lördag 27 mars 2010

Sverigedemokraterna är inte demokratiska

I Dags att se över myterna så var jag inne på hur sd:s retorik, och många med dem, lägger grunden för att man har så svårt att ta in när våldtäktsmän inte är den typen av män som alla förväntar sig och det inte sker på de ställena där media mest skriver om våldtäkter, utomhus som överfall.

Nu lyfts det också fram om de interna problem som sd har och det visas ytterligare en gång på ett parti som är mer toppstyrt än de traditionella partierna, vilket visar på hur sd knappast är ett alternativ, utan snarare ytterligare ett bunkergäng med lång väg att vandra till vanligt folk.Björn Söder poängterade vikten av att de SD-politiker som vid en eventuell valframgång får forma en riksdagsgrupp som ska ha "tillräcklig kompetens".
Han påminde om att både Ny demokrati och Junilistan bara klarade sig kvar i riksdagen respektive EU-parlamentet en omgång och att både partierna skakades av interna konvulsioner och avhopp.
- Den första mandatperioden i riksdagen blir avgörande för partiets framtid, förklarade Björn Söder och pläderade för valberedningens förslag.
Han gjorde i sitt anförande också klart att partiledningen varit mycket engagerad i framtagandet av valsedeln. Den har "bollats fram och tillbaka" mellan valberedningen och verkställande utskottet.
- Valberedningen har framför allt varit lyhörd för önskemål från Jimmie Åkesson, sade han och poängterade att partiledaren måste känna förtroende för sin riksdagsgrupp.
Det är dock lite intressant att se hur de själva äntligen tycks ha kommit till insikt om hur svaga de är och att de är lika utsatta som vad NyD var på sin tid, trots att de hade kända fixstjärnor att dra folk med, vilket jag tror är ytterligare en förklaring till varför de snarast åker nedåt i opinionen nu.

Skulle de dessutom inte komma in, eller åka ur efter fyra år, så kommer partiet antingen att upphöra eller förändras så radikalt åt det högerextrema hållet att de kommer att tappa i princip alla väljarsympatier.

Dessutom är det naturligtvis inte demokratiskt när man från valberedningen är "extra lyhörd" för partiledarens åsikter och inte låter i sann demokratisk ordning alla medlemmar, direkt eller indirekt, rösta fram hur listan ska se ut.

Normalt sett så försöker partierna få fram kandidater som representerar så många som möjligt. Här har sd valt mycket snävt och kvinnor är bara en av flera grupper som de inte tycks intresserade av att ha med...

Mer media svd svd dn dag hd

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

17 kommentarer:

 1. klart de är intresserad av att ha med kvinnor, men kvinnor troligen inte lika benägna att utsätta sig för den hotbilden det innebär att vara representant för sverigedemokraterna. Därav Färre kvinnor att välja på till riksdagen.
  Är lite samma som när folk gnäller på att det finns så få styreleseledamöter som är kvinnor, ja men hur många kvinnliga chefer på företagen har de att välja bland? man kanske får börja i rätt ände.
  Hur lika två kön än är i förmågor så funger ändå inte kvotering om urvalet som erbjuds vardera grupp ändå är av olika kvantitet.

  partipiskor gillar jag inte vanligtvis, men jag har förståelse för att man inte vill upprepa Ny demokratis fadäs.

  SvaraRadera
 2. Tillåt mig tvivla, då hade de haft med fler, fast längre ner på listan och utanför valbar plats.

  Vad det gäller företagen så är det fler kvinnor som utbildar sig på universitet och högskolor sen många år så det borde finnas att tillgå...

  Här handlar det inte om partipiskor enbart utan ett parti som låter en enväldig person få mer makt än han borde få. Det brukar vanligtvis också bli rikets fall.

  SvaraRadera
 3. jag vet att fler kvinnor vidarutbildar sig idag, att de faktiskt utgör en majoritet idag på högskolorna. Detta faktum kommer alldeles säkert att få ett stort genomslag de närmaste decennierna även på chefsposttillsättningarna.

  Men sådana poster tillsätts inte enbart på formell utbildning, det krävs oftast lång erfarenhet av yrket också för att kunna göra det bra, och för att få erfarenhet måste man jobba sig upp.

  Man kan inte sätta sig i styrelser och på chefsposter som relativt nyutbildad.
  Detta med att kvinnor vidareutbildar sig i en större omfattning än män är en ganska nylig förändring och det tar såklart tid innan det får genomslag.

  Dagens styrelseledamöter är gamla, de utbildades för 30-40 år sedan och har sedan dess samlat erfarenheter och arbetat sig upp inom sina respektive fält.PÅ en tid då nästan bara män vidarutbildade sig.

