måndag 1 februari 2010

Svek mot våldtäktsoffer

Skatterna och deras konsekvenser, från i morse, så lyfte jag fram några olika saker som påverkas av att regeringen väljer att sänka skatterna.

En sak som inte nämndes var den som Amnesty tar fram i sin Newsmillartikel Regeringen Reinfeldt sviker våldtäktsoffren:

 Vi menar att det förebyggande arbetet mot sexuellt våld i Sverige är eftersatt och måste stärkas och utvecklas. Regeringen bör därför anta en särskild handlingsplan mot våldtäkt och annat sexuellt våld. Stödet till sexualbrottsoffer måste förbättras, både på kort och lång sikt. Unga sexualbrottsoffers erfarenheter, utsatthet och behov måste uppmärksammas, oavsett deras sexuella läggning och könsidentitet. Kvaliteten på förundersökningar i våldtäktsärenden måste höjas. Brottsoffrets möjlighet att få rättvisa och upprättelse är i stor utsträckning avhängig av att förundersökningen utförs så noggrant och allsidigt som möjligt av polis och åklagare som är kompetenta, motiverade och engagerade. Vi föreslår därför att en oberoende granskningskommission går igenom de våldtäktsutredningar som lagts ned eller lett till beslut om att inte väcka åtal. Genom att identifiera vilka bristerna är skapas möjlighet till förbättringar.
Fast undersökning om varför våldtäktsutredningar lagts ner tycks inte vara intressant om man läser Frihet som leder till ofrihet från tidningen Dagens ledarblogg där skribenten tycks vara säker på att det handlar om att den sexuella friheten och översexualiseringen av samhället har en stor del av skulden.

Bortsett från att de torde vara omöjlig att mäta alls, så borde han istället fråga sig vilken roll alkoholen och det utbredda drickandet spelar för att få människor att tappa omdömet och empatin. Det tror jag personligen spelar större roll.

Att det är många våldtäkter här som anmäls har dock flera olika anledningar som påverkar, som att vi har fler brott än de flesta andra länder som klassas som våldtäkt. I andra länder hade det kanske blivit något motsvarade sexuellt ofredande eller kanske inte varit olagligt alls...

Det lär också påverka att vi har en öppnare syn på sex och att vi kan och vågar diskutera sex generellt och därigenom också vågar anmäla i högre grad eftersom vi vet att vår omgivning tror på de som anmäler.

Ärligt talat så tror jag att "översexualiseringen", eller att vi har ett samhälle där sex kan diskuteras öppet, utan religiösa fördömande är en grund för att alls våga anmäla mer idag än igår. Det man inte vågar prata om finns inte ens i statistiken. Bara i den utsattas verklighet.

Jag tror också, apropå att högern satsar på lägre skatter, och därigenom får svårare att få råd att ha fler anställda människor bland unga, att det är en av de orsaker som anges till att fler unga säljer sex på nätet, bristande vettiga vuxenkontakter. Det är lätt att skylla på föräldrarna, men jag tror vi alla vet föräldrar som inte alla gånger är vettiga föräldrar eller är närvarande. Och var ska de unga då vända sig när det är färre vuxna än förut i den mest naturliga kontaktytan till vuxna som kan hjälpa dem, den i skolan och i fritidsverksamheten?

Mer media dag dn

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar