söndag 21 mars 2010

Go go go!

Hoppas att det stämmer som Obama säger, att de har de röster de behöver, för att rösta igenom vårdreformen, som åtminstone tar USA mot något som närmar sig en mer rättvist fördelad sjukvård för landets alla invånare.Fakta: USA och vårdreformen

• Omkring 46 miljoner amerikaner saknar sjukförsäkring, ytterligare 25 miljoner har bristfällig sådan.
• Totalt är drygt 250 miljoner försäkrade, statligt eller oftare privat, vanligtvis via arbetsgivaren.
• Vården i USA är dyrast i världen räknat per person. Vårdkostnaden för en vanlig familj beräknas vara omkring 110 000 kronor per år - nästan dubbelt andra västländer.
• President Barack Obama vill att alla medborgare ska vara försäkrade. Försäkringsbolagen får inte neka någon, låginkomsttagare ska få statligt stöd för sjukförsäkring.
Källa: TT
Enligt Wikipedia så har USA nästan 307 miljoner invånare och av dem är så  hög procentsats som 19% utan sjukförsäkring, med de risker som finns med att inte ha en försäkring. Det räcker själv att tänka på risken med att som svensk att inte ha hemförsäkring, om hemmet skulle utsattas för brand och allt man äger skulle försvinna, för att inse att det skulle skapa väldigt stora problem.

Nu talar vi dessutom om det absolut viktigaste av allt hos en individ, en hälsa som är bra nog att kunna överleva och fungera i livet  i stort och smått, i övrigt.

I övrigt så går det att ytterligare en gång konstatera att det kapitalistiska tankesystemet definitivt inte fungerar, det heller (vilket är bäst att påpeka eftersom någon snart kommer att kommentera att Sovjet inte fungerade så bra heller...), inte ens sett till att få en lägre kostnad för den tjänst eller vara man vill ha, då USA har dyrast sjukvård per person räknat. Det är inte heller lite högre kostnaden är, utan dubbelt upp mot resten av västvärlden, vilket verkligen visar vikten av att inte ha möjligheten att släppa marknaden för fri inom sjukvårdsområdet.

Till det kan man lägga att försäkringsbolagen idag dessutom kan ha så höga premier de vill eller helt tacka nej till att försäkra någon, tvärtemot hur exempelvis det svenska systemet funkar, där alla verkligen är  inräknade.

Det hela ter sig mycket märkligt, i synnerhet i ett land som lever så högt på sin religösa tro, att man ska ha ett system som går att så många står utanför en av de mest grundläggande sakerna för ett bra liv, en fungerande sjukvård som på sikt ger en bättre hälsa.

Eftersom deras nuvarande system totalt utesluter de i störst behov av vård, de utan jobb då arbetsgivaren betalar försäkringarna, så slår verkligen systemet väldigt orättvist.

Även om jag vet att många i Sverige, inte minst inom den vänster jag själv tillhör, tagit sin hand ifrån Obamas presidentskap, så har jag fortfarande förhoppningen om att han historiskt sett i efterhand ska visa sig vara den bästa president landet haft.

Självfallet är jag emot mycket av den politik han för, inte minst politiken mot Afghanistan, som även den lär påverka sjukvården negativt med tanke på hur dåligt de tidigare soldaterna från Afghanistan mår, men jag kan inte se att det i USA kan bli bättre med någon annan president, så hellre en "så lite dålig" president som möjlig än en ny Bush...

Det gör att jag instämmer i att det är mycket viktigt att vårdreformen går igenom, inte minst i en tid av ekonomisk kris som gör att många glömmer att prioritera en sak som försäkringar, och inte försvagar honom mer. Jag tror att en väl fungerande vårdreform kan försvaga republikanerna under mycket lång tid, i synnerhet om det är något som får den fattigare delen av den amerikanska befolkningen att inse att de har något att vinna på de också när de går för att rösta.

Någonstans är det dessutom väldigt märkligt att se hur ett land som USA drar sig mot den typen av system som Skandinavien och många andra områden i Europa har, när vi drar oss mot mer privatisering och utförsäljning för att tjäna pengar. Det känns inte bra alls...

En from förhoppning är att om vårdreformen går igenom och visar sig fungera så kanske det kan infinna sig lugn nog att hantera mellanöstern konflikten på ett vettigt sätt, även om jag tyvärr tror att det snabbt blåser över, även om man borde trycka till Israels vilja att fortsätta med utbyggnad in i de palestinska områdena, tvärtemot merparten av omvärldens vilja. Det räcket inte att hoppas på vänstern i Israel och Palestina.

Mer media ab ab ab svd svd dn dn dn dn dn dn exp exp hd hd sds dag dag sds sds sds

Inga helt anonyma kommentarer släpps igenom!

1 kommentar:

  1. Och Obama behöver bara låna en kvarts miljon dollars PER AMERIKAN från Kina för att betala eländet.........

    Israel har kontinuerligt byggt i Jerusalem sedan de återförenade områdena som illegalt ockuperades av Jordanien 1948-67, varför skulle det plötsligt ändras? dessutom ligger Ramat Shlomo MELLAN gränserna som avtalades 1948, en remsa med ingenmansland.

    SvaraRadera