onsdag 13 januari 2010

Bättre lagar för att skydda djuren

Carlgren och jägarnas argument faller hårt skrev jag om som föregående inlägg i debatten om vargjaktens nödvändighet och om varför den alls påstods behövas.

kommentarerna till det inlägget så säger Daniel Ligné, som är biträdande jaktvårdskonsulent på Svenska Jägarförbundet, att jakten till stora delar existerar för att skapa acceptans hos de som är emot vargens närvaro, något som också fler vargexperter tar upp idag i Aftonbladet. Med andra ord så är det inte längre så att det handlar om att hjälpa själva vargen som art, även om Carlgren försvarar sig desperat.

Istället är det som en tvärpolitisk grupp med politiker säger, att vilda djur behöver bättre lagskydd så att de inte bara omfattas av jaktlagen, utan även av djurskyddslagen.


När kom vård av viltfaunan att närmast uteslutande handla om jakt i Sverige? Naturvårdsverket som ansvarar för att finansiera viltforskningen lägger i stort sett alla resurser på jägarna att sköta inventering av viltfaunan samt komma med förslag på åtgärder. Denna strategi har inte bara visat sig bristfällig, utan också subjektiv med åtgärdsprogram som är konstruerade för jägare. För att forskning om viltfaunan skall förbli objektiv bör anslag till viltforskningen liksom inventering av viltfaunan också tilldelas opartiska aktörer (biologer, naturvårdare, viltrehabiliterare, ideella organisationer m.fl.) för att vi överhuvudtaget skall kunna nå resultat som på allvar gynnar det som verkligen är viltvårdande.
I de större internationella organisationerna för bevarande av biologisk mångfald anses inte jägarkåren överhuvudtaget vara en primär samarbetspartner när viktiga frågor kring bevarandet av viltfaunan skall avgöras.

Även om det finns många jägare som inte håller med de varghatande jägarna, så är och förblir jägarnas organisationer en grupp som driver lobbyverksamhet framför att de driver vetenskapligt arbete för djurens bästa. De driver vad de anser vara jägarnas bästa, som sig bör.

Därför bör naturligtvis deras makt minska på den faktiska viltvården som genomförs, för att bli vad de är: en lobbyorganisation bland andra.

Edit Eu kan tvinga regeringen att ompröva rovdjurspolitiken, vilket är något jag hoppas kommer att inträffa snabbt. Det känns direkt konstigt för en gammal eu-kritiker att hoppas på just Eu...

Läs även Hanne Kjöllers eminenta krönika Varganarki är inte demokrati.

Mer media dn nsk nsk skd skd hd

1 kommentar:

 1. Oj, nu tror jag det behövs en liten kunskapsskärpning här. Jägarna betalar sedan 1938 en avgift till Viltvårdsfonden. Denna avgift har finansierat den absoluta majoriteten av all viltforskning vi bedriver. Resten har i stort sett finansierats av Jägareförbundet som avsätter en 20:a av varje medlemsavgift till viltforskning. Se bara på rovdjuren. Nästan allt vi vet om vargar och björnar har jägarna finansierat.
  Djurskyddslagen förutsätter att någon äger det som skadas och kan hållas ansvarig eller ta hand om det. Vem äger haren? Vem ska finansiera harens vård eller avlivning? Ska man hållas skyldig för att man kör på ett vilt? Vem ska hållas ansvarig för att de vilda djuren inte svälter eller får vatten? Ska vi inte tillåta att djur dör en grym död orsakad av rovdjur eller svält? Då lär fjällrävarna dö ut omedelbums.
  Vi sysslar ingalunda enbart med jakt. Jägareförbundet bildades 1830 som en ren bevarandeorganisation och ingentingär annorlunda idag. Ser vi till våra viltstammar så har de helt bombsäkert aldrig varit så talrika och artrika som idag. Vem är det som utfodrar viltet nu i stränga vintertider? Inte är det du eller de som skriker högt på den hemska vargjakten... Här dog 27 vargar, väldigt smårtfritt, medan tusentals andra vilda djur lider svårt där ute. Tror du på fullaste allvar att någon annan än jägarna gör en meningsfull insats för dem?
  Vi har försökt att använda andra aktörer vid t ex rovdjursinventeringar. Hur många tror du kom? Jag kallade Rovdjursföreningen, SNF, WWF och alla andra frivilliga till en länstäckande inventering i Stockholms län för något år sedan. Jägarna kom med några hundra man, de övriga med 2. Det finns ingen annan i detta land som har en rikstäckande organisation som kan vara ute i skog och mark och som dessutom känner sin natur.
  Vad gäller andra länder så tror jag inte det är en slump att EU´s nya viltövervakning baseras till stora delar på den vi har i Sverige där jägarna är huvudman...

  SvaraRadera