fredag 6 augusti 2010

Som kompensation...

Som kompensation för att jag dristade mig till att tycka att något som kom från centerhåll och Maud Olofsson inte var uruselt, som jag skrev om i Lite oväntat... eller?, så har de i vanlig ordning återtagit sin position som ett av landets mer hopplösa partier.

Först var det att det blir för dyrt att märka upp kött bättre och nu fortsätter de med ett extra rutavdrag för äldre.

Naturligtvis inser jag att det kan låta bra. Men äldre är, precis som människor i alla åldrar olika varandra. Det är bättre att de som behöver får hjälp med hemmet, oavsett vad det gäller, som med Fixarmalte, som dessutom var ännu billigare. Även om det naturligtvis är vanligare att äldre inte klarar sig själva än när det kommer till yngre människor, så är det inte så per definition att de måste ha hjälp, lika väl som att yngre kan vara så handikappade att de behöver hjälp.

Jag ser visserligen att Kd tycker att vi har tillräckligt med resurser, men att hjälpen inte når alla.

Därför är vänsterpartiets förslag om max 100 kronor för hemtjänst ett betydligt bättre förslag!

Även om de nu skulle ha rätt, så är det likväl kd som sitter i regeringen och har en socialminister som mer än alla andra i landet kan påverka att resurser hamnar rätt. Har man inte klarat av det på snart fyra år så finns det inte något som visar på att det blir bättre framöver.

Även om Mp:s valplakat är väl gröna för min smak så tror jag ändå betydligt mer på dem och de rödgröna, och det är ingen slump att vart tredje kvinnlig präst röstar på mp, framför KD.

För vem vill inte hylla verkliga miljöhjältar?

Tidigare skrev jag om bland annat betyg i regeringens politik drabbar på många sätt. Nu konstaterar Björklund från folkpartiet att han inte är intresserad av den överenskommelse som lärarförbundet föreslog angående betygen.

Det enda man inser, ännu en gång, är att han inte är intresserad av barnens eller lärarnas bästa, utan enbart att driva fram sin skolpolitik, vars enda lösning är hårdare tag, utförsäljningar och tidigare betyg. Istället för att ge mer resurser för att väga upp skolans faktiska kostnader.

Nu behövs bara lite mer ruter i de som är socialliberala i folkpartiet, om det finns några kvar, och i kristdemokraterna för att förhindra att fler barn avvisas till Malta, med tanke på hur barnen där tas om hand...

Mer media ab ab ab hd dag gp exp gp sds sds


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar