onsdag 23 februari 2011

Vad tycker ni?

Jag läste artikeln Småbarnspappa dömd till utvisning efter psykvård, om det fall där en person dömts till rättpsykiatrisk vård och utvisning efter att ha knivhuggit en annan person.

Jag tycker att det fanns flera olika omständigheter för att inte direkt tycka om utvisningen, trots att jag normalt sett inte är emot utvisning för tillräckligt grova brott, som det här.

Jag svarade i vart fall så här i kommentarsfältet till Smålandpostens artikel:

Allvarligt talat så tycker jag att det är barnets aspekt och enbart barnets aspekt man ska ta hänsyn till. Är den dömde en far som har kontakt med barnet och fungerar som en pappa så förstår jag inte varför barnet ska bestraffas för vad pappan har gjort. Barnet torde vara oskyldig oavsett vad och antagligen redan var mer än väl bestraffad.

I övrigt känns det märkligt att man blir utvisad för att man bedöms vara sjuk, trots att det är betydligt svårare att bli dömd till rättpsykiatrisk vård än det varit på åtskilliga tiotals år i Sverige.

Hade han dömts till vanligt fängelsestraff och/eller inte haft barn så hade jag inte haft några problem med utvisningen alls, men det här fallet är resonemanget konstigt.Normalt sett när det gäller barn och föräldrar så brukar man anse att det är bättre att de får ha kontakt med en dålig förälder, framför att de inte får ha någon kontakt alls.


Det är inte det samma som att de ska vara just vårdnadshavare fortfarande, utan få träffa barnen tillsammans med andra människor, vilket jag i mitt tidigare inlägg inte heller påstod att han skulle fortsätta vara.Barnkonventionen har Sverige skrivit under. Googla och du ska bland annat hitta följande text:

"Artikel 3 anger att det är barnets bästa som ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barnet. Begreppet ”barnets bästa” är konventionens grundpelare och har analyserats mer än något annat begrepp i barnkonventionen. Vad som är barnets bästa måste avgöras i varje enskilt fall.
Artikel 6 säger att varje barn har rätt att överleva, leva och utvecklas. Artikeln handlar inte bara om barnets fysiska hälsa utan också om den andliga, moraliska, psykiska och sociala utvecklingen.
Artikel 12 handlar om barnets rätt att uttrycka sina åsikter och få dem beaktade i alla frågor som berör honom eller henne. När åsikterna beaktas ska hänsyn tas till barnets ålder och mognad."

Jag anser alltså att barnets bästa ska tas i beaktande och inget annat. 

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar