onsdag 25 augusti 2010

Vänsterpolitik i stort och smått

Jag läser i Smålandsposten att Företagarna haft utfrågning av de politiska partiernas ordförande angående Älmhults framtid.

Att sd inte skickar någon representant understryker bara det faktum att de är och förblir ett enfrågeparti, utan intresse för andra viktiga frågor.

Mer specifikt, om än kort så svarar de enskilda politikerna i Så ser Älmhult ut om tio år.

Den andra dagstidningen i Älmhult skriver lite mer och lite längre, och något annorlunda.

Predrag Jankovic, Älmhults Vänsterpartis ordförande, säger följande i den intervjun:

Vi ska vara glada att vi har Stena som jobbar med återvinning. Men vi ska också vara lite olyckliga, eftersom företaget ligger på fel område.
- Efter valet ska vi samla expertis, även på EU-nivå, för att hitta en bättre lokalisering.

 Vad som inte heller nämns i artikeln hos Smålandsposten är att några politiker tycks ha fått förhandsinformation om Haganäsleden, och att det inte alls behöver vara så avgjort i den frågan som man hävdat tidigare.

Apropå företagspolitik så skrev jag en rätt lång insändare för ett tag sen som hette Vänsterpartiets företagspolitik mer omtyckt än alliansens, som fick ett svar av företrädarna till organisationen som anordnade diskussionen, som rekommenderas:

Vänsterpartiet mer småföretagarvänligt än moderaterna
Jag noterar Katarina Brännströms inlägg den 29/4 och att hon avslutar med att "Moderaterna kommer alltid att vara det mest företagarvänliga partiet".
I november förra året så stämde det inte alls överens med verkligheten då Företagarna undersökte genom att låta sina medlemmar rangordna aktuella förslag från de olika partierna, då bland annat förslaget från Vänsterpartiet om att helt ta bort sjuklöneansvaret hos företag med färre än 10 anställda blev populärare än alla de borgerliga partiernas förslag blev.
Utöver de sakerna så har Vänsterpartiet lagt fram ett antal förslag riktade till mindre företag, som exempelvis en sänkning av arbetsgivaravgiften för enmansföretag och de med få anställda eftersom det stimulera att anställa nya människor och stärkt stöd till skyddsnätet kring personer med eget företag så att de får samma trygghet som anställda, eftersom det är omöjligt att till rimlig kostnad försäkra sig kring ett längre inkomstbortfall idag.
Undrar ni varför Företagarnas undersökning visade ett så oväntat resultat? Man lät bli att tala om vilket parti som låg bakom de olika förslagen, för att medlemmarna inte skulle välja efter partitillhörighet.

Svaret på svaret publicerade jag aldrig här och har inte kvar den fulla insändaren, men grundmaterialet är det här nedanför:

Vänsterpartiet tycker inte att den högerledda regeringen tagit tillräckligt ansvarar för näringslivsfrågor, det gäller särskilt situationen för mindre företag.

Vi vill att många av framtidens jobb ska växa fram i små och medelstora företag. Därför måste villkoren för entreprenörskap stärkas. Vi ser också småföretagen som en viktig del i en nödvändig miljö- och klimatomställning. Därför måste det bli enklare att driva företag i Sverige.


Situationen för småföretagare i Sverige ser helt annorlunda ut idag än för bara tjugo år sen. I takt med att fasta anställningar blir allt sällsyntare i många yrkesgrupper blir det vanligare med enmansföretagare, ofta med låg inkomst och långa arbetsdagar. Därför har vi samlat en rad förslag som ska göra det lättare för småföretagare i Sverige.

1. Sänk arbetsgivaravgiften
Vi föreslår en sänkning av arbetsgivaravgiften med 5 procent för företag med ett fåtal anställda. För enmansföretag föreslår vi en sänkning av egenavgiften med 7,5 procent och en sänkning av arbetsgivaravgiften till 10,21 procent om företaget anställer en person. Det har nämligen visat sig att det största motståndet mot att göra anställningar finns hos just de företagare som inte tidigare har någon anställd.

2. Ta bort sjuklönekostnaden
Vi föreslår att företag med upp till 10 anställda helt ska slippa betala 14 dagars sjuklön. Det finns mycket som talar för att dagens regler påverkar företagens vilja att anställa. Det finns också risk för utestängningseffekter på arbetsmarknaden om människor med återkommande sjukperioder stängs ute.

3. Ge exportstöd till småföretag
För småföretag är i dag exportmarknaden i stort sett en stängd marknad. Företagen saknar många gånger de verktyg som behövs för att skapa kontakter på utländska marknader, skapa samarbeten med utländska företag eller bara ta sig till mässor i utlandet. Därför föreslår Vänsterpartiet 200 miljoner kronor till exportfrämjande åtgärder för perioden 2010–2012.

4. Stöd forskning
För att ge fler småföretag möjlighet att växa genom innovativa varor och tjänster inom miljö- och energiområdena vill vi öka forskningsanslagen till småföretag med 100 mkr.

Vänsterpartiet har sedan många år drivit frågan om att personer som driver eget företag med F-skattsedel ska ha samma rätt till trygghet som anställda. Det finns idag ingen möjlighet att till rimlig kostnad försäkra sig mot längre inkomstbortfall, vilket gör att ett litet företag kan bli mycket sårbart.

När det gäller höjda bensin- och diselskatter, samt kilometerskatt undviker de fyras gäng att redovisa på vilket sätt boende på landsbygden ska kompenseras förhögre kostnader.

I övrigt är det riktigt att v driver kravet på rätt till heltid där deltid ska vara en möjlighet och att sex timmars arbetsdag är en reform vi vill se på sikt. 
Jag noterar en glädjande nyhet från de rödgröna, med tanke på mitt tidigare förslag om att alltid ha två personal inom barnomsorgen, för barnen och de anställdas trygghet i Älmhults kommun.

De rödgröna vill ha satsning på fritids eftersom barngrupperna och antal barn per personal har ökat radikalt under allt för många år. Självfallet ska vi satsa på det viktigaste vi har: barnen. Och inte fortsätta att dra ner på de som behöver mer hjälp.

Mer media sds gp svd svd svd hd hd dn dn smp ab


Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar