lördag 15 maj 2010

Skärpning!

Jag tog upp tidigare idag att många inte tror att de rödgröna kan samarbeta utan att samarbetet riskerar att spricka.

Samtidigt så brottas regeringen med att de har olika åsikter också, denna gången angående den militära exporten till Saudiarabien:


– Folkpartiet har i regeringen väckt möjligheten att kunna säga upp avtalet så att det inte skulle förnyas. Men vi har inte fått tillräckligt stöd av de andra partierna i regeringen och därför lyckades inte detta, säger Folkpartiets försvarspolitiske talesman Allan Widman till Ekot i Sveriges Radio.
Enligt honom diskuterade alliansregeringen i flera veckor möjligheten att stoppa en förlängning av avtalet. Men partierna kom inte överens.
Hård diktatur
Svenska freds protesterar högljutt mot att regeringen inte avbryter det militära samarbetet med diktaturen Saudiarabien, där politiska partier och fackföreningar inte tillåts, yttrandefriheten kvävs, kvinnor förtrycks och dödsstraff tillämpas.
Det ursprungliga avtalet blev också hårt kritiserat från flera håll och S-regeringen anmäldes till riksdagens konstitutionsutskott.
Nu kräver Svenska freds ordförande Anna Ek att den borgerliga alliansregeringen förklarar hur ett militärt samarbete med en diktatur kan vara förenligt med svensk utrikespolitik.
Det är lite synd att jag bara hittar den här nyheten hos GP, eftersom många fortfarande verkar tro att Sverige inte säljer krigsmaterial till mer suspekta diktaturer.

All heder åt Folkpartiet som lyfter frågan!

Det är beklämmande både av denna, och tidigare, regeringen att man inte följer Svenska freds åsikt om att lägga ner exporten till diktaturer. Det borde vara självklart för alla demokratier!

Uppdaterat Det är lite lustigt en dag efter jag skrev det ovan att läsa om hur Sofia Nerbrand skriver att diktaturstöd föder extremism  och sen använder ekonomen som stödde Pinochet i Chile... Hade hon velat, vilket hon naturligtvis inte vill så där långt ut på den högra politiska kanten, så hade hon kunnat säga det samma om den svenska regeringen som stöder diktaturer enligt ovan. För risken borde vara lika stor att man stödjer extremism av den typen som finns i Saudiarabien...


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar