet. Och en attention whore av till synes oändliga mått. Nämnde jag att han också är dum i huvudet? Jag vet inte hur detta kan betonas nog…

  SvaraRadera
 4. Israel; det enda något sånär demokratiska landet i mellanöstern. Det begås fler övergrepp på dom mänskliga rättigheterna varje sekund i dom muslimska länderna än det begås på en dag i Israel det kan jag nästan lova. Men ändå så älskar ni vider muslimerna över allt annat, speciellt när dom driver bort judarna från Malmö verkar det som.

  SvaraRadera
 5. JL - Var så god! Skönt att höra att du håller med mig på många sätt, inte minst om Federley :)

  Joel - No offence men även om Israel kan anses vara bättre än vissa andra länder så är det knappast ett land som är trevligt, vilket senaste skandalen visar där deras underrättelsetjänst valt att utnyttja andra levande människors identiteter när de mördat utomlands.

  I övrigt är Turkiet ett demokratiskt land trots att landet kan ses som muslimskt.

  SvaraRadera