  Jag läser på högskolan till ett synnerligen mansdominerat yrke med hög status. En av mina föreläsare visade oss en intressant historisk tillbakablick. Han utbildades då för ca 35 år sedan, de hade de en kvinna på över 100 män i hans avgångsklass, han visade bild.
  Idag, i min klass, är 70-75% av de som går utbildningen kvinnor.
  Men professorerna på skolan är fortfarande nästan uteslutande män, kvinnoförtryck? samtliga professorer är samtidigt rejält till åren, tror ingen är under 50 år iallafall.
  På lärar och docentnivå däremot finns det många kvinnor eftersom de har en lägre snittålder, som är på väg att arbeta sig upp och alldeles säkert kommer många av dessa en dag sluta som professorer. Men det tar tid.

  Tiderna har verkligen förändrats och det kommer vi att se på de högre positionerna isamhället också en dag, även inom företagen, såsmåningom när de stigit i position med erfarenhet. Att förvänta sig ögonblickliga förändringar för de högsta mest ansvarsfulla posterna bara för att det idag utbildas mkt kvinnor, det fungerar inte. Och kvotering som lösning på ens egna brist på tålamod kommer bara att sänka nivån på på de tjänsterna som kvotering riktar sig mot. Det håller på att lösa sig självt, staten bör hålla tassarna borta.
  Kvoteringen misstänkliggör alla kvinnor i yrkena där det idkas och sänker nivån på yrket som helhet i de fall där kvinnounderlaget är mindre än mansunderlaget till antal. Även om vi godtar premissen att båda könen är lika bra och lika mkt värda blir detta naturligtvis konsekven.


  "Tillåt mig tvivla, då hade de haft med fler, fast längre ner på listan och utanför valbar plats."
  denna kommentaren förstod jag nog inte riktigt, hotbilden finns ju för kommunpolitikerna också, inte bara de som ställer upp i riksdagen.

  SvaraRadera
 4. "Här handlar det inte om partipiskor enbart utan ett parti som låter en enväldig person få mer makt än han borde få. Det brukar vanligtvis också bli rikets fall."
  Syftar du på socialdemokraterna och Göran Persson?
  Riket föll inte eftersom väljarna kastade ut honom från Rosenbad!

  Krister Lindholm

  SvaraRadera
 5. Det är alltid lika roligt när kommunister anklagar andra för att inte vara demokratiska.. Själva trovärdigheten är inte så stor i den frågan om man säger så.

  SvaraRadera
 6. Jag hoppas att det här problemet kommer att lösa sig till viss del med tiden när kvinnorna får längre arbetslivserfarenhet på de högre posterna men jag undrar om de fortfarande blir tilldelade högre poster i samma antal som det finns välutbildade kvinnor?

  Jag syftade på att människor längre ner på listorna inte kommer in och normalt sett inte får någon uppmärksamhet, så risken ens för sd:are att stå långt ner på listorna tror jag är mycket marginellt.

  SvaraRadera
 7. Krikon - Riket som föll i min liknelse var socialdemokraternas regeringstid, där Persson hade för få kritiker som kunde tala om för honom att han behövde lyssna på andra än sig själv...

  SvaraRadera
 8. Jonas - Det är dags att vakna upp nu, det är 2010 och alliansen genomför övervakningslagar som DDR tyckt om, som V protesterar mot, en justitieminister som vill frångå principen om rättssäkerhet och en statsminister som tar emot världens största diktaturs högsta ledare till Sverige: http://alltidrottalltidratt.blogspot.com/2010/03/kriminalitet-och-nathat.html

  Allt det är vänsterpartiet emot och det är knappast det partiet som har problem med trovärdigheten, utan snarast du som lever i förnekelse tillsammans med många andra...

  SvaraRadera
 9. "men jag undrar om de fortfarande blir tilldelade högre poster i samma antal som det finns välutbildade kvinnor?"
  ja det hade varit spännande att se i framtiden hur det blir eller om det finns ngn undersökning som tar hänsyn till om det faktiskt finns tillräckligt välutbildade och erfaran kvinnor för de där styrelsejobben. Politikerna verkar iaf inte ta hänsyn till det då de pratar om 40% kvoter för alla styrelser, punkt. När de hotar näringslivet med kvotering.
  Jag menar om vi tar ett extremt exempel, dataspelsbranschen. Programmerare och dataspelsutvecklare, ska deras branchs styrelser också innehålla 40% kvinnor i styrelserna så blir det faktiskt löjligt. Det finns inget underlag för detta, kvinnor dras inte till yrket. Om det nu är så viktigt att kvinnor också sitter i deras branschs styrelser så måste man börja underifrån, annars blir det en sänkning i kompetensen.

