tisdag 11 maj 2010

Nedskärningar påverkar

Jag skrev om att Kampen för kvinnors rättigheter behövs fortfarande för några dagar sen, där jag bland annat nämnde de 50-åriga p-pillrets betydelse.

Kampen med den går till viss del hand i hand med att försöka få ungdomar att skydda sig bättre, trots att vi är bland de bättre på att använda kondom.

Regeringen, via Maria Larsson ska försöka ändra på ungdomars attityd till kondomanvändandet, men jag känner viss misstro mot att de klarar av att göra det av ett antal anledningar.

Huvudanledningen är den direkt fientliga attityden mot sexualundervisning från kristdemokratiskt håll och de allmänna nedskärningarna inom skolan, vilket gör att just den typen av undervisning ofta tyvärr nedprioriteras.

Det finns fler exempel, som från Skåne där ett nytt regelverk stoppar informationen:
Orsaken är att Socialstyrelsen och Region Skåne ändrat reglerna för utbetalning av de bidrag som gjort att verksamheten gått runt.
Maruja Arévalo är handläggare på Region Skåne och hon tycker att HBTre gör ett bra och viktigt arbete men med de förändrade reglerna passar inte HBTre längre in. Orsaken är att pengarna framför allt ska gå till att förhindra HIV-spridning.
— Men ansatsen i projektet är inte huvudsakligen HIV-preventiv, säger Maruja Arévalo.
Därför har nu organisationen fått se sig om efter nya finansiärer. Hos samarbetsorganisationen Skåne nordväst där flera nordvästskånska kommuner finns med har de ansökt om pengar men fått kalla handen. Orsaken är att organisationen i första hand samarbetar, inte ger bidrag.
Förra året fick HBTre 900 000 kronor och i år har man fått 400 000 kronor. De pengarna ska användas till att lägga ned verksamheten och sammanfatta vad man åstadkommit.
— Vi ska göra en slutrapport helt enkelt. Vi har tagit beslut om att lägga ned verksamheten den förste augusti, säger Zana Doncic på HBTre.
Ytterligare en sak som påverkar, vilket påverkar allt mående hos ungdomar, är att det finns färre vuxna människor kring barnen i skolan idag än vad det fanns tidigare. Även de påverkar attityderna hos dem.

Ofta brukar man hävda att föräldrarna har ett stort ansvar för ungdomars uppfostran. Men som jag tror de flesta vet så är det här området antagligen ett av de svårare för både föräldrar och unga att kunna resonera kring, vilket gör att samhället har ett än större ansvar för att det går att påverka mot en attitydförändring i form av säkrare sex.

Mer media hd dn exp svd gp dag ab ab


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar