måndag 2 augusti 2010

Björklund svamlar i vanlig ordning...

Sist jag skrev om Jan Björklund så funderade jag över hans betygsförslag som jag inte tycker om.

Det blir naturligtvis inte bättre idag när han vill införa skolk i betygen, eftersom det bara bestraffar och inte försöker förändra anledningarna till att elever skolkar.

Hur rättvist slår det exempelvis mot de elever som skolkar för att de är mobbade (det vet jag flera exempel på elever som gjort) och skolan inte gör  något? Ibland för att de inte tycks kunna hantera det och/eller för att det inte finns resurser nog att ta hand om problem, utöver den nödvändigaste undervisningen.

Fast fan vet om det inte är värre att S inte har så mycket emot det, där Ylva Johansson uttalar sig positivt,trots att lärarförbundet konstaterar att det antagligen inte löser något...

Är det verkligen så svårt att lyssna på lärarna och eleverna, och avdela resurser nog att ta hand om de problem som finns? Det vore pedagogiskt och vetenskapligt korrekt och allt annat än den flummiga syn på skolan som Björklund har, där hårdare tag är det enda som behövs.

Den enda lösningen som är acceptabel är den som var under tiden jag gick på gymnasiet, som visade antalet frånvarotimmar, uppdelat i "godkända" och "icke-godkända". I och med att de stod på baksidan av betyget så var det aldrig något som följde med när man sen skickade betygen för att söka jobb och liknande.

Läs även Krassmans Vad är det som ska betygssättas?

Jag är av uppfattningen att om skolan skall sätta betyg, så skall det göras på det som eleverna presterar i de olika ämnena, inget annat. Skall skolk omfattas i betygen så kanske man skall löpa den linan helt ut och använda betygskriterier som är helt hämtade från arbetslivet. Vad sägs om samarbetsförmåga, socialkompetens och kunskapsförmedling till övriga elever. Eller varför inte initiativförmåga och problemlösning. Vissa kanske tycker det är dags att låta fack och arbetsgivare ta fram vad som skall betygsättas på våra elever, men det gör inte jag.
Och i Högbergs tankar:

Jag ställer mig frågan varför man skolkar från skolan? Är det bara för att man ska eller finns de skäl bakom? Jag var en skolkare och inte gjorde jag det på pin tji. Mitt betyg var 1,8 när jag lämnade högstadiet utan skolk i det. Men varför som jag skolkande var det ingen som frågade efter. Mobbad, skoltrött, problem hemma och listan kan göras lång. Att då angripa skolkaren och inte problemet är att göra det lätt för sig. Skolan ska ha individuella planer för alla elever så att de kan tillgodogöra sig kunskapen utifrån sin nivå och intresse enligt läroplaner. Vi vet att inte så är fallet utan alla behandlas lika i klassrummet. Det är ingen kritik till lärarna som med bristande resurser inte har någon annan möjlighet till agerande. Att då straffa de som inte klarar den pressen.
Som om det inte räckte med elände från folkpartiet så går de vidare och utökar sin litteraturkanon, något jag skrev om tidigare i Konservatism - Nej tack!

Mer media dn sds dag exp exp gp skd skd hd hd nsk nsk svd smp


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

6 kommentarer:

 1. De skolkbetyg som Jan Björklund föreslår följer inte heller med när du ska söka job osv. De ska bara stå med på terminsbetygen och hänger alltså inte kvar efter examen. Så enligt dig borde detta förslag vara helt okej?

  SvaraRadera
 2. Tror du har glömt det lager utav åtgärder FP satte i verket före detta.

  Nämnligen att de har "Gett lärarna de befogenhet som krävs för att upprätthålla ordning och arbetsro, till exempel möjligheten att splittra gäng och beslagta mobiltelefoner."

  Liksom "Alla brott som begås i skolan bör polisanmälas och det ska
  råda nolltolerans mot kränkande språkbruk."

  Och "Mobbning är ett av de värsta uttrycken för bristande respekt för klasskamrater och
  medmänniskor. Kraven på skolornas anti-mobbningsarbete bör därför skärpas och de
  anti-mobbningsprogram som används ska vara bevisat fungerande. Vid misstanke om
  mobbning ska skolans personal ha anmälningsplikt. En utredning bör se över om
  mobbning ska vara straffbart och om en skolfridslagstiftning kan skapas.
  Medlingsprogram som går ut på att mobbade elever gör eftergifter gentemot mobbarna
  ska inte användas."

  Sist men inte minst: "Elevernas hälsa påverkar deras studieresultat. Vi vill göra en satsning på elevhälsan. I
  skollagen ska det framgå att elever ska ha tillgång till skolläkare, skolsköterska,
  psykolog och kurator. Kommunernas befintliga personal, t.ex. socialarbetare, bör ta ett
  större ansvar och vara mer synliga i skolan. Även frivilliginsatser bör uppmuntras och
  tas tillvara av skolor och kommuner."

  Med andra ord: Alla verktyg kommer finnas för att motverka mobbing liksom för att behandla dess effekter. Varav detta "skolkbetyg" kan bli ett bra verktyg. Speciellt då vi redan har skolplikt. Och slutligen för mig: Äntligen får vi en bra skolform!

  SvaraRadera
 3. Markussa - Det missade jag. Vad är då poängen med det, att göra ett så stort utspel om det om det bara är man själv som får se det?

  Anonym - välj ett namn är du snäll eftersom jag normalt sett inte släpper genom inlägg utan namn. Gör dock ett undantag eftersom du skrev vettigt och intressant.

  Inte för att vara sån, men regeringen har haft fyra år på sig att genomföra det, med folkpartiet med i regeringen och med en folkpartistisk minister som bestämmer. Ändå så är det ingen skillnad...

  SvaraRadera
 4. Poängen är väl att det ska fungera som en morot. Vad är poängen med terminsbetyg? Om man får sin frånvaro utskriven på papper så blir det tydligare, och även om man vet att arbetsgivaren inte kommer se det så känns det ändå. Och arbetsgivare kan ju redan idag kolla upp hur mycket du skolkade om de bara brydde sig så mycket.

  Men jag är inte heller helt för detta, snarare lite emot, efter att ha läst vad andra tycker. Mängden skolk har ingenting med elevens prestation att göra, om jag kan få MVG samtidigt som jag skolkar 50% så borde jag bara få medalj :P

  SvaraRadera
 5. Jag förstår inte heller poängen med terminsbetyg och jag är emot betyg fram tills man ska välja till gymnasiet :)

  Att betyg är en offentlig handling vet jag, men är även frånvaron det?

  Instämmer med din sista mening! :)

  SvaraRadera
 6. Har för mig att även frånvaro är offentligt, men jag kan ha fel! Men som sagt, ju mer skolk jag har ju mer är mina betyg värda, så vad spelar det för roll? :P

  SvaraRadera