  Med jag tror ändå företagen gör så gott de kan för att vaska fram tillräckligt kompetenta kvinnor, så mkt som de hotas och så stor förändring som faktiskt har skett på området om man tittar tillbaka lite.


  "Jag syftade på att människor längre ner på listorna inte kommer in och normalt sett inte får någon uppmärksamhet, så risken ens för sd:are att stå långt ner på listorna tror jag är mycket marginellt."
  Ja men de väljer ju bland kommunpolitiker, och samma hotbild och underrepresentation av kvinnliga representanter finns ju även där.
  Jag tog upp bolagsstyrelser för att illustrera att urvalet av kvinnor kanske inte är så stort, för att de på lägre nivåer i partiet inte finns så många av dom heller med tillräcklig kompetens och erfarenhet.
  Det är för all del inte bara kvinnor som är underrepresenterade, förvärvsarbetande män är också det. Pga risk att förlora jobbet och uteslutas ur facket. Transport tex utesluter öppna sverigedemokrater.

  SvaraRadera
 10. Mikey - Jag är böjd att hålla med dig om att det kan bli problem i vissa branscher men jag betvivlar på att det finns så få lämpliga kvinnor ens i datorbranschen. Jag tror inte företagen gör så gott de kan på den fronten.

  Det är märkligt att de inte ens kan hitta män som jobbar...
  Det står i många fackföreningars regler som medlemmarna förväntas följa över vilka åsikter som är okej, precis som hos Sverigedemokraterna, och det är demokratiskt tagna regler, så jag har inga problem med att varken sd eller fackförbunden utesluter människor som inte följer dem.

  SvaraRadera
 11. Facken- demokratiskt är det kanske, det vet jag inte så mkt om hur såna där beslut tas.
  Men fri organisationbildning och medlemsupptagning är jag förstås för. Så klart facken ska få utesluta medlemmar, ville bara få fram att det finns logiska skäl för vilken sorts representanter SD har i dagens läge. Mkt förtidspensionerade, pensionärer, lågstatusarbetare osv. De har inte lika mkt att förlora på att gå ut öppet med sina bevekelser.


  Men litegranna kan jag ändå känna personligt, att de olika fackföreningarna, borde hålla sig till att kämpa för sin kärnuppgift. Medlemmars rättigheter på arbetsplatserna och inte att agera åsiktspoliser. Det skadar arbetarna om de inte kan hålla sams. Uteslutning pga en felaktig åsikt om svensk immigrationspolitik det känns som en onödig splittring av arbetarklassen.
  Det är liksom inte deras kärnuppgift, deras syfte i samhället. Deras syfte är att stå emot giriga arbetsgivare som vill suga ut sina arbetare, tycker jag, Tror det skadar fackföreningarna och att deras stöd i allmänheten smolkas när de fokuserar för mkt på andra saker än det som medlemmarna ger dom pengar för fokusera på.

  vad gäller datorspelsbranschen, så har du säkert rätt, nån kan man säkert hitta, det kan man alltid, men den bästa personen för jobbet, nej den får man nog inte med fasta kvoter där man inte tar hänsyn till hur stort urvalsmaterialet faktiskt är för tjänsterna i de olika grupperna man vill tvinga in i styrelserna.
  Sen e det lite intressant hur mkt man i debatten fokuserar på rika överklasstanters rätt att sitta med i styrelser när det finns betydligt angelägnar samhällsproblem ur kvinnoperspektiv.


  Menmen man kan inte få medhåll för alla sina ideér e nöjd med att jag är övertygad om att du förstod vad jag ville få fram, allt kan man inte hålla med om:)
  Trevlig blogg det här, kanske återvänder:)Lite synd att man måste vänta på att kommentaren ska godkännas bara:P

  ps. lite kul du e född 68 förresten:)

  SvaraRadera
 12. hmm förresten, e du för kvotering till styrelseposterna?
  eftersom du var för både frihet att ta in vilka man vill till sitt fack som till sitt parti så undrar jag nu om jag inte bara utgick från en delaktig stereotyp, har i mitt undermedvetna antagit att du är för kvotering till styrelser bara för att du är vänsterpartist... "skäms"

  Borde väl vara samma resonemang där? att det är ju ens egna företag, man(ägaren/ägarna) borde väl få välja vilka styrelseledamöter man själv vill ha?

  SvaraRadera
 13. De besluten tas genom omröstning men det är ju inte så många som orkar vara aktiva...
  Samtidigt får du inte glömma att LO-facken, i synnerhet, har en ideologisk bakgrund som de väljer att ta hänsyn till också, så de sysslar inte enbart med vad du kallar kärnverksamheten, utan även sånt de anser gynna de flesta medlemmar i längden.
  Problemet med att inte kvotera aktivt är att man passivt kvoterar in män eftersom kvinnor får en sämre möjlighet generellt sett att få vissa jobb.
  Kul att du tycker om bloggen trots att du inte håller med mig i så mycket. Det ska du ha all heder av för så är det mycket få av mina meningsmotståndare som är!

  Jag är ärligt talat kluven till kvoteringen, men är mer för än innan eftersom företagen inte verkar ta sitt ansvar så jag tycker det är värt att testas under en prövoperiod.

  SvaraRadera
 14. Förresten är du född 68 också menar du? :) Jag hade inte modererade kommentarer innan men det var bara att inse att det inte funkade eftersom för många skrev saker jag inte ville släppa igenom och det kändes inte kul att komma hem efter 9-10 timmar på jobbet och konstatera att det står inlägg som antagligen är olagliga och inte ska få vara kvar.

  SvaraRadera
 15. "Problemet med att inte kvotera aktivt är att man passivt kvoterar in män eftersom kvinnor får en sämre möjlighet generellt sett att få vissa jobb."

  mm jo, är inte övertygad om att det är så med tanke på tidigare resonemang jag fört, men om det är så, så tkr jag det är ok för enskilda bolag att kvotera, det skadar ju deras företag också i längden om de förbiser kompetens på märkliga grunder, och det är deras egendom. Det är annorlunda om en stat vill kvotera i andras egendomar än om en privat företagare eller ägarstruktur vill göra ngt galet med sin egen egendom.


  "Förresten är du född 68 också menar du?"

  heheh nej:) jag är född 84. Men det är ju liksom ett begrepp det där man hör ibland, man talar om 68-vänstern. Har hört det slängas i debatten endel gånger iallafall. Du har mkt att leva upp till med ett sånt födelseår;)


  "Jag hade inte modererade kommentarer innan men det var bara att inse att det inte funkade eftersom för många skrev saker jag inte ville släppa igenom och det kändes inte kul att komma hem efter 9-10 timmar på jobbet och konstatera att det står inlägg som antagligen är olagliga och inte ska få vara kvar."

  Nej det kan jag förstå. På endel bloggar så måste alla som vill skriva ange en emejladress och ens kommentarer måste sedan godkännas av moderatorn de första gången/första gångerna man skriver något. Men när man så skrivit tillräckligt många inlägg som inte är spamm eller otrevliga olagligheter så ges man förtroendet att kommentera utan förhandskontroll. Genom att ens mejladress undantas från förhandskontroller.

  Menar du har säkert endel stamkunder, kanske kan va värt att titta på som en service till dessa. Är kanske ingen funktion blogspot erbjuder, har iaf för mig att Jinge hade det ordnat så men jag är inte säker hur det är nu. Var så länge sen jag var där, extremt lågt i tak där, gick typ inte o skriva någonting. Blev portad för gott efter 3 inlägg. Och då är jag verkligen inte den som skriver saker man behöver ta bort med hänsyn till lagar och regler, höll bara inte med om vad han skrev och försökte bevisa att han hade fel. Hade vattentäta bevis för att han hade fruktansvärt fel/ljög också så då var det ju förstås klippt för min del där. Det var ngn hemsida han påstod hade reklam för rasistsidor vid sidan av deras vanliga funktion. Då var det ju bara att gå in på hemsidan och titta vad de gjorde reklam för, det var då inte rasistsidor som vem som helst kunde titta efter själv, men länkade man till beviset så folk kunde se själv att vad han skrev var lögn så blev man bannad. SJukt, djupt irriterande hur kommentatorsfälten fylldes med folk som trodde på lögnerna också utan att idas kolla upp det själv. Om Jinge på sin blogg så skrev att idag säger SMHI att det ska bli soligt så skulle jag kolla upp det själv innan jag tror på det.

  Men iaf ganska snygg lösning på kommenteringsupplägget iaf hade han. tips där.

  SvaraRadera
 16. På ett sätt håller jag med dig men samtidigt så finns det rätt många övriga regler för hur företag får se ut och arbeta som staten bestämmer via lagar och regler så jag kan inte säga att jag bryr mig så mycket för den delen.

  Haha du menar så, och ja du har kanske rätt men mina föräldrar hade absolut inget på ngt sätt att göra med den rörelsen så jag känner mig inte så besläktad direkt med den ändå :)

  Kan hålla med om att det systemet kan vara bra men det går tyvärr inte att välja här mig veterligen.

  Jag tycker lite poängen med att ha kommentarer är att släppa in även motståndarna, om de sköter sig, och som sagt det gör ju du så här är du :)

  SvaraRadera