onsdag 30 mars 2011

Varför litar ni inte på läkarna nu?

Det börjar bli många som har konstaterat det samma som jag, kyrkorna i Sverige och Vänsterpartiet har gjort länge nu. Människor blir bestraffade orättfärdigt för att de är sjuka.

Idag är det 108 läkare som inte vill se sina patienter straffade för att de är sjuka, bland annat en från mitt eget landsting, Bengt Järhult (som har skrivit flera debattartiklar på Newsmill i det här ämnet):

När vi klagar får vi ofta höra att det är vi läkare som skriver dåliga intyg. Och i vår frustration frestas vi att slå tillbaka och säga att Försäkringskassan är hård och hjärtlös.
Men låt det vara fullständigt klart – oavsett hur bra intyg vi läkare skriver, oavsett hur empatiska Försäkringskassans handläggare är – att felet ligger i en lag
• ...som förutsätter att tillfrisknande även efter mycket svåra och långvariga sjukdomar sker efter tidtabell.
• ...vars hävdande att all arbetsförmåga ska tillvaratas bygger på en fiktiv arbetsmarknad.
I den verkliga svenska arbetsmarknaden har vi som arbetat länge i yrket sett hur möjligheterna att återkomma till arbetslivet krympt årtionde för årtionde.
• ...som brutalt tvingar läkare att rycka hoppet från sina patienter, när det är endast hoppet som ibland kan hjälpa patienten till rehabilitering, om inte ända till jobb så åtminstone till ett drägligare liv.
Vi tror inte att lösningen ligger i förslaget om att ta bort läkarnas roll i den särskilda arbetsförmågebedömningen. Även om vår arbetsbörda skulle lindras, skulle vår oro för patienterna öka. Ett vårdteam med flera olika kompetenser kan i dialog med patienten, och givetvis med Försäkringskassan, bäst planera för en realistisk rehabilitering.
Vi kräver att statsmakterna omedelbart slutar att skada de långvarigt sjuka genom en omänsklig lag. Utförsäkringarna måste stoppas nu. Skrota förslaget att ta bort vårdpersonalen från den särskilda arbetsförmågebedömningen. Utred snarast om en mänskligare lag, och sätt snarast in nödvändiga resurser för att nå en verklig rehabilitering för dem som drabbats av sjukdom.
Det börjar bli svårt för regeringen att fortsätta att stillatigande låta bli att alls kommentera de här mycket påtagliga faktan från de människor som faktiskt jobbar med de sjuka och ser vilka effekter det får, som att psykiskt sjuka tvingas att lämna sina hem.

Konstigt nog så brukar de flesta, av goda anledningar, lita på sina läkare. Men när det gäller vad de ser för effekter på drabbade patienter så är det inte längre relevant att tro på dem...

Vänsterpartiet driver just nu kampanjen Världens bästa sjukvård, där självfallet sjukskrivningar enligt läkarnas vetenskapliga åsikter ingår. I samband med att några riksdagsmän var i Kronobergs län under den kampanjen för en vecka sen så spelades nedanstående in.Media ab ab dag dag


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar